Vítejte v Atillově knihovně — je otevřena po celý týden od 0:00 do 20:00 hod. Posléze následuje hodinová přestávka a provoz začíná opět od 21:00 hodin. Pauzu využívám k tomu, abych mohl laškovat se svými spoře oděnými sexy knihovnicemi (...a šmytec) :-)

Starověk editovat

Přední a dálný východ editovat

 • ARRIÁNOS, Flavius. Tažení Alexandra Makedonského. Praha: Naše vojsko, 1989. 348 s. ISBN 80-206-0045-0. 
 • AVDIJEV, Vsevoldov, Igorevič. Dějiny starověkého východu. Překlad Karel Cigna a František Kalousek. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1955. 708 s. 
 • GEHRKE, Hans, Joachim. Alexandr Veliký. Praha: Svoboda, 2002. 92 s. ISBN 80-205-1034-6. 
 • JEPSEN, Alfred. Královská tažení ve starém Orientu. Praha: Vyšehrad, 1997. 239 s. ISBN 80-7021-213-6. 
 • KLÍMA, Otakar. Sláva a pád starého Íránu. Praha: Orbis, 1977. 252 s. 
 • KIENITZ, Friedrich-Karl. Národy ve stínu. Překlad Eva Pátková. Praha: Odeon, 1991. 288 s. ISBN 80-207-0316-0. 
 • KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie. Praha: Orbis, 1976. 333 s. 
 • KRAMER, Samuel, Noah. Historie začíná v Sumeru. Praha: Odeon, 1966. 270 s. 
 • MOSCATI, Sabatino. Staré semitské civilizace. Praha: Odeon, 1969. 350 s. 
 • SOUČKOVÁ, Jana. Starověký přední východ. Praha: Mladá fronta, 1979. 315 s. 
 • WARRY, John. Alexandr Veliký 334 – 323 př. n. l.. Překlad Jitka Svobodová. Praha: Amercom SA, 2010. 96 s. ISBN 978-83-261-0624-8. 
 • XENOFÓN. O Kýrově vychování. Překlad Václav Bahník. Praha: Svoboda, 1970. 344 s. 

Antika editovat

 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila – Hunové, Řím a Evropa. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2012. 336 s. ISBN 978-80-7429-169-2. 
 • BURIAN, Jan. G. J. Caesar. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963. 204 s. 
 • CAESAR, Gaius Julius. Zápisky o válce galské. Překlad Ivan Bureš. 1. vyd. Praha: SNKLU, 1964. 275 s. 
 • CAESAR, Gaius Julius. Válečné paměti. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 634 s. 
 • ECK, Werner. Augustus. Praha: Vyšehrad, 2004. 120 s. ISBN 80-7021-688-3. 
 • ETIENNE, Robert. Julius Caesar. Překlad Klára Uhlířová. 1. vyd. Praha: Levné Knihy KMa s. r. o., 2007. 280 s. ISBN 978-80-7309-520-8. 
 • FLAVIUS, Iosephus. Válka židovská I. Překlad Jaroslav Havelka a Jaroslav Šonka. Praha: Svoboda, 1990. 313 s. ISBN 80-205-0118-5. 
 • FIELDS, Nic. Spartakovo povstání 73 – 71 př. n. l.. Překlad Jitka Svobodová. Praha: Amercom SA, 2010. 96 s. ISBN 978-83-261-0631-6. 
 • GIBBON, Edward. Úpadek a pád římské říše. Praha: Levné knihy KMa, 2005. 384 s. ISBN 80-7309-189-5. 
 • HEALY, Mark. Bitva u Cann 216 př. n. l.. Překlad Jitka Svobodová. Praha: Amercom SA, 2012. 96 s. ISBN 978-83-261-1160-0. 
 • HÉRODOTOS. Dějiny. 1. vyd. Praha: Odeon, 1972. 330 s. 
 • KAMENÍK, Milan. Attila. Praha: Vyšehrad, 1998. 208 s. ISBN 80-7021-256-X. 
 • KNOTEK, František. Hannibal. 1. vyd. Brno: Bonus A, 1996. 128 s. ISBN 80-85914-29-8. 
 • KRAWCZUK, Aleksander. Kleopatra. Překlad Josef Vlášek. Praha: Orbis, 1974. 163 s. 
 • LIVIUS, Titus. Dějiny I. Praha: Svoboda, 1971. 500 s. 
 • LIVIUS, Titus. Dějiny II. - III. Praha: Svoboda, 1972. 587 s. 
 • LIVIUS, Titus. Dějiny IV. Praha: Svoboda, 1973. 535 s. 
 • LIVIUS, Titus. Dějiny V. Praha: Svoboda, 1975. 638 s. 
 • LIVIUS, Titus. Dějiny VI. Praha: Svoboda, 1976. 660 s. 
 • LIVIUS, Titus. Dějiny VII. Praha: Svoboda, 1979. 504 s. 
 • MARCELLINUS, Ammianus. Soumrak Římské říše. Praha: Odeon, 1975. 567 s. 
 • MAŠKIN, N. A. Dějiny starověkého Říma. Praha: Státní nakladatelství politické literatury n. p, 1952. 720 s. 
 • MCNALLY, Michael. Teutoburský les 9. Překlad Jitka Svobodová. Praha: Amercom SA, 2012. 96 s. ISBN 978-83-261-1162-4. 
 • MEIJER, Fik. Gladiátoři. Překlad Petra Schürová. 1. vyd. Praha: Aurora, 2006. 224 s. ISBN 80-7299-085-3. 
 • PRAYON, Friedhelm. Etruskové. Překlad Monika Kuprová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 2002. 108 s. ISBN 80-205-1029-X. 
 • RICHTER, Stanislav. Kartágo. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1998. 408 s. ISBN 80-7023-277-3. 
 • SEKUNDA, Nicholas. Marathón 490 př. n. l. Překlad Jitka Svobodová. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0381-0. 
 • SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. Životopisy dvanácti císařů. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 350 s. ISBN 80-902300-5-9. 
 • TACITUS, Publius Cornelius. Z dějin císařského Říma. Překlad Antonín Minařík, Antonín Hartmann a Václav Bahník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1976. 473 s. 
 • THOMPSON, Edward Arthur. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. 
 • XENOFÓN. Anabasis neboli Výprava Kyra mladšího. Překlad Karel Neudörfl. Praha: A. Storch, 1884. 275 s. 
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Dějiny psané Římem. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 381 s. 
 • ZELINKA, Vojtěch. Starověkem. Praha: Česká grafická unie, 1949. 262 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Portréty světovládců I. díl (od Hadriana po Alexandra Severa). Překlad Jan Burian a Bohumila Mouchová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1982. 356 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Portréty světovládců II. díl (od Maximinů po Carina ). Překlad Jan Burian a Bohumila Mouchová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1982. 300 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974. 717 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Antické válečné umění. Překlad Václav Marek a Jan Kalivoda. Praha: Svoboda, 1977. 618 s. 
 • Listy hetér. Překlad Václav Bahník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1970. 231 s. 

