Wikipedie:WikiProjekt Železnice

Někteří wikipedisté vytvořili projekt na nejlepší organizaci informací v článcích souvisejících s železnicí. Tato stránka a její podstránky obsahují jejich doporučení v naději, že projekt získá pozornost ostatních wikipedistů. Pokud byste rádi pomohli, navštivte diskusní stránku a prohlédněte si příspěvky.

NázevEditovat

WikiProjekt Železnice

Nadřízený projektEditovat

RozsahEditovat

Tento WikiProjekt se snaží především definovat základní pravidla, jak jednotným a přehledným způsobem prezentovat informace v oblasti železnice.


ÚčastníciEditovat

  • Petr.adamek – méně aktivní wikipedista
  • Postrach – méně aktivní wikipedista
  • Kuvaly – v květnu 2013 opustil natrvalo Wikipedii
  • MIGORMCZ – k tomuto WikiProjektu se připojil v říjnu 2018
  • Poirot12345 T – k WikiProjektu se připojil v květnu 2020
  • Martin Vrut – k WikiProjektu se připojil v listopadu 2020
  • Bilykralik16 – k WikiProjektu se připojil v květnu 2021

StrukturaEditovat

Rozebírá formát pro články založené na projektu. Obsahuje různé kategorie použitelné pro téma.

Hnací vozidlaEditovat

Postupně bychom měli vytvořit hesla pro jednotlivé současné i historické lokomotivy či jiná hnací vozidla. Ukázkovými hesly tohoto typu jsou:

Heslo je vždy pojmenováno jako obecný typ vozidla (Lokomotiva, Motorový vůz, Elektrická jednotka) a následuje typ podle nového značení (tj. například Lokomotiva 363). Pokud má vůz i staré označení, vytvoří se přesměrování z hesla se starým označením na heslo s novým označením (tj. například Lokomotiva ES 499.1 -> Lokomotiva 363). Pokud dané vozidlo nové označení nemá (to se týká především historických lokomotiv), použije se v názvu hesla označení staré (např. Motorový vůz M 290.0). Pokud typ dle starého označení obsahuje před číslem písmeno, toto písmeno se odděluje mezerou.

HierarchieEditovat

Klasifikace (tj. rozdělení do kategorií) je prozatím předmětem diskuse.

CíleEditovat

  1. Určit které informace z oblasti železnice by zde neměly chybět
  2. Jaké typy článků by zde měly být
  3. Jak by měly články určitého typu vypadat

Fotografie a obrázkyEditovat

Kategorie na commonsEditovat

Aktuálně se snažím jakožto jediný aktivní účastník uspořádat kategorie pro československá, česká a slovenská hnací vozidla na commons. Snažím se vytvořit strom, který vychází z řazení podle států. Až budu hotov, bude to vypadat následovněː CS Class XXXCZ Class XXX a SK Class XXX → a případně i CZ Class XXX of nějaký dopravce a SK Class XXX of nějaký dopravce. Z článku pak bude primárně odkázáno na kategorii pro Československo. Tento systém bude sice z počátku plný kategorií obsahujících třeba jen jednu kategorii, ale zase bude v budoucnu umožňovat snadné nahrání souborů, protože ty kategorie už budou existovat a nahrávající tak nebude muset zakládat kategorie, čímž odpadne narušení struktury v případě neznalosti nahrávajícího. MIGORMCZ (diskuse) 21. 10. 2018, 11:47 (CEST)

Pokud chcete nahrát soubory hnacích vozidel, podívejte se do kategorií Category:Locomotives of Czechoslovakia, Category:Locomotives of the Czech Republic a Category:Locomotives of Slovakia, kde vyberete kategorii podle trakce a následně řady. Fotografie se třídí podle země registrace vozidla. To znamená, že archivní fotky již přeznačených vozidel za dob Československa, stále patří do kategorie podle kryšpínova označení a naopak muzejní stroje, které dostaly zpět kryšpínovo značení patří do kategorii pro Česko, či Slovensko pod novým označením. Výjimku tvoří stroje, které nové označení nikdy za běžného provozu nedostaly. Ty se řadí do kategorií podle kryšpína, nicméně finální podoba těchto kategorií je ještě v řešení.

SouboryEditovat

Bylo by pěkné, mít ke každé lokomotivě nějakou fotografii nebo obrázek. Na této stránce jsou uvedeny možnosti získání fotografií k jednotlivým lokomotivním řadám.

K neexistujícím lokomotivám je možné se pokusit získat svolení ke zveřejnění existujících fotografií nebo nákresů. Domnívám se, že v rámci sebepropagace výrobce by mohlo být možné získat zejména svolení se zveřejněním továrních snímků.

Parní lokomotivyEditovat

InfrastrukturaEditovat

Wikidata

Ve Wikidatech by měly být položky pro všechny stanice, zastávky, odbočky, nákladiště a výhybny. Stanice a zastávky lze propojit pomocí tvrzení další zastávka. Kvůli datové struktuře nelze takto propojit položky, které jsou pouze odbočky, nákladiště a výhybny (např. výhybna se zastávkou ale jde). Vizualizace tohoto propojení pro ČR a SR je tady: https://w.wiki/48Qi. V případě jakýchkoliv dotazů na tuto vizualizaci napište do diskuze tohoto projektu.