Tribut (latinsky tributum) je platba (finanční nebo naturální) placená vládcem jiným panovníkům. Nejčastěji tak každoročně platil závislý vládce (kmene neboli tribu) svému lennímu pánovi (například králi, nebo císaři). V minulosti také tribut platily například státy poražené ve válkách svému pokořiteli.

Jako tribut je také nazývána přímá daň panovníkovi v antickém Římě.

Čínský tributární systém editovat

Ve východní Asii se postupem doby mezí čínskými říšemi a okolními státy vytvořila síť zahraničně-obchodních vztahů shrnovaná pod pojem čínský tributární systém. Systém vycházel z přesvědčení Číňanů, že jejich země je centrem civilizace a kultury, které je vzorem pro okolní svět. Nečínské státy v něm byly povinny přinášet tribut – například kočovníci ze severu a severozápadů koně, země jihovýchodní Asie koření a vzácná dřeva – čímž uznali své podřízené postavení, čínský císař poslům oplátkou věnoval dary – luxusní výrobky, hedvábí, čaj, mince – a povolil obchodovat.

Vzniklé obchodní vztahy byly vesměs vzájemně výhodné, zapojené země někdy získávaly bezpečnostní záruky[1] a zpravidla zůstávaly politicky nezávislé.[2] Prostřednictví tributárního systému, který usnadnil kulturní výměnu, čínské prvky hluboce ovlivnily kulturu sousedních zemí a vznikal tak sinocentrický mezinárodní pořádek,[3] zejména v mingském (1368–1644) a čchingském (od poloviny 17. století) období, kdy tributární systém vzkvétal.[4]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. EISENMAN, Joshua; HEGINBOTHAM, Eric; MITCHELL, Derek. China and the Developing World: Beijing's Strategy for the Twenty-First Century. [s.l.]: M.E. Sharpe, 2007. Dostupné online. S. 9. (anglicky) 
  2. ZHANG, Yongjin; BUZAN, Barry. The tributary system as international society in theory and practice. The Chinese Journal of International Politics. 2012, roč. 5, čís. 1, s. 3–36. Dostupné online. DOI 10.1093/cjip/pos001. (anglicky) 
  3. VOHRA, Ranbir. China's Path to Modernization: A Historical Review from 1800 to the Present. [s.l.]: Prentice Hall, 1999. ISBN 0-13-080747-8. S. 22. (anglicky) 
  4. John E. Wills. Past and Present in China's Foreign Policy: From "Tribute System" to "Peaceful Rise". (Portland, ME: MerwinAsia, 2010. ISBN 9781878282873.

Související články editovat

Externí odkazy editovat