Bengálština

indoárijský jazyk rozšířený v jižní Asii

Bengálština (বাংলা bāṇlā) je indoárijský jazyk rozšířený v jižní Asii. Je jedním z následovníků sanskrtu, pálijštiny a prákrtů. Je nejvýchodnějším jazykem indoevropské jazykové rodiny, k jejíž indoíránské větvi je řazena společně se sousední ásámštinou.

Bengálština
বাংলা
Bāṇlā
Mapa rozšíření jazyka
Mapa rozšíření jazyka
RozšířeníBangladéš, Nepál, Singapur, Západní Bengálsko (Indie)
Počet mluvčích230 milionů
Klasifikace
PísmoBengálské písmo
Postavení
Regulátor
  • Západní Bengálsko – পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (paśčimabaŋga bāṇlā ākādemi)
  • Bangladéš – বাংলা একাডেমী (bāṇlā ekāḍemī)
Úřední jazykZápadní Bengálsko, Bangladéš
Kódy
ISO 639-1bn
ISO 639-2není
ISO 639-3ben
EthnologueBNG
Wikipedie
bn.wikipedia.org
Bengálská Wikipedie
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie a rozšíření editovat

S více než 200 miliony mluvčích je pátým nejpoužívanějším jazykem na světě. Zároveň je čtvrtým nejrozšířenějším jazykem z hlediska počtu rodilých mluvčích. Po hindštině jde také o druhý nejčastější jazyk Indie (nepočítaje angličtinu).

Díky bengálské renesanci19. a 20. století bylo mnoho děl z nejznámější indické literatury napsáno právě v bengálštině. V tomto jazyce byla vytvořena například díla Rabíndranátha Thákura – prvního Asijce jemuž byla udělena Nobelova cena. Bengálci bylo vedeno také mnoho reformních náboženských, filozofických a politických hnutí té doby.

Dnes ji používá cca 207 000 000 lidí. Další 4 000 000 ji používají jako druhý jazyk. Lidé mluvící bengálsky žijí kromě hlavních oblastí (Bangladéš, Indie) i v zemích jako Malawi, Spojené arabské emiráty, Spojené království, USA, Saúdská Arábie, Singapur či Nepál.

Charakteristika editovat

Bengálština je flexivní jazyk – slova mění tvar podle větné souvislosti.

Slovosled, i když není zcela pevný, ji řadí mezi SOV jazyky (subject – object – verb), tedy nejdříve podmět, pak předmět a nakonec sloveso.

Fonetickou výbavu více méně sdílí s ostatními indoárijskými jazyky, významným rysem jsou přídechové varianty ražených souhlásek a zvláštní řada retroflexních hlásek t – th – d – dh – n. Zvláštností oproti příbuzným jazykům je chybějící rozdíl mezi b a v.

Abeceda a výslovnost editovat

Bengálština používá bengálské písmo, ve kterém každá souhláska obsahuje implicitní samohlásku (o) a případné jiné samohlásky se vyznačují diakritickými znaménky nad, pod, před nebo za souhláskou. Kromě toho existují i samostatné znaky pro samohlásky, které stojí na začátku slabiky.

Tradiční abecední pořadí písmen je podle fonetických vlastností, tedy nejdříve samohlásky, pak souhlásky, nejdříve ražené v pěti řadách podle místa tvorby (ka, ča, ṭa, ta, pa), v rámci řady vždy dvojice neznělých (bez přídechu a s přídechem), dvojice znělých a odpovídající nosová souhláska. Nakonec přicházejí polosamohlásky, sykavky a ostatní.

bengálské písmo অং অঃ ড় ঢ় য়
samohlásky po k কা কি কী কু কূ কৃ কে কৈ কো কৌ কং কঃ
transliterace o ā i ī u ū e oi ō ou ' kh g gh ng č čh j jh ň ṭh ḍh ṛh t th d dh n p ph b bh m y ŷ r l ś h
výslovnost ɔ a/á i í u ú ri é oj ó ou n/m h kh g gh ng č čh džh ň t th d r dh rh n t th d dh n p ph/f b bh m j r l š š s/š h
  • Implicitní samohláska se vyslovuje většinou jako zadní samohláska, buď [ɔ] jako v মত [mɔt̪] „názor“, nebo [o] jako v মন [mon] „mysl“, někdy i jako otevřenější [ɒ]. V přepisech do latinky se objevuje jako o nebo ô, ale můžeme se setkat i s přepisem a po vzoru ostatních indických jazyků a písem.
  • Cerebrální souhlásky ট, ঠ, ড, ঢ, ণ se vyslovují tak, že se špička jazyka opře o horní měkké patro místo o zuby. (U ণ se ale tato výslovnost zachovala jen tam, kde za ní následuje jiná cerebrální souhláska, jinde už se vyslovuje jako obyčejné [n].)
  • Znaménko ং se nazývá onuššár (অনুস্বার) a má způsobovat nazalizaci samohlásky ve slabice, nad kterou se objeví. V praxi to obvykle znamená, že se na konci slabiky objeví nosová souhláska ze stejné řady, jako je počáteční souhláska následující slabiky (např. před k se objeví ng, před b se objeví m atd.)
  • Znaménko ঃ se nazývá bisorg (বিসর্গ) a označuje přídech za slabikou, za kterou se objeví.
  • Znaménko ্ se nazývá hosonto (হসন্ত, v sanskrtu nazývaný virám) a jeho připojení k souhlásce ruší inherentní o. V psaném textu se ale objevuje zřídka, protože pro zápis dvou a více po sobě jdoucích souhlásek se obvykle používají spřežky. hosonto má však nezastupitelnou roli při zpracování bengálštiny na počítači: uživatel zapíše třeba ka+hosonto+ša a teprve software zodpovědný za práci s fontem zařídí, že se místo těchto tří znaků objeví znak spřežky kša.
  • Existují i případy, kdy se implicitní samohláska nevyslovuje, přestože není použito hosonto ani spřežka. Stává se to zejména na konci slova, ale i uvnitř, např. গামলা (gāmolā) se čte [ɡamla].

Gramatika editovat

Podstatná jména editovat

Podstatná jména rozlišují jednotné a množné číslo. V každém čísle mohou nabývat až čtyř různých tvarů podle užití ve větě a vztahu ke slovesu (pádové koncovky). U indických autorů[1] se ovšem můžeme setkat s rozlišením šesti až osmi pádů (vibhakti) v souladu s tradiční gramatikou sanskrtu. V bengálštině jsou ale některé tyto „pády“ realizovány s pomocí záložky (postpozice) a tvary dativu a akuzativu se neliší vůbec.

  Jednotné číslo Množné číslo
Nominativ
কর্তা
kortā
বালক
bālok
chlapec
বালকেরা
bālokerā
chlapci
Akuzativ
কর্ম
kormo
বালককে
bālokoke
chlapce
বালকদিগকে
bālokodigoke
chlapce
Genitiv
সম্বন্ধ
sombondho
বালকের
bāloker
chlapce, chlapcův, chlapcova, chlapcovo
বালকদের
bālokoder
chlapců
Lokativ
অধিকরণ
odhikoroṇo
বালকে
bāloke
v chlapci, na chlapci
বালকদিগেতে
bālokodigete
v chlapcích, na chlapcích

Zájmena editovat

Dvanáct osobních zájmen rozlišuje mluvnické kategorie osoby, úrovně zdvořilosti a čísla, nikoli však rodu. Důvěrné tykání ve druhé osobě se používá vůči dětem, sluhům a božstvům. Neutrální úroveň zhruba odpovídá českému tykání mezi přáteli, v ostatních případech se používá zdvořilá úroveň. Ve třetí osobě se použije zdvořilá úroveň, pokud hovoříme o někom, komu bychom vykali.

  Úroveň Jednotné číslo Množné číslo
1. osoba neutrální আমি
āmi
আমরা
āmrā
my
2. osoba důvěrná তুই
tui
ty
তোরা
tōrā
vy
  neutrální তুমি
tumi
ty
তোমরা
tōmrā
vy
  zdvořilá আপনি
āpni
vy
আপনারা
āpnārā
vy
3. osoba neutrální সে
se
on, ona, ono
তাহারা
tāhārā
oni, ony, ona
  zdvořilá তিনি
tini
on, ona
তাঁহারা
tā̃hārā
oni, ony

Slovesa editovat

Mluvnické číslo se ve větě pozná podle podmětu, např. podle osobního zájmena. Samotné slovesné tvary číslo nijak nerozlišují. Níže uvedené příklady obsahují zájmeno jako podmět (protože je z něj vidět osoba a stupeň zdvořilosti), toto zájmeno je v jednotném čísle, ale v množném čísle by tvary slovesa zůstaly stejné, stačilo by vyměnit zájmeno. Dále se vždy shodují zdvořilé tvary slovesa ve 2. a 3. osobě.

Prostý přítomný čas editovat

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি যাই āmi yāi [džái] jdu
2. osoba důvěrná তুই যাস্ tui yās jdeš
  neutrální তুমি যাও tumi yāō jdeš
  zdvořilá আপনি যান āponi yāno [ápni džán] jdete
3. osoba neutrální সে যায় se yāŷo [džáj] jde
  zdvořilá তিনি যান tini yāno jde

Průběhový přítomný čas editovat

Slovesný tvar se sice píše jako jedno slovo, ale vznikl spojením nedokonavého příčestí plnovýznamového slovesa (যাইতে) a určitého tvaru pomocného slovesa být (ছি, ছিস্, ছ, ছেন, ছে). „Právě jdu“ se tedy doslovně přeloží jako „jsem jdoucí“.

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি যাইতেছি āmi yāitečhi právě jdu
2. osoba důvěrná তুই যাইতেছিস্ tui yāitečhis právě jdeš
  neutrální তুমি যাইতেছ tumi yāitečho právě jdeš
  zdvořilá আপনি যাইতেছেন āponi yāitečheno právě jdete
3. osoba neutrální সে যাইতেছে se yāitečhe právě jde
  zdvořilá তিনি যাইতেছেন tini yāitečheno právě jde

Předpřítomný dokonavý čas editovat

Slovesný tvar se sice píše jako jedno slovo, ale vznikl spojením dokonavého příčestí plnovýznamového slovesa (গিয়া) a určitého tvaru pomocného slovesa být (ছি, ছিস্, ছ, ছেন, ছে).

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি গিয়াছি āmi giŷāčhi už jsem šel
2. osoba důvěrná তুই গিয়াছিস্ tui giŷāčhis už jsi šel
  neutrální তুমি গিয়াছ tumi giŷāčho už jsi šel
  zdvořilá আপনি গিয়াছেন āponi giŷāčheno už jste šel
3. osoba neutrální সে গিয়াছে se giŷāčhe už šel
  zdvořilá তিনি গিয়াছেন tini giŷāčheno už šel

Neurčitý minulý čas editovat

Tvoří se spojením dokonavého příčestí plnovýznamového slovesa (গিয়া) a minulého určitého tvaru pomocného slovesa být (ছিলাম, ছিলি, ছিলে, ছিলেন, ছিল).

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি গিয়াছিলাম āmi giŷāčhilāmo šel jsem
2. osoba důvěrná তুই গিয়াছিলি tui giŷāčhili šel jsi
  neutrální তুমি গিয়াছিলে tumi giŷāčhile šel jsi
  zdvořilá আপনি গিয়াছিলেন āponi giŷāčhileno šel jste
3. osoba neutrální সে গিয়াছিল se giŷāčhilo šel
  zdvořilá তিনি গিয়াছিলেন tini giŷāčhileno šel

Průběhový minulý čas editovat

Tvoří se spojením nedokonavého příčestí plnovýznamového slovesa (যাইতে) a minulého určitého tvaru pomocného slovesa být (ছিলাম, ছিলি, ছিলে, ছিলেন, ছিল).

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি যাইতেছিলাম āmi yāitečhilāmo právě jsem šel
2. osoba důvěrná তুই যাইতেছিলি tui yāitečhili právě jsi šel
  neutrální তুমি যাইতেছিলে tumi yāitečhile právě jsi šel
  zdvořilá আপনি যাইতেছিলেন āponi yāitečhileno právě jste šel
3. osoba neutrální সে যাইতেছিল se yāitečhilo právě šel
  zdvořilá তিনি যাইতেছিলেন tini yāitečhileno právě šel

Neurčitý budoucí čas editovat

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি যাইব āmi yāibo půjdu
2. osoba důvěrná তুই যাইবি tui yāibi půjdeš
  neutrální তুমি যাইবে tumi yāibe půjdeš
  zdvořilá আপনি যাইবেন āponi yāibeno půjdete
3. osoba neutrální সে যাইবে se yāibe půjde
  zdvořilá তিনি যাইবেন tini yāibeno půjde

Průběhový budoucí čas editovat

Tvoří se analyticky pomocí nedokonavého příčestí plnovýznamového slovesa (যাইতে) a budoucího určitého tvaru pomocného slovesa být (থাকিব, থাকিবি, থাকিবে, থাকিবেন).

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি যাইতে থাকিব āmi yāite thākibo právě půjdu
2. osoba důvěrná তুই যাইতে থাকিবি tui yāite thākibi právě půjdeš
  neutrální তুমি যাইতে থাকিবে tumi yāite thākibe právě půjdeš
  zdvořilá আপনি যাইতে থাকিবেন āponi yāite thākibeno právě půjdete
3. osoba neutrální সে যাইতে থাকিবে se yāite thākibe právě půjde
  zdvořilá তিনি যাইতে থাকিবেন tini yāite thākibeno právě půjde

Přítomný rozkazovací způsob editovat

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální
2. osoba důvěrná তুই যা tui yā jdi
  neutrální তুমি যাও tumi yāō jdi
  zdvořilá আপনি যান āponi yāno jděte
3. osoba neutrální সে যাউক, যাক্ se yāuko, yāk nechť jde
  zdvořilá তিনি যাউন tini yāuno nechť jde

Budoucí rozkazovací způsob editovat

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální
2. osoba důvěrná তুই যাস্, যাইবি tui yās yāibi pak jdi
  neutrální তুমি যাইও tumi yāiō pak jdi
  zdvořilá আপনি যাইবেন āponi yāibeno pak jděte
3. osoba neutrální সে (যেন) যায় se (yeno) yāŷo nechť pak jde
  zdvořilá তিনি (যেন) যান tini (yeno) yāno nechť pak jde

Podmiňovací způsob editovat

Tyto tvary se používají jednak pro vyjádření podmiňovacího způsobu, jednak pro opakovaný minulý čas (anglické I used to go).

  Úroveň Bengálsky Transliterace Česky
1. osoba neutrální আমি যাইতাম āmi yāitāmo šel bych, chodíval jsem
2. osoba důvěrná
  neutrální তুমি যাইতে tumi yāite šel bys, chodíval jsi
  zdvořilá আপনি যাইতেন āponi yāiteno šel byste, chodíval jste
3. osoba neutrální সে যাইত se yāito šel by, chodíval
  zdvořilá তিনি যাইতেন tini yāiteno šel by, chodíval

Bengálské dialekty v Bangladéši editovat

Příklady editovat

Číslovky editovat

Číslice Bengálsky Transliterace Česky
এক æk jeden
দুই dui dva
তিন tin tři
চার char čtyři
পাঁচ pãch pět
ছয় chhôy šest
সাত shat sedm
আট osm
নয় nôy devět
১০ দশ dôsh deset

Vzorový text editovat

Všeobecná deklarace lidských práv

bengálsky

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত্।

transkripce

Shômôstô manush shadhinbhabe shôman môrjada ebông ôdhikar niye jônmôgrôhôn kôre. Tãder bibek ebông buddhi achhe; shutôrang shôkôleri êke ôpôrer prôti bhratrittôsulôbh mônobhab niye achôrôn kôra uchit.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Reference editovat

  1. N. K. Guha: Learn Bengali in a Month. 200 pp. Readwell Publications, Naí Dillí. ISBN 81-87782-03-X Str. 76.

Externí odkazy editovat