Španělská královská rodina

Královský rod Španělského království

Španělská královská rodina (španělsky: Familia Real Española) sestává z krále Filipa VI., královny Letizie, jejich dětí (Leonor, kněžny asturské, a infantky Sofie Španělské). Královská rodina žije v paláci Zarzuela v Madridu, ačkoli jejich oficiálním sídlem je královský palác v Madridu. Členství v královské rodině je definováno královským výnosem. Obvykle ji tvoří španělský král, panovníkova manželka, panovníkovi rodiče a následník španělského trůnu.[1]

Španělská královská rodina
Španělská královská rodina

Král Juan Carlos I.
Královna Sofie

Rozšířená královská rodina


Děti zesnulé vévodkyně z Badajozu:

 • Doña Simoneta
 • Vikomt de la Torre
 • Don Bruno
 • Don Luis

Vévodkyně ze Sorie a Hernani
Vévoda ze Sorie a Hernani

 • Don Alfonso
 • Doña María

Vévodkyně vdova z Kalábrie

Tituly a oslovení

editovat
 
Erb španělské monarchie

Tituly a oslovení královské rodiny jsou následující:[2]

 • Osoba na trůnu je král (španělsky: el Rey) nebo královna (španělsky: la Reina), nese i další tituly týkající se koruny nebo náležející členům královské rodiny. Oslovují se jako Jeho nebo Její Veličenstvo.
 • Králova manželka nese titul královny (manželky) a je oslovována Její Veličenstvo.
 • Manžel vládnoucí královny, známý jako „choť španělské královny“, nese titul princ a je označován jako Jeho královská Výsost.[pozn. 1]
 • Následník trůnu nebo předpokládaný následník nese titul kníže nebo kněžna z Asturie a je oslovován Jeho nebo Její královská výsost.
 • Královi děti, které nejsou knížetem nebo kněžnou z Asturie, stejně jako děti knížete nebo kněžny, nesou titul infant nebo infantka a jsou oslovování jako Jeho nebo Její královská výsost. Děti infantů nebo infantek mají hodnost (ale ne titul) grand a oslovení Jeho nebo Její Excelence.
 • Manželé a vdovy nebo vdovci po panovníkových synech a dcerách, kromě těch, kteří mají titul knížete nebo kněžny z Asturie, mají nárok na oslovení a vyznamenání, které jim panovník může udělit.
 • Panovník může také udělit titul infanta nebo infantky s oslovením Výsost.

Členové královské rodiny

editovat

Členové královy rodiny

editovat

Bourbonští-Obojí Sicílie

editovat

Postavení podle ústavy

editovat

Španělská ústava (Constitución Española) z roku 1978 v článku 57.1 ustavuje: „Španělská koruna (La Corona de España) je dědičná v potomcích J. V. Dona Juana Carlose Bourbonského, legitimního dědice historické dynastie“.

Popis královské rodiny

editovat

Držitel koruny

editovat

„Držitel koruny“ (El Titular de la Corona) je osoba, jež požívá osobního práva na trůn (el Trono), podle aplikace dědičných práv uzákoněných v Ústavě (Constitución).

Jeho oficiální titul je Král a královna Španělska a náleží jim titul Jeho Veličenstvo (Su Majestad).

Připadá-li koruna na ženu, je tato osoba obvykle označována jako „Královna – vlastnice“ („Reina propietaria“), kvůli zdůraznění rozdílu „Královny – manželky (panovníka)“ („Reina consorte“), jež je takto označována jako manželka Krále.

V kterémkoli z obou případů je Držitel koruny uváděn svým křestním jménem, čemuž předchází titul Veličenstvo (Majestad) a označení Král Španělský nebo Královna Španělská (Rey o Reina de España), což je následováno odpovídající posloupností podle seznamu španělských vládců, což je dále král Kastilie.

Královna – manželka, nebo manžel královny

editovat

Článek 58 Španělské ústavy:

„Královna – manželka nebo manžel královny nemohou vykonávat ústavní funkce s výjimkou určení k regentství

Je-li Držitelem koruny (Titular de la Corona) muž, jeho žena se nazývá královnou a náleží jí oslovení Veličenstvo (Majestad), dokud jí je, nebo pokud zůstane vdovou po králi.

Je-li Držitelkou koruny žena, její manžel je nositelem titulu Kníže[zdroj?] (Príncipe) a náleží mu oslovení Královská Výsost (Alteza Real). Neexistuje žádná ústavní překážka, aby budoucí královna Španělska nemohla povýšit svého chotě do hodnosti „Krále manžela“, s oslovením Veličenstvo (Majestad).

