Otevřít hlavní menu

Brazilka je mokřadem (rašelinnou loukou) v Lužických horách, na severu okresu Česká Lípa. Lokalita se nachází 1 km od hory Luž, severně od vsi Dolní Světlá a jižně od obce Waltersdorf (Sasko) na východním úpatí Luže. Od roku 2002 je chráněnou přírodní památkou.[1]. Je zde vybudována naučná stezka Obnova mokřadů na Brazilce.[2]

Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Brazilka
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Rašeliniště Brazilka
Rašeliniště Brazilka
Základní informace
Vyhlášení 1. srpna 2002
Vyhlásil Správa CHKO Lužické hory
Nadm. výška 540 – 565 m n. m.
Rozloha 8,89 km2
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Česká Lípa
Umístění Dolní Světlá
Souřadnice
Brazilka
Brazilka
Další informace
Kód 2152
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Obsah

PopisEditovat

Oblast je prameništěm říčky Svitávky a zabírá plochu více než 8 hektarů z větší části na území České republiky a okrajově v Sasku.

Rašelinná vrstva je v některých místech až 0,6 m silná. Část plochy pokrývá vřesoviště. Rašelinné louky mají zpravidla nižší obsah živin ve vodě a v půdě a nízké pH. Tomu odpovídá i druhová skladba rostlin a živočichů.

Upřesnění fauny a flóryEditovat

Z rostlin se zde vyskytuje především: rašeliník (Sphagnum sp.), ostřice obecná (Carex nigra), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica), vřes obecný (Calluna vulgaris). Vzácní zástupci živočichů jsou: zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), chřástal polní (Crex crex), sluka lesní (Scolopax rusticola).

Historie mokřaduEditovat

 
Brazilka s horou Luž

Název Brazilka pochází od zbořeného hotelu Neubrasilien (po roce 1945 dětské zotavovny) který stál na úpatí Luže. V roce 1986 byla podhorská mokřadní louka vysušena za účelem zemědělské činnosti. Odvodnění bylo provedeno nedokonale, zamokřená místa nedovolovala zemědělské využití, a proto byla oblast ponechána ladem a postupně zarůstala náletovými dřevinami.

V roce 1999 byla společnou prací Správy CHKO Lužické hory, Občanského sdružení přátel Lužických hor z Jablonného v Podještědí, Referátu životního prostředí Zemského úřadu Löbau-Zittau a Spolku pro výzkum životního prostředí Zittau e. V.[3]obnoven původní vzhled a funkce lokality. V rámci znovuzavodnění bylo třeba zpomalit odtok vody z oblasti mj. přehrazením toku Svitávky a vyhloubením malé vodní plochy uprostřed louky. Odstraněny byly nevhodné náletové dřeviny (modříny, borovice) a nově vysazeny byly zejména olše a vrby. Obnova stála asi 800 000 Kč a většina prací byla provedena českými firmami.

 
Tabule na horním okraji Brazilky

Naučná stezkaEditovat

Zároveň s úpravami lokality byla na jaře roku 1999 vybudována naučná stezka Obnova mokřadů na Brazilce. Okruh stezky o délce 300 metrů je nenáročný, určen pro pěší turisty a má čtyři dvojjazyčné informační tabule. První zastavení je u cesty vedoucí z Dolní Světlé, poslední nedaleko turistického hraničního přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf. Obsahem tabulí je seznámení návštěvníků s česko-německých projektem, s typickou vegetací a faunou mokřadů v prameništi potoka Svitávky a historií nevhodných melioračních zásahů. Poté byl vydán tiskem i barevný český a německý průvodce, resp.skládací leták s mapkou okruhu. Byl k dostání v informačních centrech celé oblasti a v muzeu (již zrušeném v Bredovském letohrádku) Lužických hor u Lemberka.[4][5]

TuristikaEditovat

Poblíž Březinky vedou po a při státní hranici a hory Luž turistické trasy (zelená, modrá a červená) a také cyklotrasa 3061.[6]. Motoristé musí odstavit auto v Dolní či Horní Světlé, nebo v Myslivnách.[4][7]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. MODRÝ ING. PHD, Martin; SÝKOROVÁ RNDR, Jarmila. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, referát ŽP a zemědělství, 2004. S. 39. 
  2. HOLEČEK, Milan. Lužické hory. Praha 1: Olympia, 2004. ISBN 80-7033-832-6. Kapitola Turistická část, s. 59. 
  3. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Naučné stezky Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, 2006, 3.vydání. Kapitola Obnova mokřadů na Brazilce, s. 6. 
  4. a b Naučné stezky, str.6
  5. Lužické hory, Olympia, str.59
  6. Mapa Lužické hory. Praha: Kartografie a.s., 2009. ISBN 978-80-7393-002-8. 
  7. Lužické hory, Olympia, str.59

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat