Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Doprava/Kategorie

Aktivní diskuse

Aktuální pracovní verze struktury kategorií, která se snaží reflektovat výsledky této diskuse, je na Wikipedie:WikiProjekt Doprava/Kategorie. Pokud k ní máte připomínku, neváhejte se zapojit. Neměňte však prosím aktuální pracovní verzi stuktury, ale příslušnou změnu navrhněte zde v diskusi. Pokud návrh získá podporu, změnu této stránky provede Petr.adamek sám. V žádném případě si tímto nechce uzurpovat právo rozhodovat o podobě kategorií, ale chce zajistit přehlednost diskuse. O definitivní podobě této hierarchie rozhodnou účastníci projektu. (upraveno z textu Petr.adamek 18:15, 26. 11. 2005 (UTC))

Diskusi jsem si dovolil věcně uspořádat podle témat, abychom se v ní neztratili. Sice jsem tím hodně zasáhl do historické posloupnosti diskuse, ale toto uspořádání lépe umožňuje nezapomenout na nic, co v diskusi padlo. Dík za pochopení. --ŠJů 05:30, 27. 11. 2005 (UTC)

To byl vynikající nápad a jeho realizaci rozhodně vítám. Zamýšlel jsem udělat něco podobného, ale už se mi do toho v noci nechtělo a nebyl jsem si jistý, zda byste souhlasil. --Petr.adamek 12:05, 27. 11. 2005 (UTC)

Úvodní návrhy strukturyEditovat

Úvodní návrh struktury kategorií souvisejících s dopravouEditovat

Tento text byl přesunut z diskusní stránky kategorie Doprava.

Na základě dnešní diskuse s Postrachem a ŠJů jsem usoudil, že by nebylo špatné zahájit diskusi o organizaci kategorií v dopravě. Zatím jsem na to nechtěl zakládat speciální WikiProjekt, ale v budoucnu to asi bude nutné. Můj návrh vychází ze stávajícího stavu a berte jej jako surový příspěvěk do diskuse.

Doprava

Osobně se domnívám, že by měla být strutura kategorií pokud možno jednoduchá, tomu je podřízen i můj návrh. Vítám jekékoliv připomínky, kritiku nebo návrhy.

Otázky k zamyšlení - kam zařadit věci jako kombajn, traktor, parní válec, bagr apod. Dále mám problém s letectvím a leteckou dopravou. Spadá letectví jako takové do dopravy, nebo ne? A co takhle vojenská vozidla (tanky, obrněné transportéry, vojenská letadla, apod.)? Dále přemýšlím, jestli nezavést speciální kategorie pro příslušenství tratí (návěstidlo, výhybka, traťová značka, železniční svršek, výkolejka, pražec, kolejnice, kolejová brzda apod.) a pro příslušenství silnic (dopravní značka apod.).

Organizační poznámka: Své návrhy neintegrujte do výše uvedeného stromu, ale navrhněte případné změny, aby se o nich dalo diskutovat, --Petr.adamek 17:40, 25. 11. 2005 (UTC)

Starší návrh struktury kat. ŽelezniceEditovat

Jako další inspiraci přidávám svůj příspěvek do diskuse wikiprojektu železnice:
Železnice
-Hnací vozidla
-Parní lokomotivy
-Dieselové lokomotivy
-Elektrické lokomotivy
-Motorové vozy
-Elektrické jednotky
-Železniční stavby
-Železniční mosty
-Železniční tunely
-Železniční budovy
-Železniční trať (zařízení a prostředky, sloužící k zajištění železničního provozu)
-Železniční svršek (výhybky, výkolejky)
-Zabezpečovací zařízení
-Železniční sdělovací technika
-Nástroje (ruční podbíječky, brzdící klíny)
-Informační systémy (ve smyslu informování cestujících)

--Petr.adamek 17:51, 25. 11. 2005 (UTC)

Diskuse podle kategoriíEditovat

Firmy v dopravěEditovat

Navrhuji založit novou kategorii:

--ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Kategorie:Firmy v dopravě je dobrý nápad a jsem pro (o případné struktuře podkategorií se případně může ještě podiskutovat, ale momentálně vidím důležitější věci na řešení). --Petr.adamek 20:00, 26. 11. 2005 (UTC)

Kategorie:Autobusoví dopravci a Kategorie:Provozovatelé MHD by bylo lépe sloučit do společné Kategorie:Dopravci BUS a MHD. Dnes už mnoho DP expanduje za hranice města a naopak různí jiní dopravci se podílejí na MHD, takže to nemá smysl rozlišovat. Problém ovšem je, jestli z dopravců MHD nějak vyčlenit ty, kteří provozují i drážní dopravu (tedy tramvaje, trolejbusy nebo metro), aby pod drážní dopravou mohl být odkaz jen na ně. --ŠJů 07:30, 27. 11. 2005 (UTC)

Ona je otázka, jak se postavit k silničním dopravcům obecně - některé firmy např. provozují osobní i nákladní dopravu. Osobně považuji za vhodné řešení použít výše navrženou strukturu kategorií a firmy provozující více druhů dopravy prostě zařadit do všech příslušných kategorií. --Petr.adamek 12:15, 27. 11. 2005 (UTC)

Doprava v ČREditovat

Kategorie:Doprava v ČR přejmenovat na [:Kategorie:Doprava v Česku]] (viz návrh Petra Adámka níže) --ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)
Osobně bych se hodně přimlouval za tu kategorii Doprava v ČR a příslušné podkategorie. Jde o to, že už teď je myslím docela dost článků věnovaných dopravě v ČR a pokud je budeme chtít správně kategorizovat (tj. podle všech relevantních hledisek, tedy jak z hlediska dopravy, tak z hlediska regionu), tak bez existence kategorie Doprava v ČR budeme mít přímo v kategorii Česko hromadu článků věnovaných dopravním tématům, což tam bude dělat bordel. Ono dokonce naopak v budoucnosti mohou mít své oprávnění kategorie typu Doprava na Slovensku či Doprava v Evropě apod.
Taky doporučuji uvažovat perspektivně: neřídit se tolik tím, kolik článků je kde teď, ale spíš kolik lze očekávat, že jich v dohledné době bude (to se týká třeba úvah o rušení kategorie Trolejbusová doprava). --Radouch 19:11, 26. 11. 2005 (UTC)
Souhlasím, zapracoval jsem výše do svého návrhu (upouštím od návrhu na zrušení Doprava v ČR). --ŠJů 19:29, 26. 11. 2005 (UTC)
Především se omlouvám, že nebudu reagovat na všechno naráz. Diskuse probíhá příliš rychle a než jsem stihnul dopsat můj (odmítavý) postoj ke zrušení kategorie Doprava v ČR, již tento návrh nebyl aktuální :-). --Petr.adamek 20:00, 26. 11. 2005 (UTC)

Česko nebo ČREditovat

Li-sung navrhuje v názvech kategorií místo ČR použít Česko. Ačkoliv mi tento termín příliš nepřirostl k srdci, také se mí zdá jako lepší použít název Silnice a dálnice v Česku (srovnej s názvem Silnice a dálnice v Německu), než název Silnice a dálnice ČR (srovnej s názvem Silnice a dálnice SRN) . --Petr.adamek 18:58, 26. 11. 2005 (UTC)

Souhlasím, zapracoval jsem výše do svého návrhu. Drobné připomínky můžete s podpisem uvádět také přímo do textu. --ŠJů 19:29, 26. 11. 2005 (UTC)

Integrované dopravní systémyEditovat

Kategorie:Integrované dopravní systémy určitě má smysl, když se podíváte na stránku Integrovaný dopravní systém, tak jich tam čeká 14 na zpracování a to ještě nejsou všechny. V nejbližších letech to bude klíčové téma, protože prakticky všechny kraje se chystají na celoplošnou integraci a mají do toho jít i železnice. Ale byl bych pro to, ubrat z nadpisu kategorie to "ČR" a celou kategorii šoupnout TAKÉ u stupínek výš, přímo do Kategorie:Doprava (v Dopravě ČR ponechat také, protože většina - ne všechny - články se týkají konkrétních oblastí v ČR. Kromě článků o jednotlivých oblastech by tam měly přibýt i články o tarifních systémech, o způsobu organizování dopravy a jednotlivých organizátorech, o informačních systémech pro cestující a dopravní telematice - to je velmi perspektivní kategorie. Případné články o zahraničních IDS jisté nebudou tématu na škodu. Pokud by se Kategorie:Integrované dopravní systémy přejmenovala třeba na Kategorie:Systémy dopravy nebo nějak lépe, bylo by možné do něj zařadit i články o dopravě v jednotlivých místech, o městských dopravách atd. Mějme na zřeteli, že dnes se integrace týká i P+R, K+R, B+R... --ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Kategorie:Integrované dopravní systémy určitě má smysl. Ok, souhlasím a beru na vědomí. Co se týče existence samostatné kategorie Kategorie:Integrované dopravní systémy ČR, viděl bych to podobně, jako u Kategorie:Pozemní komunikace a Kategorie:Silnice a dálnice v Česku. Tj. v kategorii Kategorie:Integrované dopravní systémy mít obecné články a v podkategorii konkrétní systémy. Na druhou stranu ale považuji za schůdné zatím podkategorii nevytvářet a články o konkrétních IDS dát přímo do obecné kategorie i do kategorie Kategorie:Doprava v Česku. --Petr.adamek 20:00, 26. 11. 2005 (UTC)
V pracovním návrhu obecná Kategorie:Integrované dopravní systémy zatím chybí, je tam jen Kategorie:Integrované dopravní systémy v Česku. Lze očekávat, že nadnárodních nebo zahraničních článků zatím mnoho nebude (i když by určitě bylo o čem psát), ale mělo by na ně logicky zbýt nějaké místo. Pokud bude kategorie pro IDS jen jedna, měla by být rozhdoně bez omezení na Česko - a dokud nebude rozdělena na dvě, měla by asi být jak přímo pod Dopravou, tak i pod Dopravou v Česku. Je to sice proti obecným zásadám, ale to už je daň za ušetření jedné kategorie. --ŠJů 05:53, 27. 11. 2005 (UTC)

Do příkladů obsahu kategorie IDS doporučuji uvést i tarifní systémy a informační systémy - tématicky bych je zatím viděl také nejraději tady v IDS. --ŠJů 05:53, 27. 11. 2005 (UTC)

Jako podkategorii sem zařadit též Kategorie:Organizátoři dopravy. --ŠJů 06:00, 27. 11. 2005 (UTC)

Možná bych kategorii Integrované dopravní systémy zobecnil na Kategorie:Organizace dopravy. Tím by to pokrylo i širší témata, jako je jízdenka, tarif, jízdní řád, které se netýkají pouze integrovaných dopravních systémů. Podkategorii Integrované dopravní systémy v Česku bych nechal nazvanou tak, protože by obsahovala pouze konkrétní integrované systémy. --Petr.adamek 12:52, 27. 11. 2005 (UTC)
To by bylo ideální. --ŠJů 11:44, 29. 11. 2005 (UTC)

Dopravní prostředkyEditovat

Celkový návrh uspořádání dopravních prostředkůEditovat

Abych zpřehlednil diskusi o dopravních prostředcích, přesouvám ji sem. Jako první příspěvek jsem zkopíroval návrh ŠJů z diskuse výše. --Petr.adamek 20:25, 26. 11. 2005 (UTC)

Uspořádání dopravních prostředků bych viděl takto:

--ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Silniční vozidla versus Nekolejová vozidlaEditovat

Kategorie:Silniční vozidla - navrhuji přejmenovat na Kategorie:Nekolejová vozidla, aby se nám do ní bezpečně vešly motocykly,jízdní kola, speciální vozidla atd. Navrhovaný název je poměrně jednoznačný, protože letadla, plavidla ani železniční vozidla pod něj nepatří. Vozidlem bych rozuměl i pojízdné pracovní stroje, tedy to, co neslouží k přepravě osob nebo nákladu, ale k přepravě sebe sama. --ŠJů 06:34, 27. 11. 2005 (UTC)

Do kategorie Kategorie:Nekolejová vozidla navrhuji vložit ještě:

--ŠJů 06:34, 27. 11. 2005 (UTC)

Co se týče nekolejových vozidel, ten název se mi moc nelíbí, tahá mě to za uši. Více se mi líbí ty silniční vozidla, myslím že to motocykly, jízdní kola i většinu speciálních vozidel pokrývá. Pokud by se tam nějaký dopravní prostředek nevešel (rolba, sněžný skůtr), zařadil bych ho do obecnější kategorie dopravní prostředky, nebo případně založil speciální kategorii.
Pokud jde o nemotorová vozidla, bude tam dost hesel na to, aby se vyplatila samostatná kategorie? Nestačilo by ty články dát do obecné kategorie Silniční vozidla? Bojová vozidla jsou ok, hned je tam zařadím. --Petr.adamek 13:21, 27. 11. 2005 (UTC)
Bude to tak lepší, Nemotorová vozidla nezakládat. Rolbu a sněžný skútr bych bez skrupulí nechal v těch speciálních vozidlech, a celou skupinu Speciální vozidla podřadit ještě pod kategorii Stroje, aby se to dalo najít i odtamtud. --ŠJů 11:52, 29. 11. 2005 (UTC)
Jsem proti kategorii nekolejová vozidla. Není to nic, co bych intuitivně hledala, Když už, tak silniční vozidla. Snažíme se kategorie tvořit logicky tak, aby se v nich snadno orientovalo, umělé vytváření nezvykle se jmenujících kategorií není vhodné. --Karakal 12:20, 29. 11. 2005 (UTC)

Konstrukce dopravních prostředkůEditovat

Kategorie:Vozidla obecně se mi moc nelíbí. Preferoval bych název [[:Kategorie:Konstrukce vozidel]], nebo Kategorie:Konstrukce dopravních prostředků, případně bych příslušné články zařadil přímo do Kategorie:Dopravní prostředky. --Petr.adamek 20:25, 26. 11. 2005 (UTC)

S návrhem na Kategorie:Konstrukce dopravních prostředků zcela souhlasím, takhle jsem to myslel, jen mě nenapadl takto vhodný název. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)

Osobní a nákladní automobilyEditovat

Kategorie:Automobily bych rozdělil na Kategorie:Osobní automobily a Kategorie:Nákladní automobily. --Petr.adamek 20:25, 26. 11. 2005 (UTC)

Rozdělení na osobní a nákladní automobily je problematické - jednak někteří výrobci vyrábějí obojí, za druhé by byl problém s mezními případy. Ale pokud k rozdělení dojde, nebude na tom nic špatného. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)
@Rozdělení na osobní a nákladní automobily – nechávám to zatím otevřené. --Petr.adamek 23:32, 26. 11. 2005 (UTC)
Ještě k těm osobním a nákladním automobilům - zase takový problém bych v tom neviděl. Některé automobilky vyrábějí i autobusy a mezní případy se dají řešit zařazením do obou kategorií, případně do nadřazené kategorie. --Petr.adamek 01:03, 27. 11. 2005 (UTC)
S rozdělením zcela souhlasím. --ŠJů 06:44, 27. 11. 2005 (UTC)

Speciální vozidlaEditovat

Otázky k zamyšlení - kam zařadit věci jako kombajn, traktor, parní válec, bagr apod. --Petr.adamek 17:40, 25. 11. 2005 (UTC)

To bych viděl vcelku jednoznačně. Vytvořit kategorii Speciální vozidla (traktor, bagr, buldozer, kombajn, parní válec, invalidní vozík? aj.) Kategorii podřadit zároveň též pod Kategorie:Stroje i pod Kategorie:Nekolejová vozidla (silniční vozidla). Vozidlem bych rozuměl i pojízdné pracovní stroje, tedy to, co neslouží k přepravě osob nebo nákladu, ale k přepravě sebe sama. --ŠJů 06:47, 27. 11. 2005 (UTC)
Co se týče speciálních vozidel, napadlo mne je rozdělit na stavební stroje a zemědělské stroje, ale nejsem si jistý, jestli to nedrobíme už moc. --Petr.adamek 13:21, 27. 11. 2005 (UTC)
Do budoucna s tím je možné počítat. Zatím bych nechal speciální, a ono se jich snad nenakupí tolik, že by to pak už nešlo včas předělat. Uvidíme, kam dát různé maringotky, pojízdné prodejny, ještěrky, vláčky pro rozvážení balíků po železničních perónech a kdoví co všechno se ještě může podobat vozidlům. --ŠJů 12:06, 29. 11. 2005 (UTC)

Vojenská vozidla, vojenská letadla a námořnictvíEditovat

Kromě kategorie Kategorie:Speciální vozidla bych možná přidal i kategorii Kategorie:Vojenská vozidla (ale to bych nechal ještě otevřené, neboť to souvisí s organizací vojenské techniky). --Petr.adamek 20:25, 26. 11. 2005 (UTC)

Vojenská vozidla nebylo třeba zakládat, Bojová vozidla již existují ve Vojenství, takže jsem do ní jenom přidal odkaz na kategorii Dopravní prostředky. Do Letadel jsem přidal Vojenská letadla, do Vodní dopravy Námořní hodnosti. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)
Vojenská vozidla – to by mohlo být OK, ještě počkáme, co na to řeknou kluci, co dělají vojenské články. --Petr.adamek 23:32, 26. 11. 2005 (UTC)
Jim by to nemělo vadit, není třeba po nich nic chtít. Jmenuje se to tedy Kategorie:Bojová vozidla, abych byl přesný. Díky tomu, že tuto kategorii mají vytvořenou, jim z hlediska dopravy není třeba do jejich struktury nijak zasahovat, pouze mají na jedné stránce o jeden odkaz na nadkategorii navíc. --ŠJů 06:49, 27. 11. 2005 (UTC)

Trolejbusy - drážní vs. kolejová vozidlaEditovat

Kategorii Kategorie:Drážní vozidla bych možná přejmenoval na Kategorie:kolejová vozidla a trolejbusy přesunul mezi silniční vozidla. Případně bych pouvažoval nad jejich zařazením mezi silniční i drážní vozidla. --Petr.adamek 20:25, 26. 11. 2005 (UTC)

Souhlasím, Trolejbusy a Trolejbusovou dopravu bych nechal zařazené pod Drážními vozidly a Drážní dopravou (tedy tak jak jsou nyní i v návrzích). Toto dvojí zařazení odpovídá to jejich skutečnému právnímu postavení i technické povaze. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)

Drážní vozidlaEditovat

Do kategorie Kategorie:Drážní vozidla bych navrhoval zařadit ještě Kategorie:Výrobci drážních vozidel, která je též v kategorii Firmy v dopravě. --ŠJů 06:40, 27. 11. 2005 (UTC)

S tím souhlasím, nicméně ta podkategorie tam již je. :-) --Petr.adamek 13:37, 27. 11. 2005 (UTC)


Plavidla místo LoděEditovat

Kategorii Lodě navruji přejmenovat na Plavidla. To je něco podobného jako ve vzduchu letadla - vejde se pod ten pojem všechno, co by se lodí nazývalo s rozpaky, třeba takový vor...

Letadla a Kosmické dopravní prostředkyEditovat

Nějaké úpravy jsem dělal v Letadlech a Kosmických dopravních prostředcích. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)

Diskuse Umělé sondy vs. Umělá kosmická tělesa vs. Kosmické dopravní prostředky přemístěna na Wikipedie:WikiProjekt Kategorizace kosmonautiky


Kategorie:Vzducholodě možno vhodné přeřadit pod Kategorie:Letadla. Podle odborné terminologie vzducholoď, stejně jako vrtulník nebo balón, je letadlo (to, čemu se "běžně" říká letadlo, se odborně jmenuje "letoun". --ŠJů 06:10, 27. 11. 2005 (UTC)

OK, ověřil jsem to ve dvou encyklopediích (Příruční slovník naučný nakladatelství Československé akademie věd z roku 1962 a Technický naučný slovník státního nakladatelství technické literatury z roku 1962) a máte pravdu. --Petr.adamek 14:17, 27. 11. 2005 (UTC)

Zvířata v dopravěEditovat

Pro tažná zvířata a zvířata užívaná k jízdě jsem založil kategorii Dopravní zvířata a propojil ji na biologickou kategorii Živočichové i na Dopravní prostředky. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)

Dopravní zvířata – z tohoto mám poněkud smíšené pocity. Netvrdím, že je to úplně špatná myšlenka, ale chtělo by ji ještě trochu více promyslet. Přinejmenším se mi moc nelíbí název kategorie, lepší by bylo např. Kategorie:Zvířata v dopravě. Ale hlavně nevím, jak se k tomu postaví ostatní. Pro jistotu připomínám, že kategorie nelze jednoduše přejmenovat a je nutné místo toho založit novou kategorii s novým názvem a všechny články do ní přesunout. --Petr.adamek 23:32, 26. 11. 2005 (UTC)
Název Zvířata v dopravě mě také napadl, ale zdálo, se mi, že by si pod tím někdo mohl představovat i přepravovaná zvířata. Ale koneckonců, proč by o nich v této kategorii být nemohlo? Vždyť přeprava zvířat vlastně také patří pod Dopravní prostředky. Takže s přejmenováním souhlasím. --ŠJů 06:15, 27. 11. 2005 (UTC)
Kategorie pro nyní už nejméně pět zvířat už se vyplatí - jinak se nám rozutečou po abecedním seznamu v dopravě a znepřehlední ho. Druhým pádným důvodem je nutnost vazby na biologii, tedy kategorii Živočichové. Podle mého návrhu stačí tuto vazbu zadat jen jednou a "provždy", zatímco jinak by se muselo hlídat u každého zvířete zvlášť, jestli má oba vztahy. --ŠJů 06:15, 27. 11. 2005 (UTC)
Jsem proti tomu, aby byla kategorie:zvířata v dopravě pojatá jako kategorie těch, která se dopravují. Dopravovat se mohou prakticky jakákoliv zvířata a tak by tato kategorie musela být úplně u všech zvířat. Tím by se stala nesmyslnou. Je to IMHO námět na heslo, nikoliv kategorii. Podobně by mělo být heslo, které popíše využití zvířat pro dopravu - v kategorii ten popis být nemá. Mimochodem - mezi dopravní zvířata by měl patřit ještě pes (mořná jen některá plemena) a poštovní holub. --Postrach 06:35, 27. 11. 2005 (UTC)
Samozřejmě že jsem kategorii myslel pro zvířata tažná a zvířata užívaná k jízdě. O kategorii JEN pro přepravovaná zvířata tu nikdo neuvažoval. Napsal jsem jen tolik, že pokud kategorii nazveme tak, jak jsem ji chtěl nazvat původně a jak ji chce nazvat Petr.adamek, tak že nebude příliš vadit, když se tak objeví třeba i nějaký typ vagónu či auta pro přepravu koní nebo slepic, článek o týrání tažných nebo přepravovaných zvířat nebo něco podobného. Samozřejmě předpokládám, že takový článek by kmenově patřil do jiné kategorie a zde by byl zařazen jen pro propojení souvislostí. --ŠJů 06:57, 27. 11. 2005 (UTC)

Dopravní stavbyEditovat

Dopravní stavby vs. Dopravní cestaEditovat

Preferuji dopravní stavby - je to obecnější a srozumitelnější. Nevím, jestli si pod pojmem dopravní cesta laik vybaví tunely, letiště či dálnici. --Petr.adamek 14:25, 27. 11. 2005 (UTC)
Dopravní stavby nejsou to samé, co dopravní cesta. Pod dopravní cestou si spousta lidí asi nic moc nevybaví. Naopak pod dopravní stavby lze schovat i např. nádražní či letištní budovy. JAn 12:20, 29. 11. 2005 (UTC)
Určitě dopravní stavby, je to obecně zavedený termín, se kterým se každý běžně setká a ví, co to asi obnáší. Navíc tam patří i věci, které se do cest neschovají. --Karakal 12:24, 29. 11. 2005 (UTC)

Silnice a dálnice vs. pozemní komunikaceEditovat

Silnice a dálnice přejmenovat na pozemní komunikace a zahrnout do kategorie i dopravní značení, pravidla silničního provozu, mosty a tunely atd. - podkategorie vytvořit podle počtu článků. --ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Uvážil bych, jestli má cenu dávat zvlášť Kategorie:Silnice a dálnice a Kategorie:Silnice a dálnice ČR. A navrhoval bych použít místo toho ofiiálního termínu Kategorie:Pozemní komunikace, aby bylo kam dát případný článek například o výstavbě pražského městkého okruhu, který je tvořen "místními komunikacemi". Pokud bude zrušena Kategorie:Doprava v ČR, jak dávám ke zvážení níže, patřila by tato kategorie jen pod Kategorie:Dopravní stavby a Kategorie:Silniční doprava. --ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Co se týče přejmenování na pozemní komunikace, jsem pro. Co se týče sloučení Kategorie:Silnice a dálnice a Kategorie:Silnice a dálnice ČR, jsem proti. Kategorie Pozemní komunikace bude obsahovat obecné články o silnicích a dálnicích (např. Vozovka, Dopravní značka, Kategorie silnice, Cyklostezka, Cyklotrasa, Dálnice), zatímco kategorie Kategorie:Silnice a dálnice v Česku bude obsahovat články o konkrétních silnicích a dálnicích (Dálnice D1). Je otázka, zdali přejmenovat i kategorii Kategorie:Silnice a dálnice v Česku na [[Kategorie:Pozemní komunikace v Ćesku; tady se mi zdá lepší spíše první varianta (tj. nepřejmenovat). Ale můj názor teprve zraje ;-). --Petr.adamek 20:00, 26. 11. 2005 (UTC)