Dědic koruny

editovat

Článek 57.2 Španělské ústavy:

„Princi následníkovi, od jeho narození nebo od data, kdy se nastane situace vedoucí k jeho jmenování králem, požívá hodnosti Kníže asturský (Príncipe de Asturias) a ostatní tituly vázané tradičně na následníka španělského trůnu“.

Osobě přímo povolané k následnictví na trůn v případě úmrtí nebo abdikace Držitele koruny, tj. osobě, která by se automaticky stala králem nebo královnou Španělska v případě, že by stávající Král nebo Královna zemřel či abdikoval, náleží hodnost Kníže nebo Kněžna z Asturie (Príncipe o Princesa de Asturias) a je oslovován jako Královská Výsost (Alteza Real).

Hodnost Kníže nebo Kněžna z Asturie a oslovení Královská Výsost (Alteza Real) náleží následníkovi trůnu (Heredero de la Corona) od chvíle, kdy se umístí na prvním místě v pořadí následnictví, ať svým narozením (jak je tomu v případě prvního mužského potomka Krále), nebo získáním prvního v pořadí později (jak by tomu bylo v případě, kdyby kníže z Asturie zemřel bez následníků, avšak Král by měl ještě další syny nebo dcery).

Choť knížete nebo kněžny z Asturie sdílí stejný titul i oslovení, bez rozlišení pohlaví.

Potomci Držitele koruny

editovat

Synové a dcery Držitele koruny, kteří nepožívají nároku na titul kníže nebo kněžna z Asturie, stejně jako potomci těchto, jsou od svého narození Infanti Španělska a náleží jim oslovení Královská Výsost (Alteza Real).

Jejich choti, pokud ovdoví nebo zůstanou vdovci, i nadále užívají svého titulu a získají oslovení, které jim jako svou milost udělí Držitel koruny, jako výsadu podle článku 62.h) Španělské ústavy.

Vnuci Držitele koruny

editovat

Potomkům španělských infantů náleží titul grand, aniž by tím vznikal nárok na jiný zvláštní titul kromě Excelence (Excelencia).

O sňatcích

editovat

Článek 57.4 Španělské ústavy:

„Pokud osoba, která, ačkoli má nárok na následnictví trůnu, uzavře sňatek i přes výslovný zákaz Krále a Generálních kortesů (Cortes Generales), budou vyloučeny z nároku na následnictví pro svou osobu i své potomky“.

Z toho důvodu se sňatek potomků krále stává státní záležitostí, tudíž tito musejí zohlednit nejen souhlas panovníka, ale také souhlas Generálních kortesů. V opačném případě zaniká jejich nárok na následnictví.

Veřejná role

editovat

Členové španělské královské rodiny jsou často žádáni neziskovými charitativními, kulturními nebo náboženskými organizacemi, nejenom ve Španělsku, aby se stali jejich patrony. Je to úloha, kterou španělská ústava uznává a kodifikuje v hlavě II čl. 62 písm. j). Královské patronství zprostředkovává pocit oficiální důvěryhodnosti, protože organizace je prověřována z hlediska vhodnosti. Královská přítomnost často výrazně zvyšuje profil organizace a přitahuje mediální publicitu a veřejný zájem, který by organizace jinak nezískala, což napomáhá charitativní činnosti nebo kulturním událostem. Členové královské rodiny využívají své významné postavení k tomu, aby pomohly organizaci získávat finanční prostředky nebo propagovat vládní politiku.

 
Slavnostní předávání Cen kněžny asturské

Členové královské rodiny mohou dále sledovat své charitativní a kulturní zájmy. Královna Sofie věnuje většinu svého času Nadaci královny Sofie (Fundación Reina Sofía),[23] zatímco Leonor, kněžna asturská každoročně uděluje Ceny kněžny asturské (Premios Princesa de Asturias), jejichž cílem je propagovat „vědecké, kulturní a humanistické hodnoty, které jsou součástí univerzálního dědictví lidstva.“[24]

Král Filip VI. slouží jako prezident Organizace iberoamerických států, která pořádá každoroční iberoamerický summit. Slouží také jako prezident nadace Codespa, která financuje konkrétní aktivity hospodářského a sociálního rozvoje v Latinské Americe a dalších zemích, a jako prezident španělské pobočky Asociace evropských novinářů, která je složena z odborníků na komunikaci.[25] Král Filip VI. také slouží jako čestný předseda slavnostního předávání národních cen Ministerstva kultury.