Slované, Keltové, Germáni editovat

 • BAUEROVÁ, Anna. Zlatý věk země Bójů. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1988. 260 s. 
 • BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 308 s. 
 • HORÁK, Antonín. O slovanech úplně jinak. 1. vyd. Vizovice: Lípa, 1991. 318 s. ISBN 80-285-0010-1. 
 • KARIKA, Josef. Slovanská magie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2003. 192 s. ISBN 80-86226-41-7. 
 • KLANICA, Zdeněk. Počátky slovanského osídlení našich zemí. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 259 s. 
 • LUTOVSKÝ, Michal; PROFANTOVÁ, Naďa. Sámova říše. Praha: Academia, 1995. 88 s. ISBN 80-200-0420-3. 
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni. Překlad Lubomír Košnar. 1. vyd. Praha: Orbis, 1977. 304 s. 
 • STAUDTE-LAUBER, Annalena. Keltové. Překlad Ivana Kraus. 1. vyd. Praha: Pragma, 1996. 83 s. ISBN 80-7205-070-2. 

Středověk editovat

Biografie editovat

 • BAUM, Wilhelm. Císař Zikmund. Praha: Mladá fronta, 1996. 405 s. ISBN 80-204-0543-7. 
 • GABLER, Vilém. Panna Orleanská. Praha: Spolek pro vydávání laciných knih českých, 1870. 140 s. 
 • HAVLÍK, Lubomír, Emil. Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Brno: Jota, 1994. 129 s. ISBN 80-85617-19-6. 
 • HÄGERMANN, Dieter. Karel Veliký – Vládce Západu. Praha: Prostor, 2002. 648 s. ISBN 80-7260-071-0. 
 • KALOUS, Antonín. Matyáš Korvín. České Budějovoce: Veduta, 2009. 488 s. ISBN 978-80-86829-48-7. 
 • MACEK, Josef. Jiří z Poděbrad. Praha: Svobodné slovo, 1967. 276 s. 
 • OBERMEIER, Siegfried. Richard Lví srdce – Král, rytíř a dobrodruh. Paha: Ikar, 1999. 239 s. ISBN 80-242-0039-2. 
 • OPPL, Ferdinand. Fridrich Barbarossa - Císař a rytíř. Praha - Litomyšl: Paseka, 2001. 354 s. ISBN 80-7185-342-9. 
 • PARAVICINI, Werner. Karel Smělý - Zánik domu Burgundského. Praha - Litomyšl: Paseka, 2000. 116 s. ISBN 80-7185-312-7. 
 • ROGERSON, Barnaby. Prorok Muhamad. Překlad Ivo Šmoldas. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 201 s. ISBN 80-7185-391-7. 
 • ŘEHOŘ Z TOURSU. O boji králů a údělu spravedlivých. Překlad Jaromír Kincl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1986. 440 s. 
 • SEIBT, Ferdinand. Karel IV. - Císař v Evropě (1346–1378). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 524 s. ISBN 80-7106-265-0. 
 • SHAWOVÁ, Christine. Julius II. - Papež bojovník. Praha - Litomyšl: Paseka, 2001. 368 s. ISBN 80-7185-391-7. 
 • SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. 1361-1419. Praha: Svoboda, 1986. 773 s. 
 • SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV. - Život a dílo (1316–1378). Praha: Svoboda, 1980. 721 s. 
 • ŠANDERA, Martin. Hynce Ptáček z Pikrštejna – opomíjený vítěz husitské revoluce. Praha: Vyšehrad, 2011. 200 s. ISBN 978-80-7429-132-6. 
 • WEATHERFORD, Jack. Čingischán. Praha: BB/art, 2006. 367 s. ISBN 80-7341-776-6. 
 • ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar I. - Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. Praha: Svoboda, 1990. 361 s. ISBN 80-205-0099-5. 
 • ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II. : král na rozhraní věků. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 721 s. ISBN 978-80-7422-118-7. 

Český středověk editovat

Písemné prameny (nezařazené) editovat

 • Pokračovatelé Kosmovi. Překlad Václav Vladivoj Tomek, Karel Hrdina a Marie Bláhová. Praha: Svoboda, 1974. 253 s. 
 • Popravčí kniha pánův z Rožmberka. Praha: František Mareš, 1878. 64 s. 
 • Staré letopisy české – z rukopisu Křižovnického. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 488 s. 
 • Ze starých letopisů českých. Praha: Svoboda, 1980. 580 s. 

Husitství editovat

Osobnosti doby editovat
Jan Žižka editovat
Ostatní editovat
Hnutí a husitské války editovat
 • BARTOŠ, František Michálek. Lipany. Praha: Svaz národního osvobození, 1934. 94 s. 
 • BYSTRCKÝ, Vladimír; WASKA, Karel. O vyhnání křižáků z Čech roku 1427. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1982. 64 s. 
 • BŘEZOVÉ, Vavřinec z. Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic. Praha: Svoboda, 1979. 427 s. 
 • ČORNEJ, Petr. Lipany. Slovo k historii. 1990, čís. 29, s. 40. 
 • ČORNEJ, Petr. Lipanská křižovatka. Praha: Panorama, 1992. 277 s. ISBN 978-83-261-0383-4. 
 • ČORNEJ, Petr. Lipanské ozvěny. Jinočany: H & H, 1995. 203 s. ISBN 80-85787-80-6. 
 • ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437. Praha: Paseka, 2000. 790 s. ISBN 80-7185-296-1. 
 • DURDÍK, Jan. Husitské vojenství. Praha: Rovnost, 1953. 210 s. 
 • FRANKENBERGER, Otakar. Naše velká armáda - díl I. Praha: Zemědělské knihkupectví, 1921. 184 s. 
 • FRANKENBERGER, Otakar. Naše velká armáda - díl II. Praha: Zemědělské knihkupectví, 1921. 156 s. 
 • FRANKENBERGER, Otakar. Naše velká armáda - díl III. Praha: Zemědělské knihkupectví, 1921. 188 s. 
 • HLAVÁČEK, Ivan. Ze zpáv a kronik doby husitské. Praha: Svoboda, 1981. 480 s. 
 • KEJŘ, Jiří. Husité. Praha: Panorama, 1984. 265 s. 
 • LIŠKA, Vladimír. Husitství konec jednoho mýtu?. Olomouc: Fontána, 2000. 239 s. ISBN 80-7336-162-0. 
 • MACEK, Josef. Tábor v husitském revolučním hnutí I. díl. Praha: Rovnost, 1952. 453 s. 
 • MACEK, Josef. Tábor v husitském revolučním hnutí II. díl. Praha: Rovnost, 1955. 430 s. 
 • MACEK, Josef. Husitské revoluční hnutí. Praha: Rovnost, 1952. 203 s. 
 • POLÍVKA, Miroslav. Bitva na Vítkově. Slovo k historii. 1987, čís. 8, s. 40. 
 • ŠANDERA, Martin. Zikmundovi věrní na českém severovýchodě. Praha: Veduta, 2005. 222 s. ISBN 80-86829-06-5. 
 • ŠLAJER, Jaroslav. Husitství v našem kraji - Západní Čechy v husitském revolučním hnutí. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1963. 128 s. 
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 1. Doba vymknutá z kloubů. Praha: Karolinum, 1995. 498 s. ISBN 80-7184-073-4. 
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. Kořeny české reformace. Praha: Karolinum, 1996. 364 s. ISBN 80-7184-074-2. 
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3. Kronika válečných let. Praha: Karolinum, 1996. 420 s. ISBN 80-7184-075-0. 
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 4. Epilog bouřlivého věku. Praha: Karolinum, 1996. 550 s. ISBN 80-7184-076-9. 
 • URBÁNEK, Rudolf. Lipany a konec polních vojsk. Praha: Melantrich a.s., 1934. 262 s. 
 • URBÁNEK, Rudolf. Bitva u Lipan. Praha: Československá obec sokolská, 1934. 48 s. 
 • WAGNER, Eduard. Středověk - Doba předhusitská a husitská. Praha: Aventinum, 2006. 432 s. ISBN 80-86858-23-5. 
 • ŽATECKÝ, Petr. Deník Petra Žateckého. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1953. 293 s. 
 • Na množství nehleďte - Kronika - řád - listy. Praha: Naše vojsko, 1946. 132 s. [Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, Žižkovy listy, Žižkův vojenský řád]. 

Křížové výpravy editovat

Byzantská říše editovat

Rytířské řády editovat

 • BRADFORD, Ernle. Řádoví rytíři. Překlad František Nesvadba. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 290 s. ISBN 80-7113-135-0. 
 • POŘÍZKA, Jiří. Maltézští rytíři - z Palestiny na Via Condotti. 1. vyd. Praha: Elka Press, 1997. 248 s. ISBN 80-901694-8-1. 
 • READ, Piers, Paul. Templáři. Praha: BB art, 2001. 335 s. ISBN 80-7257-406-X. 
 • ŠEDIVÝ, Jaroslav. Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu. 2. vyd. Praha: Volvox Globator, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7207-672-7. 

Ostatní editovat

 • BAKER, Alan. Rytíř. Překlad Martin König. Praha: Metafora, 2004. 211 s. ISBN 80-86518-66-3. 
 • BERANOVÁ, Magdaléna. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha: Academia, 2005. 360 s. ISBN 80-200-1340-7. 
 • BRØNDSTED, Johannes. Vikingové - Sága tří staletí. Překlad Jana Hendrychová. Praha: Orbis, 1967. 248 s. 
 • ENNENOVÁ, Edith. Ženy ve středověku. Překlad Jindřich Karásek. Praha: Argo, 2001. 340 s. ISBN 80-7203-369-7. 
 • FROISSART, Jean. Kronika stoleté války. Praha: Mladá fronta, 1977. 229 s. 
 • GRAVETT, Christopher. Hastings 1066. Překlad Jitka Svobodová. Praha: Amercom SA, 2010. 96 s. ISBN 978-83-261-0636-1. 
 • GUMILJOV, Lev, Nikolajevič. Hledání vymyšlené říše - Legenda o „říši kněze Jana“. Překlad Ivan Savický. Praha: Mladá fronta, 1974. 408 s. 
 • KARPATSKÝ, Dušan (eds.). Co se stalo na Kosovu rovném. Praha: [s.n.], 1990. 316 s. 
 • KELLER, Hagen. Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II. Praha: Vyšehrad, 2004. 119 s. ISBN 80-7021-733-2. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Richard III. – Vrah, či oběť?. Třebíč: Akcent, 2003. 465 s. ISBN 80-7268-238-5. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy I. – 1066-1224 Meč a kříž. Praha: Mladá fronta, 2005. 278 s. ISBN 80-204-1289-1. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy II. – 1208-1346. Praha: Mladá fronta, 2006. 344 s. ISBN 80-204-1401-0. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy III. – 1356-1450 Čas stoleté války. Praha: Mladá fronta, 2007. 352 s. ISBN 978-80-204-1499-1. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy IV. – 1461-1525 Soumrak rytířstva. Praha: Mladá fronta, 2007. 320 s. ISBN 978-80-204-1582-0. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Válka královen. Veselí nad Moravou: Moravská Bastei MOBA, s. r. o., 2007. 304 s. ISBN 80-243-2890-9. 
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Středověk - dějiny odívání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 280 s. ISBN 80-7106-146-8. 
 • LE GOFF, Jacques, a kol. Středověký člověk a jeho svět. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 319 s. ISBN 80-7021-682-4. 
 • MACHIAVELLI, Niccolò. Florentské letopisy. Praha: Odeon, 1975. 500 s. 
 • MOLNÁR, Amedeo. Valdenští – Evropský rozměr jejich vzdoru. Praha: Kalich, 1991. 399 s. ISBN 80-7017-384-X. 
 • NEILLANDS, Robin. Války růží. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. 187 s. ISBN 80-206-0457-X. 
 • OHLER, Norbert. Válka a mír ve středověku. Překlad Milan Váňa. Jinočany: H & H, 2004. 418 s. ISBN 80-86022-91-9. 
 • RHEINHEIMER, Martin. Chudáci, žebráci a vaganti - Lidé na okraji společnosti. Překlad Vladimír Marek. Praha: Vyšehrad, 2003. 192 s. ISBN 80-7021-579-8. 
 • TOLSTOV, Sergej Pavlovič. Po stopách dávného Chórezmu. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952. 424 s. 
 • TUCHMANOVÁ, Barbara. Zrcadlo vzdálených časů. Překlad Eva Křístková. 1. vyd. Praha: BB art, 2005. 704 s. ISBN 80-7341-438-4. 
 • ŽITAVSKÝ, Petr; DURYNSKÝ, Ota. Zbraslavská kronika. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1976. 597 s. 

