Dělič napětí

V elektronice se dělič napětí nebo také napěťový dělič nebo odporový dělič používá pro získání výstupního napětí (Uout) které je úměrné vstupnímu napětí (Uin).

Nezatížený odporový děličEditovat

Pro dva rezistory, které jsou spojeny za sebou (v sérii) jak je naznačeno na následujícím obrázku:

Pro napětí U1 platí vztah:

 

Pro napětí U2 platí vztah:

 

Např. pokud R1 = R2 pak platí vztah:

 

Odvození vztahůEditovat

Odvození vztahů pro U1 a U2 vychází přímo z Ohmova zákona a faktu, že oběma rezistory v sériovém zapojení prochází tentýž proud.

Platí:

 

A zároveň platí:

 

 

Poměr napětí na rezistorech a odporů rezistorů

 

Po úpravě vyjádříme napětí U1:

 

Poté vyjádříme napětí U2 ze vztahu pro součet obou napětí, dosadíme:

 

 

 

 

Analogicky lze odvodit i vztah pro U2.

ObecněEditovat

Pro nezatížený napěťový dělič, sestavený z libovolného počtu rezistorů n řazených v serii, platí:
Zkoumané napětí Ui na zvoleném rezistoru děliče Ri stanovíme, když napájecí napětí celého řetězce rezistorů děliče U násobíme hodnotou odporu zvoleného rezistoru Ri a dělíme součtem hodnot odporů všech rezistorů zkoumaného napěťového děliče R1Rn.

Kontrola výsledkuEditovat

Poměr výstupního napětí Ui ke vstupnímu U se musí pohybovat uvnitř intervalu od 0 do 1.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat