Královská Výsost

Jeho/Její královská Výsost (anglicky: His/Her Royal Highness (HRH); německy: Königliche Hoheit (KH)) je oslovení používané v monarchiích nebo v panovnických rodech pro korunního prince, korunní princeznu a ostatní syny a dcery vládnoucího krále. Dále se oslovení královská Výsost používá pro vládnoucího velkovévodu a velkovévodkyni. Ostatní členové velkovévodského rodu mají nárok na oslovení Výsost nebo Velkovévodská Výsost.

Související články

editovat