Otevřít hlavní menu

Biochemický proces je sled chemických reakcí v živých organismech. Biochemickými procesy se zabývá především biochemie (chemický obor). Ke svému průběhu potřebují biochemické reakce většinou řadu enzymů (biologický katalyzátor) a koenzymů. Někdy je nutná dodávka energie (např. ve formě ATP) nebo redukční/oxidační činidlo (např. NADPH/NADP+).