Přeji Vám pěkný den a těším se na Vaše další příspěvky! -- Mercy (|) 27. 2. 2009, 18:14 (UTC)

Kounicovy kolejeEditovat

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

  Oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text či obrázky chráněné autorským právem převzaté bez dovolení z jiných webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Kounicovy koleje, a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, pošlete o tom e-mail do OTRS.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceWikipedie:Váš první článek. Díky za pochopení.

--Miraceti 27. 2. 2009, 20:39 (UTC)

  • Do Wikipedie už přispívám dlouho, původně bez přihlášení, poté jako John M, John commnos mám přezdívku, kterou používám v příspěvcích pro Wikimedii Commons, protože tam mě to John M nepřijalo. Někdy se stane, že mám současně otevřenou Wikimedii Commons i cs.Wikipedii a naskočí mě tam přihlášení z Commnosu. Musím konstatovat, že takové zdůvodnění pro vymazání textu jsem ještě nezažil. Připadá mi to, promiňte, účelové. Docela chápu, když někdo vymaže text, který byl Wikipedistou bez ostychu zkopírován. Dokážu ještě pochopit, když je ponechán původní text s drobnými kosmetickými změnami a tento text je smazán. V případě tohoto článku (ale i článků jiných) se vždy snažím, abych použil svůj vlastní text a své vlastní vyjádření, ale zároveň jsem si vědom toho, že někdy se musí událost vylíčit větami, které se mohou podobat. Např. "Na dvoře kolejí pod sgrafitovým obrazem českého knížete Václava se konaly popravy zastřelením" se dá vyjádřit různě. Někdo napíše, že se ty popravy konaly pod sgrafitovým obrazem patrona české země, ale aby vyjádřil podstatu děje, vždy musí napsat, že ty lidi tam ti náckové pod tím sgrafitovým obrazem stříleli. A rozhodně to nelze považovat jako zkopírování. Opravil jsem jednu větu, která sice nebyla úplně identická s větou z uvedeného článku, ale podobala se jí. I zde lze tuto dějinou událost napsat mnohými způsoby, ale je to součást děje, kterému se nelze vyhnout a jejíž napsání nelze považovat jako kopírování či nápadně shodný text. Wikipedista:John commons 28. 2. 2009, 08:24

Dobrá vůleEditovat

Na stránce Diskuse:Kounicovy koleje porušujete pravidlo Předpokládejte dobrou vůli. Je to jeden z nejpodstatnějších principů, který tu redaktorům umožňuje relativně klidné vzájemné soužití. Jestliže někdo označuje text jako copyvio, předpokládejte, že je to proto, že chce učinit zadost autorskému zákonu. Jestliže požaduje zdroje, je to kvůli ověřitelnosti faktů. Spekulovat o nějakých jiných motivacích a zejména pokud jde o nacismus, může být vykládáno jako osobní útok a to poměrně hrubý. Nekomentujte osobu redaktora, na to nikdo není zvědavý, mluvte raději věcně. Nebudete-li se toho držet, těžko se tu dočkáte zastání, ba naopak se to obrátí proti vám. Díky za pochopení, přeji pěkný den! --egg 6. 3. 2009, 08:50 (UTC)

Díky za připomínku, jen k tomu chci dodat, že ta dobrá vůle by měla být oboustranná. Pokud se člověk drží faktů a historické posloupnosti, které formuluje svými slovy, a někdo ho obviní z kopírování, pak se bohužel nemůže zbavit dojmu, že je za tím něco jiného. Kdybych já byl zkušený Wikipedista a chtěl někomu zrušit článek kvůli údajnému kopírování, tak mu nejprve vysvětlím v diskuzi proč a budu se ho snažit navést tak, aby dokázal v článku vylíčit podstatu děje bez toho, aby se to dalo chápat jako kopírování, případně bych mu s článkem pomohl. Wikipedista John commons 6. 3. 2009, 16:03

Jediný návod na tohle, který znám za léta zkušeností s Wikipedií, je psát z více zdrojů. Když píšu jen z jednoho, taky se nedokážu ubránit, abych text členil stejně a de facto kopíroval jen s jinými slovy. Více zdrojů mi dá více pohledů a pak je můj text odlišný. --egg 6. 3. 2009, 18:02 (UTC)

To máte pravdu, ovšem v některých případech je to zbytečné. Já jsem měl např. před sebou knihy Svobodný stát a okupace a Brno ve stínu hákového kříže. Já jsem se o těch Kounicových kolejích za okupace mohl rozepsat a napsat třeba i delší článek s podrobnostmi. Jenže ta základní fakta by tam zůstala, protože jsou stejná, jako v předloze, kvůli kterému byla vložena šablona copyvio. Zkrátka ta základní fakta o způsobech poprav, o mučení, o počtech mrtvých za 1. i 2. stanného práva, informace o lidech poslaných do koncentračních táborů, o tom, že tam byli popravovány i děti apod. V uvedených knihách je uveden dokonce i ten smutný paradox, že čeští vlastenci byli popravováni pod sgrafitem sv. Václava. Takže i kdybych se rozepsal a v tomto případě formuloval události z těchto knih, stejně by moje práce přišla vniveč, protože základní a stěžejní fakta jsou totožná. Wikipedista John commons 7. 3. 2009, 08:20