Novověk editovat

Biografie editovat

 • AGURRE, Indalecio, Liévano. Bolívar. Překlad Josef Hajný. Praha: Naše vojsko, 2007. 414 s. ISBN 978-80-206-0882-6. 
 • BROŽ, Ivan. George Washington. Praha: Petrklíč, 1994. 188 s. ISBN 80-85243-58-X. 
 • BORDONOVE, George. Ludvík XVI. Překlad Jitka Matějů. Praha: Brána, 2003. 248 s. ISBN 80-7243-198-6. 
 • COWARD, Barry. Oliver Cromwel. Překlad Barbora Puchalská. Praha: Prostor, 2000. 216 s. ISBN 80-7260-033-8. 
 • ČECHURA, Jaroslav. Zimní král: aneb české dobrodružství Fridricha Falckého. Praha: Rybka Publishers, 2004. 380 s. ISBN 80-86182-79-7. 
 • DUCHEIN, Michael. Vévoda z Buckinghamu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 377 s. ISBN 80-7106-578-1. 
 • ENDEN, Michael de. Rasputin. Překlad Galina Kavanová. Praha: KMa s. r. o., 2008. 260 s. ISBN 978-80-7309-625-0. 
 • ERICKSON, Carolly. Panenská královna – Život anglické královny Alžběty I.. Ostrava: Domino, 2003. 555 s. ISBN 80-86128-61-X. 
 • ERICKSON, Carolly. Jindřich Veliký. Ostrava: Domino, 1999. 439 s. ISBN 80-86128-41-5. 
 • FLASEROVÁ, Antonia. Marie Stuartovna. Ostrava: Domino, 2002. 560 s. ISBN 80-86128-67-9. 
 • GONDI, Paul de; RETZ, Kardinál de. Paměti. Praha: Odeon, 1973. 799 s. 
 • HAVEL, Petr; ROMAŇÁK, Andrej. Maršál Radecký. Vojevůdce pěti císařů. Praha: Paseka, 2000. 368 s. ISBN 80-7185-297-X. 
 • JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 1. vyd. Litomyšl: Svoboda, 1987. 569 s. ISBN 80-7185-611-8. 
 • JANUSOVÁ, Jana; KÁŇA, Otakar. Její Veličenstvo Marie Terezie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1987. S. 174. 
 • KILIÁN, Jan. Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. České Budějovice: Veduta, 2005. 438 s. ISBN 80-86829-09-X. 
 • KOLDINSKÁ, Marie. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic : cesta intelektuála k popravišti. 1. vyd. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004. 573 s. ISBN 80-7185-537-5. 
 • MASSIE, Robert K. Petr Veliký - Život a svět. Praha: Beta, 2006. 838 s. ISBN 80-7306-269-0. 
 • MASSIN, Jean. Marat. Překlad Helena Maříková. Praha: Svobodné slovo, 1964. 378 s. 
 • MICHAJLOV, Oleg. Suvorov. Překlad Radka Hříbková. Praha: Naše vojsko, 1986. 376 s. 
 • MITFORD, Nancy. Fridrich Veliký. 1. vyd. Ostrava: Domino, 2000. 262 s. ISBN 80-86128-92-X. 
 • NOONE, John. Muž za železnou maskou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 328 s. ISBN 80-7106-760-1. 
 • ORIEUX, Jean. Voltaire I.. Překlad Zdeněk Schauta. Praha: Odeon, 1979. 320 s. 
 • ORIEUX, Jean. Voltaire II.. Překlad Zdeněk Schauta. Praha: Odeon, 1979. 406 s. 
 • PAYNE, Robert; ROMANOFF, Nikita. Ivan Hrozný. Praha: Beta, 2008. 370 s. ISBN 978-80-7306-337-5. 
 • POJAR, Miloš. Jindřich Matyáš Thurn - muž činu. Praha: Ivo Železný, 1998. ISBN 80-237-3560-8. 
 • RICHTER, Karel. Princ Evžen Savojský. Pán bitevních polí. Třebíč: Akcent, 2000. 397 s. ISBN 80-7268-120-6. 
 • RICHTER, Karel. Trenk. Praha: Rodiče s. r. o., 2004. 408 s. ISBN 80-86695-52-2. 
 • SACHAROV, Andrej. Stěpan Razin - Kronika sedmnáctého století. Praha: Lidové nakladatelství, 1980. 249 s. 
 • SOLNON, Jean-François. Kateřina Medicejská. Ostrava: Domino, 2007. 403 s. ISBN 80-7303-317-0. 
 • STELLNER, František. Fridrich Veliký; Cesta Pruska k velmocenskému postavení. Praha: Panevropa, 1998. 552 s. ISBN 80-85846-10-1. 
 • TOKICU, Kendži. Mijamoto Musaši. Překlad Lenka Adamcová. Praha: Miroslav Sobotka, 2005. 478 s. ISBN 80-86977-00-5. 
 • TROYAT, Henri. Kateřina Veliká. Překlad Růžena Steklačová. Praha: Beta, 2008. 420 s. ISBN 978-80-7306-372-6. 
 • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský - Život a sláva barokního válečníka. Praha - Litomyšl: Paseka - Národní galerie, 2001. 849 s. ISBN 80-7185-380-1. 
 • VOLTAIRE. Karel XII. – díl I. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1925. 116 s. </ref>
 • VOLTAIRE. Karel XII. – díl II. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1925. 120 s. </ref>
 • ZWEIG, Stefan. Marie Stuartovna. Překlad Anna Siebenscheinová. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1966. 370 s. 

Valdštejn editovat

Všeobecně editovat

 • BUDIL, Ivo T. Válka Zulů - Britsko-zulská válka v roce 1879. Praha: Triton, 2006. 306 s. ISBN 80-7254-830-1. 
 • ČECHURA, Jaroslav. Broumovská rebelie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 161 s. ISBN 80-7106-215-4. 
 • DENIS, Arnošt. Čechy po Bílé hoře Díl I. Kniha I.. Překlad Jindřich Vančura. Praha: Šolc a Šimáček, 1931. 247 s. 
 • DENIS, Arnošt. Čechy po Bílé hoře Díl I. Kniha II.. Překlad Jindřich Vančura. Praha: Šolc a Šimáček, 1931. 201 s. 
 • DENIS, Arnošt. Čechy po Bílé hoře Díl I. Kniha III.. Překlad Jindřich Vančura. Praha: Šolc a Šimáček, 1931. 199 s. 
 • DENIS, Arnošt. Čechy po Bílé hoře Díl II. Kniha I.. Překlad Jindřich Vančura. Praha: Šolc a Šimáček, 1931. 199 s. 
 • DENIS, Arnošt. Čechy po Bílé hoře Díl II. Kniha II.. Překlad Jindřich Vančura. Praha: Šolc a Šimáček, 1931. 263 s. 
 • DENIS, Arnošt. Čechy po Bílé hoře Díl II. Kniha III.. Překlad Jindřich Vančura. Praha: Šolc a Šimáček, 1931. 291 s. 
 • ENGLUND, Peter. Nepřemožitelný. Historie první severní války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 772 s. ISBN 80-7106-490-4. 
 • CHALUPA, Jiří. Don Carlos a ti druzí - Karlistické války ve Španělsku v letech 1833-1939. Praha: Epocha, 2008. 290 s. ISBN 978-80-87027-57-8. 
 • JOUANNOVÁ, Arlette. Bartolomějská noc. Praha: Garamond, 2010. 414 s. ISBN 978-80-7407-084-6. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Sňatky se smrtí. Veselí nad Moravou: Moravská Bastei MOBA, s. r. o., 2008. 303 s. ISBN 978-80-243-32284-0. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Královské vraždění. Veselí nad Moravou: Moravská Bastei MOBA, s. r. o., 2008. 304 s. ISBN 978-80-243-3069-3. 
 • KONSTAM, Angus. Velká Armada 1588. Překlad Leonid Křížek. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0626-2. 
 • MACQUARRIE, Kim. Poslední dny Inků. Překlad Marcela Tesařová. Praha: Deus, 2008. 333 s. ISBN 978-80-87087-16-9. 
 • NERAD, Filip. Búrská válka. Praha: Aleš Skřivan ml., 2004. 236 s. ISBN 80-86493-13-X. 
 • OPATRNÝ, Josef. Poslední indiánské války. Praha: Mladá fronta, 1990. 328 s. ISBN 80-204-0151-2. 
 • OPATRNÝ, Josef. Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka. Praha: Libri, 2002. 358 s. ISBN 80-7277-120-5. 
 • PAPROCKÝ Z HLOHOL, Bartoloměj. O válce turecké a jiné příběhy. Praha: Odeon, 1982. 481 s. 
 • PERNES, Jiří; FUČÍK, Josef; HAVEL, Petr, a kol. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918. Praha: Elka Press, 2003. 555 s. ISBN 80-902745-5-2. 
 • PRESCOTT, William, Hickling. Dějiny dobytí Peru. Překlad Libuše Vokrová-Ambrosová. Praha: KMa s. r. o, 2005. 431 s. ISBN 80-7309-211-5. 
 • PRESCOTT, William, Hickling. Dějiny dobytí Mexika. Překlad Libuše Vokrová-Ambrosová. Praha: KMa s. r. o, 2006. 618 s. ISBN 80-7309-212-3. 
 • ROEDL, Bohumír. Araukánské války 1546 - 1881. Praha: Scriptorium, 2007. 360 s. ISBN 978-80-86197-80-7. 
 • SAINT-SIMON, Louis de Rouvroy de. Paměti. Překlad Josef Kopal. Praha: SNKLHU, 1959. 294 s. 
 • STANKOVSKÝ, Josef, Jiří. Odboj Nizozemska proti Filipu II. Praha: Spolek pro vydávání laciných knih českých, 1872. 200 s. 
 • TARABA, Luboš. Divná válka: francouzsko-pruská válka 1870–1871. Praha: Baset, 2006. 440 s. ISBN 80-7340-083-9. 
 • TARABA, Luboš. Krve po kolena: Solferino 1859 - zlom ve válkách o sjednocení Itálie. Praha: Epocha, 2011. 315 s. ISBN 978-80-7425-062-0. 
 • TARLE, Jevgenij V. Krymská válka I. díl. Praha: Naše vojsko, 1951. 599 s. 
 • TARLE, Jevgenij V. Krymská válka II. díl. Praha: Naše vojsko, 1951. 704 s. 

Třicetiletá válka editovat

Anglická občanská válka editovat

 • TINCEY, Ford. Marston Moor 1644. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2010. 95 s. ISBN 978-83-261-0637-8. 
 • VODIČKA, Pavel. Kavalíři, puritáni, královrazi – Anglická občanská válka 1642 – 1649. Praha: Epocha s. r. o., 2009. 304 s. ISBN 978-80-7425-013-2. 

Sedmiletá válka editovat

Velká francouzská revoluce + Komuna editovat

 • HIBBERT, Christopher. Francouzská revoluce. Ostrava: Domino, 1999. 322 s. ISBN 80-86128-57-1. 
 • LISAGARAY. Dějiny Pařížské komuny. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 548 s. 
 • MATHIEZ, Albert. Francouzská revoluce. Praha: Mír – Družstevní práce, 1952. 440 s. 
 • MICHELET, Jules. Francouzská revoluce. Překlad Alena Hartmanová a Jiří Pechar. Praha: Odeon, 1989. 640 s. ISBN 80-207-0093-5. 
 • NEUMANN, Stanislav, Kostka. Francouzská revoluce I. díl. Praha: František Borový, 1929. 544 s. 
 • NEUMANN, Stanislav, Kostka. Francouzská revoluce II. díl. Praha: František Borový, 1929. 536 s. 
 • NEUMANN, Stanislav, Kostka. Francouzská revoluce III. díl. Praha: František Borový, 1930. 533 s. 
 • STEINOVÁ, Dagmar. Komuna neboli Obec pařížská roku 1871. Praha: Mladá fronta, 1971. 296 s. 

Napoleonika editovat

Napoleonovy biografie editovat

 • ARSON, Theo. Napoleon a Josefína. Překlad Nora Doležalová. Praha: Iris, 1993. 224 s. ISBN 80-901268-7-1. 
 • BOUHLER, Filip. Napoleon. Překlad Václav Fiala. Praha: Orbis, 1994. 378 s. 
 • ANDRÉ, Castelot. Napoleon Bonaparte. Překlad Jiří Žák. Brno: Melantrich, 1998. 560 s. ISBN 80-7023-265-X. 
 • BARNETT, Correlli. Bonaparte. Překlad Jan Kozák. Brno: Jota s. r. o., 2005. 422 s. ISBN 80-7217-352-9. 
 • BONAPARTE, Napoleon. Napoleonovy paměti. Praha: Julius Albert, 1929. 336 s. 
 • ELLIS, Geoffrey. Napoleon. Praha: Paseka, 2001. 248 s. ISBN 80-7185-405-0. 
 • LACOUR-GAYET, Georges. Napoleon. Překlad Josef Dostál. Praha: F. Borový, 1931. 851 s. 
 • LUDWIG, Emil. Napoleon. Překlad Karel Hoch. Praha: Melantrich, 1930. 592 s. 
 • MANFRED, Albert Z. Napoleon Bonaparte. Praha: Svoboda, 1990. 616 s. ISBN 80-205-0129-0. 
 • TARLE, Jevgenij. Napoleon. Překlad Eduard Kubala. Praha: Naše vojsko, 1950. 450 s. 
 • WEIDER, Ben; HAPGOOD, David. Napoleon byl zavražděn. Překlad Miroslav Brož. Vimperk, Rudná u Prahy, Praha: Papyrus, Jeva, Knižní klub, 1995. S. 271. 
 • YORCK Z WARTENBURGU, Plukovník, hrabě. Napoleon jako vojevůdce díl I.. Překlad Josef Bukovský. Praha: B. Kočí, 1926. 367 s. 
 • YORCK Z WARTENBURGU, Plukovník, hrabě. Napoleon jako vojevůdce díl II.. Překlad Josef Bukovský. Praha: B. Kočí, 1926. 435 s. 

Osobnosti napoleonské éry editovat

 • ATTERIDGE, A. H. Maršál Murat - Král Neapolský. Překlad Pavla Buchtová. Brno: Bonus A, 1992. 288 s. ISBN 80-85914-53-0. 
 • ELBL, Pavel B. Generál Bagration. Třebíč: Akcent, 2010. 477 s. ISBN 978-80-7268-693-3. 
 • ELBL, Pavel B. Maršál Lannes - Francouzský Achilles. Třebíč: Akcent, 2008. 496 s. ISBN 978-80-7268-529-5. 
 • HERRE, Franz. Metternich. Překlad Marie Goldmanová. Praha: Themis, 1996. 358 s. ISBN 80-85821-36-2. 
 • KOPECKÝ, František. 100 osobností z doby třetí koalice. Brno: Onufrius, 2010. 80 s. ISBN 978-80-904509-2-9. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Maršál Ney: Napoleonův nejstatečnější. Třebíč: Akcent, 2007. 540 s. ISBN 978-80-7268-410-6. 
 • TARABA, Luboš. Nebezpečný intrikán - Život Ch. M. Talleyranda. Praha: Orbis, 1995. 236 s. ISBN 80-235-0058-9. 
 • TARLE, J. V. Talleyrand. Překlad N. Melniková - Papoušková a Růžena schulzová. Praha: Naše vojsko, 1950. 200 s. 
 • WINTR, Stanislav. Napoleon Bonaparte a jeho soupeři. Praha: Libri, 2007. 367 s. ISBN 978-80-7277-349-7. 
 • ZWEIG, Stefan. Joseph Fouché. Praha: Český klub, 2001. 246 s. ISBN 80-85637-61-8. 

Ostatní editovat

Prusko-rakouská válka editovat

 • BĚLINA, Pavel; FUČÍK, Josef. Válka 1866. Praha ; Litomyšl: Havran ; Paseka, 2005. 686 s. ISBN 80-7185-765-3. 
 • JÁNSKÝ, Zdeněk. Bitva u Náchoda v roce 1866. Hradec Králové: Dukase s. r. o., 2006. 209 s. ISBN 80-239-6643-X. 
 • JEDLIČKA, Otakar. Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866. Pardubice: F. & V. Hoblík, 1883. 164 s. 
 • KOLEJKA, Josef. Bitva u Hradce Králové 1866. Slovo k historii. 1986, čís. 4, s. 40. 
 • KOPEČTÍ, Věra a Petr. Trutnovsko ve válce 1866. Turnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 1980. 72 s. 
 • LOSERTH, Otto. Bitva u Tovačova-Dubu. Brno: A. Píša, 1902. 87 s. 
 • NÁHLOVSKÝ, Jiří. Srážka u Kuřívod 26. června 1866. Hradec Králové: Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 2006. 112 s. ISBN 80-239-6939-0. 
 • RAVIK, Slavomír. Tam u Králového Hradce... Praha: Regina, 2001. 496 s. ISBN 80-86367-10-X. 
 • URBAN, Otto. Vzpomínka na Hradec Králové. Drama roku 1866. Praha: Panorama, 1986. 424 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. 1866 - Válečné události v severovýchodních Čechách. Praha: Areál bojiště 1866, 1971. 48 s. 

Americká občanská válka editovat

 • SWOBODA, Grzegorz. Gettysburg 1863. Praha: Svojtka & Co., 2000. 263 s. ISBN 80-7237-312-9. 
 • HUTEČKA, Jiří. Země krví zbrocená. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 564 s. ISBN 978-80-7106-955-3. 
 • OPATRNÝ, Josef. Válka Severu proti Jihu. Praha: Mladá fronta, 1986. 269 s. ISBN 80-58983-37-0. 
 • BISHOP, Chris. 1400 dní, Válka Severu proti Jihu den po dni. Brno: Jota, 1990. 256 s. ISBN 80-7217-037-6. 
 • KŘÍŽEK, Leonid a kol. Americká občanská válka. Praha: X-EGEM, 1994. 154 s. ISBN 80-85395-54-1. 
 • SMITH, Carl. Gettysburg 1863. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2010. 102 s. ISBN 978-83-261-0639-2. 