Do Kategorie:Pozemní komunikace (viz výše) zařadit i články Cyklostezka a Cyklotrasa, Dopravní značka, Pravidla silníčního provozu atd. --ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Česko nebo ČREditovat

Li-sung navrhuje v názvech kategorií místo ČR použít Česko. Ačkoliv mi tento termín příliš nepřirostl k srdci, také se mí zdá jako lepší použít název Silnice a dálnice v Česku (srovnej s názvem Silnice a dálnice v Německu), než název Silnice a dálnice ČR (srovnej s názvem Silnice a dálnice SRN) . --Petr.adamek 18:58, 26. 11. 2005 (UTC)

Souhlasím, zapracoval jsem výše do svého návrhu. Drobné připomínky můžete s podpisem uvádět také přímo do textu. --ŠJů 19:29, 26. 11. 2005 (UTC)

Traťové příslušenství, příslušenství silnic, zabezpečení provozu, předpisyEditovat

Otázky k zamyšlení - (...)Dále přemýšlím, jestli nezavést speciální kategorie pro příslušenství tratí (návěstidlo, výhybka, traťová značka, železniční svršek, výkolejka, pražec, kolejnice, kolejová brzda apod.) a pro příslušenství silnic (dopravní značka apod.). --Petr.adamek 17:40, 25. 11. 2005 (UTC)

Nejasno mám zatím s kategorií Železniční tratě - zatím mi do ní spadly i články o zabezpečení provozu a provozních předpisech, což není ideální. Co si počít s tím, že značná část článků např. o železničním svršku se týká i tramvají a metra? Zdá se mi jich příliš mnoho, než aby bylo rozumné ve všech článcích dávat třeba trojí kategorii. Mimoto metro už od roku 1994 patří podle drážního zákona mezi železniční dráhy --ŠJů 19:29, 26. 11. 2005 (UTC)

Průplavy a přístavyEditovat

Pro průplavy a přístavy jsem založil kategorii Vodní dopravní stavby, protože bylo potřeba je propojit s již existující kategorií Vodní stavby. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)

Průplavy a přístavy – domnívám se, že zakládání nové kategorie Vodní dopravní stavby je zbytečné a že by stačilo prostě kategorie Průplavy a Přístavy zařadit mezi vodní stavby i mezi dopravní stavby. Bylo by to jednodušší a přehlednější. --Petr.adamek 23:32, 26. 11. 2005 (UTC)
Jakmile je potřeba celou skupinu podřadit současně do dvou vzdálených oblastí, je lépe je těsně pod tímto rozvětvením zastřešit nejvyšší možnou společnou kategorií. Vodní dopravní stavby plní tento úkol dobře a kromě zmíněných dvou podkategorií v ní jsou ještě zdymadla, koridory... a mně se to jeví takhle jednodušší, přehlednější i praktičtější. Jakmile se bude spoléhat na to, že se dvojí zařazení bude uvádět u všech jednotlivých článků, značně se tím zvyšuje riziko chyb, že na to někdo, zahleděný jen do své oblíbené tématické oblasti, zapomene. --ŠJů 07:20, 27. 11. 2005 (UTC)
Nemyslím, že je nutné vždy zavádět novou kategorii jako průnik dvou kategorií existujících. Narozdíl od Vás považuji za jednodušší, přehlednější i praktičtější přímé zařazení příslušných článků do všech relevantních kategorií, než zavádění specializovaných kategorií typu Vodní dopravní stavby. Co se týče spoléhání na správné zařazení čánků do kategorií, tak v tomto směru stejně musíte spoléhat na to, že autor svůj článek zařadí do správné kategorie. Pokud to neudělá (což se mimochodem stává docela často), někdo z nás to prostě opraví. V tom opravdu nevidím problém. Spíše se mi nelíbí zbytečné zvětšování počtu úrovní kategorií, které vyžaduje klikání navíc. Kategorie by měly být přehledné a umožnit rychlé nalezení požadované informace. V tomto případě mám pocit, že Kategorie:Vodní dopravní stavby strukturu kategorií spíše znepřehledňuje. --Petr.adamek 14:38, 27. 11. 2005 (UTC)
Napadlo mě možná ještě lepší řešení - ponechat Kategorii Vodní dopravní stavby a zrušit (alespoň prozatím) podkategorie Průplavy a Přístavy. Dohromady je v nich teď 7 položek. Alespoň by přístavy a přístavitě byly v jedné kategorii dohromady. --ŠJů 12:18, 29. 11. 2005 (UTC)

MetroEditovat

Metro jsem zařadil též pod kategorie Tunely a Podzemní stavby. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)

Metro a podzemní stavby – problém vidím v tom, že metro není vždy podzemní stavba, v mnoha městech jsou některé linky z části nebo celé vedená nad zemí. --Petr.adamek 23:32, 26. 11. 2005 (UTC)
Metro byď do podzemních stveb, nebo do tunelů do obou určitě ne, protože tunely jsou pod podzemními stavbami. JAn 12:20, 29. 11. 2005 (UTC)
Účelem kategorií je, aby pod nimi člověk našel vše, co pod ně logicky a věcně patří - že takto nalezená podkategorie ze své nadkategorie trochu vybočuje, tomu nijak nevadí. Rozhodující tedy je, že metro alespoň někdy a alespoň někde (zpravidla většinou) tunely vedou a i stanice mají v podzemí. Výhradně nadzemní městské dráhy obvykle mívají jiné názvy než metro. --ŠJů 07:25, 27. 11. 2005 (UTC)

Pevná dopravní zařízeníEditovat

Uspořádání druhů dopravyEditovat

LanovkyEditovat

Kategorie:Lanovky, která je navržena pod Kategorie:Dopravní stavby, zařadit ještě pod Kategorie:Drážní doprava (jako druh dopravy) Kategorie:Drážní vozidla (po linii druhů vozidla, protože zřejmě nemá smysl zakládat zvlášť kategorii Vozidla lanových drah). Sice jsou dvě z těchto kategorií v jedné části struktury navzájem nadřazeny, ale každé ze zařazení je odůvodněno jinou hierarchickou linií. --ŠJů 07:38, 27. 11. 2005 (UTC)

Pod drážní dopravu to samozřejmě zařadím, ale pod drážní vozidla bych to nedával – ta kategorie se bude týkat lanovek obecně a používaných vozidel (která jsou jejich pevnou součástí) spíše okrajově. --Petr.adamek 15:48, 27. 11. 2005 (UTC)

Autobusová doprava, Trolejbusová dopravaEditovat

Příjde mi poněkud nelogické mít kategorii Tramvajová a trolejbusová doprava a nemít autobusovou dopravu. Jinak je to dělení ale celkem správny, až na tuhle věc --Aktron 18:49, 25. 11. 2005 (UTC)

OK, to je rozumný argument. Ale pak by i trolejbusová doprava měla být podkategorií silniční dopravy. A nebo by možná stálo za to nemít ani trolejbusovou ani autobusovou dopravu a příslušné články mít v kategorii silniční doprava (dle mého názoru docela rozummné řešení). --Petr.adamek 18:54, 25. 11. 2005 (UTC)
(...) Taky doporučuji uvažovat perspektivně: neřídit se tolik tím, kolik článků je kde teď, ale spíš kolik lze očekávat, že jich v dohledné době bude (to se týká třeba úvah o rušení kategorie Trolejbusová doprava). --Radouch 19:11, 26. 11. 2005 (UTC)

Automobilismus a Cyklistika do Silniční dopravyEditovat

Navrhuji do Kategorie:Silniční doprava dát celé Kategorie:Automobilismus a Kategorie:Cyklistika. Dopravu bych v tomto oddíle pojímal nikoliv jako pouhou přepravu, ale v plné šířce, jako přepravně-technicko-kulturně-civilizační fenomén. Kategorie:Silniční vozidla zde možno ponechat rovněž, protože je nelze Automobilismu podřadit ani nadřadit. Zastřešující kategorií pro všechny jmenované by mohla být právě Silniční doprava - s vědomím, že některá podtémata mohou ze silnic částečně vybočit i na pěšiny a do krajiny. --ŠJů 07:12, 27. 11. 2005 (UTC)

Já bych navrhoval oddělit kategorii Kategorie:motoristický sport (nebo motoristické sporty), kam by padly různé věci z kategorií automobilismus a motorismus (závodní auta a motorky, závodníci, soutěže, které by po případném nabobtnání dostaly své kategorie. Tuto kategorii podřadit dopravě i sportu.

Automobilismus také navrhuji zrušit a spojit se silniční dopravou. --Postrach 11:43, 29. 11. 2005 (UTC)

Souhlas. U motorismu to půjde snadno rozdělit na sport a ostatní. Cyklistika může zůstat jak je. Jen nevím, jestli by nebylo lépe v dopravě dát motoristický sport o stupeň níž, pod silniční dopravu. To proto, aby byl ve stejné úrovni s automobily, automobilkami a podobně. Slovo doprava bych tu chápal v nejširším smyslu, nikoliv jen jako dopravní služby. --ŠJů 18:40, 29. 11. 2005 (UTC)

Letectví, Letecká dopravaEditovat

Otázky k zamyšlení - (...) Dále mám problém s letectvím a leteckou dopravou. Spadá letectví jako takové do dopravy, nebo ne? --Petr.adamek 17:40, 25. 11. 2005 (UTC)

Celkový návrh uspořádání druhů dopravyEditovat

--ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Obecné diskuseEditovat

Obecně o návrzíchEditovat

(Petr Adámek k úvodnímu návrhu 17:40, 25. 11. 2005) Osobně se domnívám, že by měla být strutura kategorií pokud možno jednoduchá, tomu je podřízen i můj návrh. Vítám jekékoliv připomínky, kritiku nebo návrhy.

Organizační poznámka: Své návrhy neintegrujte do výše uvedeného stromu, ale navrhněte případné změny, aby se o nich dalo diskutovat, --Petr.adamek 17:40, 25. 11. 2005 (UTC)


(V závěru návrhu ŠJů z 26.11.05 2:27) Snažil jsem se maximálně zapracovat předchozí návrhy, doufám, že mi to nerozcupujete úplně :-) --ŠJů 02:27, 26. 11. 2005 (UTC)

Určitě ne, většina návrhů vypadá velice dobře. Podrobněji se vyjádřím po obědě, kdy také založím příslušný wikiprojekt. --Petr.adamek 09:02, 26. 11. 2005 (UTC)
Především se omlouvám, že nebudu reagovat na všechno naráz. Diskuse probíhá příliš rychle a než jsem stihnul dopsat můj (odmítavý) postoj ke zrušení kategorie Doprava v ČR, již tento návrh nebyl aktuální :-). --Petr.adamek 20:00, 26. 11. 2005 (UTC)
Se zbytkem (návrhu struktury 26.11. 2:27) prozatím docela souhlasím, ale ještě si to musím nechat projít hlavou. --Petr.adamek 20:25, 26. 11. 2005 (UTC)

Obecně ke struktuřeEditovat

Osobně se domnívám, že by měla být strutura kategorií pokud možno jednoduchá, tomu je podřízen i můj návrh. Vítám jekékoliv připomínky, kritiku nebo návrhy. --Petr.adamek 17:40, 25. 11. 2005 (UTC)

Obecně si myslím, že je vhodné zatím nevytvářet kategorie, které by obsahovaly málo článků, a příslušné články přímo zařadit do těch kategorií, kam by byla zařazena jejich kategorie. K ostatním návrhům se vyjádřím za chvíli. Jinak jsem začal do návrhu přidávat ukázky článků, aby byl zřejmý plánovaný obsah kategorie. --Petr.adamek 20:00, 26. 11. 2005 (UTC)

Vrba vs ŠJůEditovat

Uživatel Vrba mi na osobní diskusi vyjádřil názor, že na výzvy ostatních nijak nereaguji a že v případě mého pokračování bude nucen to považovat za vandalismus a do pondělka mě zablokovat. Můj názor je, že diskuse se plnocenně účastním, téměř všechny věcné připomínky ostatních respektuji a všechny úpravy, které provádím, dělám s ohledem na průběh diskuse - tedy tak, aby v budoucnu byly víc k užitku než ke škodě, ať už závěry diskuse dopadnou jakkoliv. Úpravy mnou prováděné rozhodně nelze považovat za vandalismus a pokud budu zablokován, považoval bych to, ač nerad, za flagrantní zneužití pravomocí i základních principů Wikipedie. Přikloní-li se ostatní jednoznačně k názoru Vrby, budu nucen na českou Wikipedii s těžkým srdcem zanevřít, protože v takovém případě by již neměla vlastnosti Wikipedie. --ŠJů 22:57, 26. 11. 2005 (UTC)

Váš spor s panem Vrbou – vězte, že z jeho strany nejde o nic osobního a že je veden upřímnou snahou o hájení zájmů našeho projektu. Já sám mám v této věci rozporuplné pocity, protože na jedné straně považuji většinu Vašich změn a příspěvků za prospěšnou, ale na druhé straně chápu jeho obavy. Počet Vašich změn v kategoriích je úctyhodný, ale vzhledem k citlivosti problému kategorizace trochu budí hrůzu. Kategorizace je docela složitá věc a proto se v této oblasti snažíme uplatňovat zásadu dvakrát měř a jednou řež. Pevně věřím, že k Vašemu zablokování nedojde a že se nám podaří zatím velice solidně vypadající nový návrh kategorií dotáhnout do konce. --Petr.adamek 23:32, 26. 11. 2005 (UTC)
Alespoň se shodujeme v tom, jak důležité kategorie jsou :-) Pro mě jsou důležité tolik, že se jim usilovně věnuji, a pro jiné zase tolik, že se bojí mnou způsobeného chaosu. Myslím, že už se nám to začíná docela pěkně vyloupávat a že žádnou katastrofu jsem nezpůsobil. Přeji mnoho trpělivosti a zdravím. --ŠJů 05:34, 27. 11. 2005 (UTC)

Změna větví stromuEditovat

V souvislosti s rekategorizací metra a pozdějiší změnou názvosloví v dopravě odlišil se kategorizační strom od reality, i od stavu, který by měl být finální, relativně hodně. Někdo, tedy ten, kdo se tomuto wikiprojektu věnuje primárně, by jej měl opravit a reflektovat se skutečností (tedy až poté, co bude dokončena plánovaná změna názvosloví - PZN) --Aktron 19:42, 14. 9. 2006 (UTC)

To byly návrhy a diskuse, které vycházely z tehdejšího stavu, a v základních rysech byly už realizovány. Nepovažuji za účelné staré diskuse aktualizovat, k dílčím změnám může docházet průběžné normálním postupným vývojem. Pokud by někdo přišel s nějakým návrhem na zásadní reorganizaci, pak by nový návrh celého stromu byl namístě, ale podle mého názoru je základní kostra v tématu dopravy vyhovující a dílčí diskuse lze vést buď v diskusích příslušných kategorií, nebo v diskusi portálu Doprava. Tento projekt se mi v tuto chvíli nezdá účelné křísit. --ŠJů 22:48, 14. 9. 2006 (UTC)
Vrátit se na projektovou stránku „WikiProjekt Doprava/Kategorie“.