Možná hledáte: závit na elektrotechnické součástce zvané cívka.

Závit je technický prvek strojní součásti, jehož tvar je určen závitovou plochou. Ta vznikne navinutím profilu na válec podél šroubovice, v daném stoupání.

Různé druhy závitů, (2a) dvouchodý závit
Různé druhy závitů

Rozdělení závitů editovat

 • Podle směru
  • pravý (obvykle)
  • levý
 • Podle tvaru
  • hranaté
  • kuželové
    
   Metrický závit
 • Podle tvaru
  • Válcový závit (obvykle)
  • Kuželový závit (ukončení šroubu má menší vnější průměr)
 • Podle počtu šroubovic na jedno otočení šroubu
  • jednochodý (obvykle)
  • vícechodý
 • Podle tvaru profilu
  • trojúhelníkové (obvykle)
  • lichoběžníkové (pohybové šrouby)
  • oblé (žárovky, pojistky)
 • Podle navinutí

Názvosloví editovat

 • Závitová plocha - plocha vzniklá pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje šroubovici; přitom osový posun za jednu otáčku se rovná kolmému průmětu profilu závitu do osy, nebo násobku této délky celým číslem
 • Šroubovice - čára, kterou vytvoří bod, otáčí-li se rovnoměrně kolem pevné osy a zároveň se rovnoměrně v jejím směru posouvá
 • Profil závitu - plocha ohraničená myšlenou křivkou nebo lomenou čarou, která je omezena dvěma stejnolehlými body ležícími na rovnoběžce s osou závitu (ve směru stoupání). Vrcholy hraniční čáry profilu závitu jsou obvykle zkoseny nebo zaobleny.
 • Stoupání - axiální vzdálenost o kterou se vzájemně vůči sobě posunou pevná matice na otočném šroubu, pokud se šroub otočí o jednu otáčku. U jednochodých závitů, je to současně vzdálenost stejnolehlých bodů závitu v axiálním směru, mezi sousedními závity. Na obrázku "Různé druhy závitů" - Fig. 6. označen kótou s. Na obrázku "Metrický závit" je stoupání označeno kótou p.

Dělení závitů dle profilu a stoupání editovat

Jako u většiny strojních součástí, se i u závitů přesnost a výrobní vůle udávají lícováním. Lícovací soustava pro závity je soustavou jednotné matice. Uložení jsou vytvořena různou polohou tolerančních polí závitů šroubů k nulové čáře. Základní uložení jsou:

 • Hybná
 • Přechodná

Externí odkazy editovat