Domnělý dědic

panovnický dědičný titul

Domnělý dědic je osoba oprávněná zdědit trůn, šlechtický titul nebo jiné dědičné vyznamenání, jejíž postavení však může být nahrazeno narozením zjevného dědice nebo nového domnělého dědice s lepším nárokem na dotyčné postavení.[1][2]

V závislosti na pravidlech té které monarchie může být domnělým dědicem dcera monarchy, pokud v zemi platí patrilineární primogenitura a monarcha nemá žádné syny, nebo starší člen vedlejší linie, pokud je monarcha bezdětný nebo pokud přímí potomci monarchy nemohou zdědit korunu (buď proto, že je zcela vyloučeno, že dcery a ženy zdědí korunu, protože děti panovníka jsou nelegitimní, nebo z důvodu nějaké jiné zákonné diskvalifikace, jako je například pocházení z monarchovy linie skrz morganatické manželství nebo odmítnutí nebo neschopnost potomka adoptovat náboženství, které je monarcha povinen vyznávat). V obou případech může následné narození legitimního dítěte panovníka vytlačit bývalého domnělého dědice novým zjevným nebo domnělým dědicem. Nepředpokládá se, že panovník a jeho choť nejsou schopni mít další děti. Den předtím, než královna Alžběta II. nastoupila na trůn, byl její otec Jiří VI. vážně nemocný a její matce bylo 51 let, ale Elizabeth byla stále považována za domnělého spíše než za zjevného dědice.

Domnělý dědic, stejně jako zjevný dědic, není per se titulem ani pozicí. Jedná se spíše o obecný termín pro osobu, která má určité místo v linii následnictví. V některých monarchiích zjevný dědic nese, ipso facto, specifický titul a hodnost (např. Dánsko, Nizozemsko, Spojené království), což také někdy platí pro držitele šlechtických titulů (např. Španělsko, Spojené království), ale domnělý dědic tento titul nenese. V jiných monarchiích (např. Monako, Španělsko) nese podle práva první v pořadí na trůn specifický titul (tj. „Dědičný princ/princezna Monacká“, „kníže/kněžna asturská“), bez ohledu na to, zda ona nebo on je dědic zjevný nebo dědic domnělý.

Domnělí dědici v roce 2022 editovat

Domnělí dědici minulosti, kteří nezdědili trůny editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Heir presumptive na anglické Wikipedii.

  1. Heir Presumptive Law and Legal Definition | USLegal, Inc.. definitions.uslegal.com [online]. [cit. 2021-05-09]. Dostupné online. 
  2. presumptive nominee definition | English definition dictionary | Reverso. dictionary.reverso.net [online]. [cit. 2021-05-09]. Dostupné online. 

Související články editovat