Unifikovaný palcový závit

Unifikovaný palcový závit je druh závitu používaný převážně ve Spojených státech a Kanadě. Závit má stejný profil jako závit metrický (ISO68) s vrcholovým úhlem 60°, avšak průměry a stoupání jsou dány v palcové míře (dle normy ISO725). Prvně byl závit schválen v r. 1948 ve Washingtonu zástupci normalizačních společností Kanady, USA a Anglie. Konečný a definitivní návrh byl schválen v roce 1960.

Profil unifikovaného palcového závitu

Základní řada unifikovaných závitů nese dle ČSN ISO 68-2 označení UN. Další označení jsou:

  • UNCcoarse – hrubý
  • UNFfine – jemný
  • UNEFextra fine – zvláště jemný – řady s proměnnou roztečí
  • UNS – řady se stálou roztečí.

Tento systém závitů je platný pro všechny země s palcovým systémem.

Oproti závitu Whitwortovu zde došlo ke dvěma zásadním změnám:

  1. změna profilu závitu, Whitworthův závit má vrcholový úhel 55°.
  2. závity do rozměru UN1/4" byly stanoveny v pravidelnější řadě a označeny ne zlomkem, ale pořadovým číslem (0 - 12). Z nich odpovídá rozměry a stoupáním Wz pouze No5 (1/8). Od UN1/4" jsou rozměry UN závitů shodné s Wz.

UNZavit.jpg