Infantka Elena, vévodkyně z Luga, starší dcera Juana Carlose je ředitelkou kulturních a sociálních projektů nadace Mapfre, zatímco infantka Cristina, mladší dcera Juana Carlose působila jako velvyslankyně dobré vůle při OSN na 2. světovém shromáždění o stárnutí a je členem správní rady nadace Dali Foundation, prezidentkou Mezinárodní nadace pro plachtění zdravotně postižených a ředitelkou sociální péče v nadaci La Caixa v Barceloně kde žije se svou rodinou.

Král Juan Carlos, královna Sofie a infantka Cristina jsou všichni členové Skupiny Bilderberg, neformální think-tank zaměřené na americké a evropské vztahy a další světové problémy.[26][27]

Poznámky

editovat
 1. Královna Isabela II. udělila svému manželovi Františkovi, vévodovi z Cádizu, titul krále a oslovení Jeho Veličenstvo.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Spanish royal family na anglické Wikipedii.

 1. {{{typ}}} č. Real Decreto 2917/1981 ze dne 1981-12-12, Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online.
 2. {{{typ}}} č. Real Decreto 1368/1987 ze dne 1987-11-12, Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online.
 3. Inicio - Actividades y Agenda - Hitos más importantes de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. www.casareal.es [online]. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online. 
 4. PAÍS, El. Don Felipe de Borbón, principe de Asturias. El País. 1977-01-21. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. ISSN 1134-6582. (španělsky) 
 5. Fiesta spirit returns for royal wedding. www.telegraph.co.uk [online]. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online. 
 6. a b Felipe takes over as new king of Spain. BBC News. 2014-06-18. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. (anglicky) 
 7. Letizia Ortiz, Reina de España. El Comercio [online]. 2014-06-19 [cit. 2022-10-19]. Dostupné online. (španělsky) 
 8. DiariodeNavarra.es -. web.archive.org [online]. 2007-02-16 [cit. 2022-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-02-16. 
 9. a b c Spain's future queen gives birth. news.bbc.co.uk. 2005-10-31. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. (anglicky) 
 10. a b Spanish crown princess has second daughter. Reuters. 2007-04-30. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. (anglicky) 
 11. BERNECKER, Walther L. Monarchy and Democracy: The Political Role of King Juan Carlos in the Spanish Transition. Journal of Contemporary History. 1998-01, roč. 33, čís. 1, s. 65–84. Dostupné online [cit. 2024-05-18]. ISSN 0022-0094. DOI 10.1177/003200949803300104. (anglicky) 
 12. ABC MADRID 21-12-1963 página 65 - Archivo ABC. abc [online]. 2019-08-08 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 13. Boletín Oficial del Estado. Texto del Documento. www.boe.es [online]. 2008-01-16 [cit. 2024-05-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 14. ESCHISMÓGRAFO. Froilán descoloca a sus propios familiares y amigos con un giro inesperado. www.esdiario.com [online]. 2018-07-18 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. GALAZ, Mábel. Nace la primera nieta de los Reyes, que se llamará Victoria Federica. El País. 2000-09-10. Dostupné online [cit. 2024-05-17]. ISSN 1134-6582. (španělsky) 
 16. {{{typ}}} č. Real Decreto 1502/1997 ze dne 1997-09-27, Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre, por el que se concede, con carácter vitalicio, la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina. [cit. 2024-05-17]. Dostupné online.
 17. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin firman su divorcio en secreto. HOLA [online]. 2024-01-24 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (španělsky) 
 18. a b c d GÓMEZ, Luis. How an ideal couple’s life went to hell. EL PAÍS English [online]. 2014-02-11 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. El agridulce 81 cumpleaños de la infanta Margarita. HOLA [online]. 2020-03-06 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (španělsky) 
 20. ABC MADRID 13-10-1972 página 35 - Archivo ABC. abc [online]. 2019-08-13 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 21. PRESS, Europa. Carlos Zurita cumple 78 años, un cumpleaños más marcado por la polémica de Casa Real. www.europapress.es [online]. 2021-10-09 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 22. ABC MADRID 10-02-1998 página 103 - Archivo ABC. abc [online]. 2019-08-29 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 23. Inicio - ES. www.fundacionreinasofia.es [online]. [cit. 2021-09-12]. Dostupné online. 
 24. Fundacion Principe de Asturias - Bienestar Social y Cultural. Fundación Principe de Asturias [online]. [cit. 2021-09-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Fundación Codespa - damos la vuelta al mundo. web.archive.org [online]. 2009-05-04 [cit. 2021-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-05-04. 
 26. The Bilderberg group. the Guardian [online]. 2004-06-04 [cit. 2021-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. A press release distributed by PR Newswire Europe. web.archive.org [online]. 2011-04-30 [cit. 2021-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-04-30. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat