Otevřít hlavní menu
Bačka (žlutě maďarská část, bleděmodře srbská část)

Bačka (srbsky Бачка nebo Bačka, maďarsky Bácska, slovensky Báčka, rusínsky Бачка, německy Batschka) je historické území mezi řekami Dunajem a Tisou, rozdělené dnes mezi severosrbskou autonomní oblast Vojvodinu a maďarskou župu Bács-Kiskun.

V letech 18021918 tvořilo území v rámci Uherského království Báčskobodrožskou župu (maďarsky Bács-Bodrog vármegye), vzniklou spojením původních žup Báčské a Bodrožské.

Po roce 1918 toto území bylo v rámci oblasti Banat, Bačka a Baranja odštěpeno od Uherského království a připojeno ke Království SHS (Jugoslávii) a obsadily ho jednotky srbské armády a srbská správa.

Dle Trianonské smlouvy z 4. června 1920 bylo toto území rozděleno mezi Maďarsko a Království SHS (Jugoslávii) – podle stávajících hranic, které byly stanoveny podle principu většinového počtu srbo-chorvatsko-slovinského obyvatelstva. V důsledků probíhajících nepokojů v tehdejším Maďarsku vyvolalo takové rozhodnutí nespokojenost a dokonce vyhlášení nezávislosti severní části oblasti v rámci Srbsko-maďarské republiky Baranya-Baja. Po opuštění oblastí jugoslávskou armádou maďarské jednotky rychle zlikvidovaly tuto Republiku a sever Bačky (a Baranji) byl i fakticky připojen k Maďarsku.

Srbská část Bačky byla do roku 1922 součástí prozatímního kraje Banat, Bačka a Baranja a poté byla rozdělena na Bačskou oblast (která zahrnovala ještě celou srbskou část Baranji) a Bělehradskou oblast. Po roce 1929 se stala součásti Dunajské bánoviny.

Během II světové války celé území bylo dočasně znovuzačleněno do Maďarska.

Po II. světové válce, už od roku 1944, pak srbská část Bačky opět patřila Jugoslávii jako součást Socialistické autonomní oblasti Vojvodiny v rámci Socialistické republiky Srbska. Toto přetrvalo i po rozpadu Jugoslávie, takže je nyní srbská část Bačky součástí Srbska a Autonomní oblasti Vojvodina.

Hlavní město Vojvodiny a druhé největší město SrbskaNový Sad - leží v Bačce a je jejím největším městem. Další velké město je Subotica, také v Srbsku.