Ale neříkejte, kvůli faktům se přece článek nemaže. :-) --egg 7. 3. 2009, 08:09 (UTC)

Chápu, ono se tomu říká autorský zákon :-). Já jsem to dosud podle normálního selského rozumu dosud chápal tak, že když něco doslova nebo s nepatrnými úpravami okopíruji, je to copyvio a když to podám svými slovy, copyvio to není. Wikipedista:Miraceti má však jiný názor (viz Diskuse:Kounicovy koleje) a na můj článek dal bez předchozího známení či diskuze šablonu copyvio. Já jsem reagoval, jak jsem reagoval. K tomu článku už se nebudu vracet, je to pro mě uzavřená záležitost. Dělat znovu něco, co někdo vymaže, se mi nechce. Myslím si však, že v případě vkládání šablony copyvio obecně by měla platit určitá pravidla, co copyvio je a co není a to vkládání by neměl provádět jeden "neomylný" wikipedista, ale mělo by se k tomu vyjádřit (zvláště ve sporných případech) více lidí. Wikipedista John commons 7. 3. 2009 11:45

Píšete, že „byste se mohl rozepsat i na delší článek“ a převzít jen základní fakta, ale že by to bylo smazáno. Opět předpokládáte špatnost. Jsem přesvědčen, že kdybyste to udělal a nepřepisoval delší kusy textu jen se změněnými slovy, problém by nevznikl. O copyviu rozhodují různí dobrovolníci, povětšinou správci. Dobrý přehled o autorském právu má Beren. V případě pochybností a potřeby nezávislého posouzení se zkuste obrátit na někoho z nich. Berenovi v tomto věřím. Máme také právní poradnu, ale tu je lepší využít, až když si opravdu neumíme odpovědět sami. --egg 7. 3. 2009, 11:38 (UTC)

Asi jste mě nepochopil. Měl jsem to na mysli tak, že se dá napsat delší článek článek s tím, že ten základ, ta kostra zůtává stejná: Přeměna Kounicových kolejí na vězení gestapa - Kounicovy koleje jako popraviště - oběti prvního a druhého stanného práva - struktura věznice (bloky A a B) - Kounicovy koleje jako "překladiště" vězňů do koncentračních táborů. Zase by se svým způsobem jednalo o pouze a jen o "přeformulování vět" (termín Miracetiho) z článku http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=101, protože tam jde v podstatě o totéž. Vše ostatní, co by tam bylo navíc, by byla pouze "omáčka" - tj. rozvedení této struktury. Ale už to uzavřeme, o tomto článku nemá dále cenu diskutovat. Když se tam objevilo to copyvio a já jsem žádal v diskuzi o vyjádření, tak se téměř nikdo, až na vzácné výjimky, kterým děkuji, nevyjádřil. Proto jsem se rozhodl, že text zevšeobecním a podrobnosti uvedu jen tam, kde se o nich nepíše v článku http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=101. Tím je pro mě tento článek uzavřený a nehodlám se k němu vracet. To je mé poslední slovo. Wikipedista John commons 7. 3. 2009 14:55

Druhý zdrojEditovat

Dobrý večer. Jsem rád, že i po těch diskuzích jste pokračoval v práci na naší Wiki. Mám prosbu, abychom předešli dalším sporům, zkuste všechna ta dnes tvořená nová hesla doplnit druhým (povinným) zdrojem. Určitě jsou i na internetu.A ještě jedna rada (ne pokyn), zvůj podpis zamodřete, červená barva v soupisu posledních editací dráždí. Držím palce --Zákupák 6. 3. 2009, 16:57 (UTC)

Dobrý večer. Když si bráním svoji pravdu, rád diskutuji :-). Téma moravských biskupů mě zaujalo již před časem, ale na internetu jsem bohužel nic nesehnal. Až nedávno se mi dostala do rukou zajímavá knížka o českých a moravských biskupech, která vychází asi z dalších 60 literárních zdrojů. Myslím si, že její autor Milan M. Buben, který napsal např. Encyklopedii řádů, kongregací a řeholních společností v českých zemích, je dostatečnou zárukou serióznosti a objektivity. S tím "zamodráním" ještě nevím. Nevím, co bych tam napsal. Teď si vlastně uvědomuji, že jsem se opět přihlásil na jinou adresu. Já jsem se totiž na české Wikipedii zaregistroval jako John M. Pak jsem se chtěl stejně zaregistrovat i na wikipedii commons, avšak takové přihlášení už tam asi bylo, chtělo to po mě jiné jméno. Tak jsem se tam přihlásil, jako John commons. Problémem je, že když jsem současně ve dvou oknech na wikipedii.cs a wikipedii.commons, přeskočí mi přihlášení z commons na cs. Takže jsem se do toho nějak zašmodrchal. No, něco s tím udělám, ještě musím popřemýšlet. John commons 6. 3. 2009 18:55