Think tank

Možná hledáte: Think Tank, sedmé album skupiny Blur.

Think tank (z anglického think – myslet – a tank – nádrž) nebo také think factory (factory – továrna) je instituce, společnost nebo výzkumná nebo zájmová skupina, typicky v oblasti politiky nebo ekonomiky. Většina think tanků jsou nevládní organizace, ale některé jsou poloautonomními agenturami ve vládě nebo jsou spojeny s konkrétními politickými stranami nebo většími podniky.

Think tanky se zabývají výzkumem či analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní síťové struktury na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, podnikání a nevládního sektoru.[1] Think tanky působí často překlenují akademickou oblast a politiku, slouží jako zdroj informací, koncepcí, nápadů v oblasti veřejné správy, vytvářejí multidisciplinární síť expertů a přispívají ke kultivaci debaty o veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu. Think tanky bývají financovány z více externích zdrojů – těmi mohou být vlády, státní instituce, mezinárodní organizace nebo soukromé nadace a společnosti i jednotliví dárci – v souvislosti s konkrétními projekty. Nutně se nesnaží o objektivitu; často hájí názory a zájmy své nebo svých sponzorů.

Think tank je neformální termín, proto není chybou jej používat i v obecnější rovině, nejen pro obory politiky a ekonomiky. Potom je vhodné jej vymezit jako organizaci, její část nebo skupinu expertů, zabývající se vysoce synergickým výzkumem a poradenstvím v oblasti vědy, technologií, průmyslu, nebo podnikání. Think tank obvykle působí na základě objednávek nebo požadavků teoretiků a intelektuálů, kteří se zabývají analýzami a doporučeními.

HistorieEditovat

Think tanky lze vystopovat již od středověku, kdy sloužily k propagandě.[2] Slovní spojení „think tank“ se pak často používá od 60. let 20. století.[1]

Politické think tankyEditovat

Zatímco česká politická pravice má už delší dobu think tanků několik (CEP, CEVRO Institut, eStat, Liberální institut, Občanský institut, Pravý břeh – Institut Petra Fialy, TOPAZ), levicové projekty tohoto typu chyběly. Teprve v roce 2011 byla založena CESTA, která může být prvním plnohodnotným názorovým oponentem konzervativně-liberálních myšlenek pravice. Někteří mají za to, že právě intelektuální diskuze na obou stranách podporovaná seriózními institucemi může být přínosem ke kultivaci české politiky.[3]

Některé zahraniční think tankyEditovat

Některé české think tankyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Srv. SCHNEIDER, Jiří. Think-tanky ve visegrádských zemích : analýza politiky a obhajoba zájmů. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003.
  2. http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/222421/think-tanks-jacob-soll-propaganda - How Think Tanks Became Engines of Royal Propaganda
  3. MACHÁČEK, Jan. CESTA sociálního státu. Respekt [online]. 2011, č. 4. 23. 1. 2011 [cit. 7. 11. 2016]. ISSN 1801-1446. Placený přístup z: https://www.respekt.cz/tydenik/2011/4

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat