Tento uživatel přestal s editováním. Kontakt je stále přístupný na emailové adrese.