Novodobá historie (od roku 1900) editovat

Biografie editovat

 • BULLOCK, Alan. Hitler a Stalin paralelní životopisy. Praha: KMa spol. s r. o., 2005. 1032 s. ISBN 80-7309-264-6. 
 • DUIKER, William J. Ho Či Min - Životopis. Praha: BB/art, 2003. 583 s. ISBN 80-7341-166-0. 
 • HERZOG, Chaim. Válka ze dne usmíření. Překlad Petr Kovács. Praha: Baronet, 2005. 375 s. ISBN 80-7214-767-6. 
 • CHANG, Jung; HALLIDAY, John. MAO. Příběh, který možná neznáte. Praha: Beta, 2006. 720 s. ISBN 80-7306-272-0. 
 • MAUROIS, André. Maršál Lyautey. Překlad Svata Kadlec. Praha: Melantrich, 1931. 276 s. 
 • PILÁT, Jan. Mahátma Gándhí. Praha: Orbis, 1964. 235 s. 
 • RAMONET, Ignacio. Fidel Castro - Životopis pro dva hlasy. Praha: Volvox Globator, 2009. 740 s. ISBN 978-80-7207-718-2. 
 • STRÖBINGER, Rudolf. Mata Hari. Praha: Magnet, 1968. 191 s. 

Všeobecně editovat

 • ANDERSON, Duncan. Válka o Falklandy. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2010. 96 s. ISBN 978-83-261-0629-3. 
 • ARNOLD, James R. Ofenziva Tet 1968. Překlad Hynek Votoček. Praha: Amercom SA, 2010. 96 s. ISBN 978-83-261-0385-8. 
 • BOROVIČKA, Václav, Pavel. Watergate. Praha: Orbis, 1976. 356 s. 
 • MALKASAIN, Carter. Korejská válka 1950 – 53. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0847-1. 
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Rusko-polská válka v letech 1918-1921 : první sovětský útok na Evropu. Brno: Bonus A, 1996. 460 s. ISBN 80-85914-26-3. 
 • DUNSTAN, Simon. Šestidenní válka 1967 - Sinaj. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2010. 95 s. ISBN 978-83-261-0633-0. 
 • FINLAN, Alastair. Válka v Zálivu 1991. Překlad Martin Čížek. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0380-3. 
 • FREY, Marc. Dějiny vietnamské války. Praha - Litomyšl: Paseka, 2003. 216 s. ISBN 80-7185-468-9. 
 • GALLO, Max. Noc dlouhých nožů. Překlad Pavla a Dušan Provazníkovi. Praha: Mladá fronta, 1986. 288 s. 
 • HAMILTON, Nigel. Monty. Překlad Irena Černá. Praha: Baronet, 1998. 597 s. ISBN 80-7214-148-1. 
 • LANNONOVÁ, Frances. Španělská občanská válka 1936 – 1939. Překlad Marian Kratochvíl. Praha: Amercom SA, 2011. 95 s. ISBN 978-83-261-0850-1. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vietnamská válka. Praha: Naše vojsko, 1983. 201 s. 

První světová válka editovat

 • GRAY, Randal. Ludendorffova ofenzíva 1918. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0852-5. 
 • MARTIN, William. Verdun 1916. Překlad Jiří Fiedler. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0846-4. 
 • HAYTHORNTHWAITE, Philip. Překlad Marian Kratochvíl. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0983-6. 
 • HEŘTOVÁ, Yvette. Zákopová válka. Praha: Naše vojsko, 2010. 272 s. ISBN 978-80-204-2131-9. 
 • HONZÍKOVI, Miroslav a Hana. Léta zkázy a naděje. Praha: Panorama, 1984. 320 s. 
 • ROBERTSHAW, Andrew. Bitva na Sommě 1916. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2011. 95 s. ISBN 978-83-261-0848-8. 

