Území Jazygů v Karpatské kotlině ve 2.-3. století

Jazygové (latinsky Iazyges, maďarsky jazigok) byl kočovný sarmatský kmen obývající v 1. století př. n. l. stepní oblasti jižní Ukrajiny. Okolo roku 20 n. l. se usadili ve Velké uherské nížině kolem řeky Tisa, kde se dostali do kontaktu s římskou říší. Během dáckých válek vystupovali jako spojenci Římanů, za markomanských válek jako jejich nepřátelé. Zmínky o nich ustávají s koncem antické doby.

S Jazygy bývají zaměňováni Jasové, kmen patrně s Jazygy příbuzný, který přišel do Uher ve 13. století. Občasné používání termínu Jazygie pro území Jasů (maďarsky Jász(ság)) je tedy nepřesné a zavádějící.