Bitva u Chlumce (1040)

První bitva u Chlumce byla střetnutím mezi jednotkami českého panovníka Břetislava I. a německého krále Jindřicha III. Černého dne 22. září 1040 u Chlumce pod Krušnými horami, ve kterém Břetislavovy síly zvítězily.

První bitva u Chlumce
trvání: 22. září 1040
místo: Chlumec
výsledek: Vítězství českého knížectví
strany
České knížectvíČeské knížectví České knížectví Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
velitelé
Břetislav I. Jindřich III. Černý

síla
neznámá neznámá
ztráty
neznámé neznámé

Břetislav podnikl v létě roku 1039 válečnou výpravu do Polska, kde vyplenil Krakov a jiná města a obsadil Hnězdno. Tam za přítomnosti významného českého kněze otevřel hrob Svatého Vojtěcha a vyzvedl jeho ostatky, aby je spolu s ostatky jeho nevlastního bratra svatého Radima převezl do Prahy. Přestože tažení obsazením Slezska, Hnězdna a Moravy znatelně oslabilo Polsko, bylo získání těchto relikvií pravděpodobně původním důvodem tažení. S pomocí relikvií se měla Praha stát samostatným arcibiskupstvím a tím se stát nezávislou na vlivu Mohučského arcibiskupství. Tento požadavek byl s poselstvím odeslán k papeži, narazili ale na odpor mohučského arcibiskupství, které mělo v té době nad pražským biskupstvím svrchovanost.

Král Jindřich III. sdílel názor mohučského arcibiskupa. Mimo to požadoval Břetislavovo stažení z Polska, vytvoření českého vazalského knížectví spadajícího pod Svatou říši římskou a také placení vysokého tributu, který ovšem Břetislav odmítl platit. Aby zabránil vojenskému tažení říše proti Čechám, poslal svého syna Spytihněva II. jako rukojmí ke králi. Když Břetislav i nadále odmítal platit tribut, vyrazil Jindřich v srpnu 1040 se dvěma armádami do Čech. On sám pochodoval s bavorskými jednotkami přes Domažlice, kde došlo k bitvě u Brůdku, kde většina Jindřichových rytířů padla za oběť léčce. Druhý proud byl poražen 22. září v bitvě u Chlumce. Důsledkem těchto porážek bylo, že Jindřich III. musel pro tento rok uznat daný stav.

Návrh k vyjednávání v následujícím roce byl nicméně Jindřichem zodpovězen požadavkem na bezpodmínečné podřízení. Boje byly v srpnu 1041 znovu obnoveny, přičemž saské jednotky pod vedením markraběte Ekkeharda II. vtrhly do severních Čech a podařilo se jim si Břetislava podrobit.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Erste Schlacht bei Chlumec na německé Wikipedii.