Wikipedie:WikiProjekt Kategorizace kosmonautiky

Návrh strukturování Kosmonautiky

Toto je nultá verze návrhu strukturování kategorií v oboru Kosmonautika. Bude-li akceptována, doporučuji zrušit resp. redirectovat kategorii "Kosmický výzkum" a její obsah rozestrkat podle následujícího schematu.

Howgh, --[[marek 27.09.2009

Připomínky k návrhu

Terminologie: taikonauti - kosmonauti - astronauti, kosmonautika - výzkum vesmíru

  • Kosmonauti, astronauti možná. Ale novinářský výmysl taikonauti ?? A nešlo by to vůbec sjednotit na kosmonati?

--Li-sung 14:25, 3. 9. 2005 (UTC)

Spravná (česká) transkripce je podle mého názoru tchajkonauti
Co se týká rozdílu mezi astronautem a kosmonautem, to je myslím celosvětově rozdíl. Astronauti jsou Amerika, kosmonauti jsou Rusko. I v ČLR mají jasno...
美国太空人 (meiguo-taikongren; americký stát-nejvyšší obloha člověk) versus 苏联太空人 (sulian-taikongren; sovětský svaz-nejvyšší obloha člověk)
--Zirland 15:03, 3. 9. 2005 (UTC)
Souhlasí, že bude lepší použít jednotný tvar, "Kosmonauti". beru. Taikonau (Tchaikonaut) je výmysl pubolicity v oblasti kosmoanutiky, Čínana jménem Chen Lan (Čchen Lan). Taikonren je jen jedna verze, jak to Číňani nazývají.

Viz toto, co jsem o tom napsal jinde: Slovo „taikonaut“, běžně používané pro čínské kosmonauty a ad hoc vytvořené publicistou Chen Lanem, je odvozené od čínského výrazu „tchaj-kchung“ (v oficiálním čínském přepisu „taikong“), znamenajícího „vesmír“ či „kosmický prostor“ (doslova „největší prázdnota“, resp. „největší nebe“). Sami Číňané však používají spíše výrazů „chang-tchien-jüan“ či „jü-chang-jüan“ („hangtianyuan“ či „yuhangyuan“, tj „plavící se nebem“, resp. „účastník kosmického letu“). Nicméně, budiž ve schematu použito i "kosmonauti ČLR"!

Úplné sjednocení asi nebude možné, ale při zachování výrazů Kosmonaut a Astronaut by mohl být zaveden úzus, že Astroanuti jsou imperialisté a Kosmonauti jsou komunisté. Pokud nebude námitek... --Zirland 15:28, 3. 9. 2005 (UTC)


Osobně mám pocit ze místo kořene kosmonautika by bylo vhodnější výzkum vesmíru (nebo podobný výraz). Kosmonautika je jen jedna ze součástí - lety s lidskou posádkou.--Jezevec 19:43, 27. 10. 2005 (UTC)

Z příspěvku Jezevce s něčím souhlasím, s něčím nikoli. Nesouhlasím se zužováním pojhmu kosmonautika jen na pilotované lety. Souhlasím s tím, udělat vyšší kategorii výzkum vesmíru se dvěma podkategoriemi a to astronomie a kosmonautika. --A.Vítek 07:14, 28. 10. 2005 (UTC)


Sondy vs Umělé družice Jupiteru

  • Sondy k Jupiteru vs Umělé družice Jupiteru, - rozdíl tam je, ale přeci jen těch družic zas tak moc není

--Li-sung 14:25, 3. 9. 2005 (UTC)

Umělá kosmická tělesa vs. Vesmírné dopravní prostředky

Zdá se mi velmi nelogické, když Kategorie:Kosmické sondy a Kategorie:Kosmické lodě nejsou pod Kategorie:Kosmické dopravní prostředky. Navrhoval bych kategorii Kosmické dopravní prostředky úplně zrušit a navrhovaný obsah (tedy Nosné rakety, Raketoplány, Suborbitální kosmické dopravní prostředky, Meziorbitální tahače a Urychlovací stupně) zařadit přímo pod Kategorie:Kosmická tělesa dle účelu, kde již jsou Družice, Kosmické sondy a Kosmické lodě. Vzhledem k relativnosti a specifičnosti pohybu ve vesmíru nemá smysl odlišovat pohybující se objekty od relativně stacionárních a také tělesa poháněná vlastní silou od těles pohybujících se vlivem gravitačních sil. --ŠJů 03:06, 27. 11. 2005 (UTC)

Jde o to, že třeba rakety ale můžou shořet v atmosféře cestou, a nestanou se tedy umělým kosmickým tělesem (viz definice na odkazu). Dále Kosmické sondy a lodě nejsou pod doprvními protředky, kvůli užšímu smylsu dopravních protředků (jehož je tu použito) a zahrnuje jen to co slouží k dopravě něčeho jiného. Protože se pohybuje vše je skoro všechno dopravní prostředek (v širším smyslu) a pokud bychom tam všechno řadili došlo by k duplicitě s nadřazenou kategorií. --Li-sung 08:57, 27. 11. 2005 (UTC)


Opis diskuse z Wikipedie:WikiProjekt Doprava/Kategorie

Já jsem si všiml, že se znažíte narvat do Kategorie:Kosmické dopravní prostředky vše co se v kosmu pohybuje. Zkuste se podívat na Wikipedie:WikiProjekt Kategorizace kosmonautiky, kde je tato kategorie, myslím logicky navržena skutečně jen pro to co je určeno dopravní prostředek a ne už ty funkční záteže a náklady jako lodě, sondy a dokonce obecně jakékoliv umělá kosmická tělesa, což by měla být spíše nadřazená kategorie - Podle návrhu tedy souřadná právě pro všechny ty funkční zařízení. Zatím Vaší reoganizací nám vniká zajímavý strom kdy kosmické sondy jsou snad všude:

Li-sung 23:19, 26. 11. 2005 (UTC) (tučné zvýraznění a vpisky kurzívou do textu --ŠJů 02:29, 27. 11. 2005 (UTC))

Děkuji za brilantní výtah - odkaz na Kategorii dopravní prostředky jsem z Kosmických sond vyjmul, protože tam již spadají přes Umělá kosmická tělesa. Z Kosmounautiky jsem je vyjmul také, v souladu s hlavním návrhem v příslušné diskusi. Takže ze čtyř výskytů ve stromu nám zatím zbývají dva, a s tím se hne až poté, jestli se podaří přijmout Váš návrh (k němuž se připojuji) podřadit Kosmické dopravní prostředky Umělým kosmickým tělesům. Tuto úpravu zatím neprovádím, protože by byla v rozporu se strukturou navrženou v diskusi Kosmonautika, ale do diskuse ji jako námět zaznamenám. --ŠJů 02:29, 27. 11. 2005 (UTC)

Nesouhlasím se zařazením "kosmické dopravní prostředky" pod kosmická tělesa; kosmická tělesa jsou (mezinárodně) přesně definována a nosné rakety (které považujeme za kosmické dopravní prostředky, tedy prostředky v tomto případě pro dopravu do kosmu) kosmickými tělesy nejsou a nikdy nebudou, protože přinejměnším jejich některé části (obvykle dokonce podstatná a větší) část se kosmickými tělesy nikdy nestanou. Protože však jsou nedílnou součástí kosmonautiky (bez nich se prostě kosmonautika neobejde), tak pod kategorii Kosmonautika nezbytně patří. --A.Vítek 08:53, 27. 11. 2005 (UTC)

Kosmická tělesa dle účelu a dle typu dráhy

Kategorie:Kosmická tělesa dle typu dráhy obsahuje v návrhu víceméně pouze umělé družice a ještě k tomu roztříděné ne podle typu dráhy, jak naznačuje nadpis, ale podle místa (podle planet).

Kategorie:Kosmická tělesa dle účelu bych přejmenoval na Kategorie:Kosmická tělesa dle druhu, Kategorie:Kosmická tělesa dle typu dráhy vůbec nezakládat a její obsah začlenit pod nově navrženou Umělé družice - viz návrh níže.

--ŠJů 03:06, 27. 11. 2005 (UTC)

Drobná připomínka: "Umělé družice podle místa" bych spíše nazval "Umělé družice podle centrálního tělesa", nebo méně přesně "... podle planety" (pak by bylo možno eventuálně přidat ve stejné úrovni kategorie "Umělé družice planetek", "Umělé družice komety", "Umělé družice měsíce", to by asi bylo dobré); slovo "místa" v názvu kategorie je příliš vágní, aby uživatele správně informovalo předem, co v ní najde (dovnitř kategorie o dvě úrovně předem nevidí). Důležité je, aby názvy kategorií byly co nejvíce pochopitelné i méně do daného oboru zasvěceným uživatelům Wikipedie (BTW, ani s mým návrhem nejsem úplně spokojen, pokud by někdo vymyslel jiný, beru všema deseti). Jinak - pokud by se udělala nějaká kategorie 3. úrovně "Umělé družice podle ...", z důvodu symetrie by ve stejné úrovni neměly být "Vědecké družice" atp., ale "Družice dle účelu" a pod nimi by pak byly kategorie "Vědecké družice" a "Aplikované družice" a do těchto kategorií vnořeny subkategorie např "Astronomické družice", "Geofyzikální družice", ... resp. "Navigační dr.", "Meteorologické dr.", "Špionážní dr.", ... --A.Vítek 08:53, 27. 11. 2005 (UTC)