But-1-en

chemická sloučenina

But-1-en je za běžných podmínek bezbarvý, hořlavý plynný uhlovodík patřící do skupiny alkenů. Je jednou ze čtyř izomerních forem butenu. Bývá získáván z ropy.

But-1-en
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Obecné
Systematický název but-1-en
Triviální název butylen
Ostatní názvy 1-buten, buten
Sumární vzorec C4H8
Vzhled bezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 203-449-2
Indexové číslo 601-012-00-4
Vlastnosti
Molární hmotnost 56,1 g/mol
Teplota tání −186 °C
Teplota varu −6 °C
Hustota 0,002 4 g/cm3 (plyn)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS04 – plyny pod tlakem
GHS04
H-věty H220
Extrémně hořlavý
Extrémně hořlavý (F+)
R-věty R12
S-věty (S2) S9 S16 S33
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.