Druhá světová válka editovat

 • ANTILL, Peter. Stalingrad 1942. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0627-9. 
 • ANTILL, Peter. Berlín 1945. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2012. 96 s. ISBN 978-83-261-1161-7. 
 • ANTILL, Peter. Kréta 1941. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0984-3. 
 • ARNOLD, James R. Ardeny 1944. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0855-6. 
 • BADSEY, Stephen. Arnhem 1944. Překlad Zdeněk Maršálek. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0851-8. 
 • BADSEY, Stephen. Normandie 1944. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0853-2. 
 • BLANK, Alexandr. Druhý život polního maršála Pauluse. Překlad Antonín Hendrych. Praha: Naše vojsko, Svoboda, 1987. 176 s. 
 • BURIAN, Michal; KNÍŽEK, Aleš; RAJLICH, Jiří; STEHLÍK, Eduard. Atentát – Operace Anthropoid 1941 – 1942. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2002. 96 s. 
 • EMMERT, František. Češi u Tobruku. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7021-926-3. 
 • GALANDAUER, Jan; HONZÍK, Miroslav. Nikdy nekvetly šeříky tak krásně. Praha: Svoboda, 1985. 184 s. 
 • GLANTZ, David M. Srpnová bouře – Sovětská strategická ofenziva v Mandžudku v roce 1945. Praha: Naše vojsko, 2006. 358 s. ISBN 80-206-0834-6. 
 • CHUN, Clayton K. Japonsko 1945. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2012. 96 s. ISBN 978-83-261-1163-1. 
 • FISZER, Michał; GRUSZCZYŃSKI, Jerzy. Bitva o Británii 1940. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0377-3. 
 • FISZER, Michał; GRUSZCZYŃSKI, Jerzy. Operace Barbarosa 1941. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2010. 96 s. ISBN 978-83-261-0634-7. 
 • FORD, Ken. El Alamein 1940. Překlad Jiří Šmoldas. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0379-7. 
 • FORD, Ken. Monte Cassino 1944. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2011. 94 s. ISBN 978-83-261-0376-6. 
 • FORD, Ken. Překročení Rýna 1945. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0992-8. 
 • FORCZYK, Robert. Sevastopol 1942. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2011. 94 s. ISBN 978-83-261-0986-7. 
 • FORCZYK, Robert. Moskva 1941. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0995-9. 
 • FUČIDA, Micuo; OKUMIYA, Masatake. Midway. Překlad Robert Miller. Praha: Mladá fronta, 1990. 232 s. ISBN 80-204-0164-4. 
 • HART, Liddell. Dějiny druhé světové války. Brno: Jota, 2000. 776 s. ISBN 80-7217-117-8. 
 • HEALY, Mark. Kursk 1943. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0625-5. 
 • HEALY, Mark. Midway 1942. Překlad Leonid Křížek. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0994-2. 
 • HUBÁČEK, Miloš. Invaze. 3. vyd. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004. 443 s. ISBN 80-7185-494-8. 
 • IRELAND, Bernard. Záliv Leyte 1944. Překlad František Novotný. Praha: Amercom SA, 2011. 95 s. ISBN 978-83-261-0854-9. 
 • JORDAN, David; WIEST, Andrew. Atlas druhé světové války : fakta o bojových střetnutích na všech frontách. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006. 256 s. ISBN 80-7360-273-3. 
 • LATIMER, Jon. Tobruk 1941. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0630-9. 
 • MARCZINAK, Artur. Hon na Bismarck 1941. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2012. 94 s. ISBN 978-83-261-0997-3. 
 • MOCZARSKI, Kazimierz. Rozhovory s katem. Překlad Pavla a Dušan Provazníkovi. Praha: Archiv, 1985. 331 s. 
 • MORAN, Jim; ROTTMAN, Gordon L. Peleliu 1944. Překlad Marian Kratochvíl. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0993-5. 
 • MUELLER, Joseph N. Guadalcanal 1942. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2010. 96 s. ISBN 978-83-261-0638-5. 
 • ROTTMAN, Gordon L. Okinawa 1945. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0985-0. 
 • ROTTMAN, Gordon L. Saipan a Tinian 1944. Překlad Marian Kratochvíl. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0996-6. 
 • ROTTMAN, Gordon L; GERRARD, Howard. Guam 1941 a 1944. Překlad Marian Kratochvíl. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0990-4. 
 • SCHMIDT, Paul. Paměti Hitlerova tlumočníka. Brno: Barrister & Principal, 1997. 320 s. ISBN 80-85947-21-8. 
 • STRÖBINGER, Rudolf. Poker o Prahu - Posledních 100 dní protektorátu. Praha: Votobia, 1988. 376 s. 
 • SHEPPERD, Alan. Francie 1940. Překlad Zdenko Maršálek. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0382-7. 
 • SMITH, Carl. Pearl Harbor 1941. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0378-0. 
 • WRIGHT, Derrick. Iwodžima 1945. Překlad František Novotný. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0987-4. 
 • WRIGHT, Derrick. Tarawa 1943. Překlad Marian Kratochvíl. Praha: Amercom SA, 2012. 94 s. ISBN 978-83-261-0999-7. 
 • ZALOGA, Steven J. Polsko 1939. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2010. 94 s. ISBN 978-83-261-0386-5. 
 • ZALOGA, Steven J. Siegfriedova linie 1944. Překlad Jiří Fidler. Praha: Amercom SA, 2011. 95 s. ISBN 978-83-261-0989-8. 
 • ZALOGA, Steven J; DENNIS, Peter. Anzio 1944. Překlad Jiří Hutečka. Praha: Amercom SA, 2011. 95 s. ISBN 978-83-261-0991-1. 
 • ZALOGA, Steven J. Osvobození Paříže 1944. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2012. 96 s. ISBN 978-83-261-0998-0. 
 • ZALOGA, Steven J; WELPLY, Michael. Kesserinský průsmyk 1943. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Amercom SA, 2011. 96 s. ISBN 978-83-261-0988-1. 

Mořeplavectví a objevitelské cesty editovat

 • JANÁČEK, Josef. Čtyři plavby Kryštofa Kolumba. Praha - Litomyšl: Paseka, 2003. 293 s. ISBN 80-7185-625-8. 
 • KAY, Bernhard. Dobrodružné plavby až na konec světa. Překlad Milada a Milan Kouřimští. Praha: Albatros, 2004. 373 s. ISBN 80-00-01412-2. 
 • HYNEK, Vladimír; KLUČINA, Petr. Válečné lodě 1 – Lodě veslové a plachetní do roku 1860. Praha: Naše vojsko, 1985. S. 221. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Korzáři krále Slunce. Třebíč: Akcent, 2001. 375 s. ISBN 80-7268-155-9. 
 • KOVAŘÍK, Jiří. Korzáři Francouzské revoluce. Třebíč: Akcent, 2001. 372 s. ISBN 80-7268-196-6. 
 • MILTON, Giles. Plavby za bohatstvím - Boj o souostroví muškátového oříšku. Praha: Brána, 2001. ISBN 80-7243-127-7. S. 232. 
 • PATOČKA, Václav. Válečníci pod plachtami korábů I. díl. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 139 s. ISBN 80-206-0268-2. 
 • PATOČKA, Václav. Válečníci pod plachtami korábů II. díl. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 151 s. ISBN 80-206-0269-0. 
 • WILSON, Derek. Pirátova plavba kolem světa. Překlad Alois Bejblík. Praha: Mladá fronta, 1986. 248 s. 
 • TRUCHANOVSKIJ, Vladimír. Osud admirála Nelsona. Praha: Mladá fronta, 1992. 320 s. 
 • WATKINS, Ronald. Neznámá moře - Jak Vasco da Gama otevřel cestu na Východ. Překlad Daniela Feltová. Brno: BB/art, 2006. 325 s. ISBN 80-7341-769-3. 

Encyklopedie editovat

 • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri, 2005. 506 s. ISBN 80-7277-135-3. 
 • ČORNEJ, Petr; KUČERA, Jan Pavel; VANÍČEK, Vratislav. Evropa králů a císařů. Praha: Ivo Železný, 2005. 410 s. ISBN 80-237-3941-7. 
 • DUPUY, R. Ernest; DUPUY, Trevor N. Vojenské dějiny 2. díl. Praha: Forma, 1997. 1638 s. ISBN 80-7213-008-0. 
 • DUPUY, R. Ernest; DUPUY, Trevor N. Vojenské dějiny 1. díl. Praha: Forma, 1997. 667 s. ISBN 80-7216-000-5. 
 • DURDÍK, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. 5. vyd. Praha: Libri, 2001. 365 s. ISBN 80-7277-035-7. 
 • HODÍK, Milan; LANDA, Pavel. Encyklopedie pro milovníky Švejka I. díl. Praha: Academia, 1998. 316 s. ISBN 80-200-0672-9. 
 • HODÍK, Milan; LANDA, Pavel. Encyklopedie pro milovníky Švejka II. díl. Praha: Academia, 1999. 366 s. ISBN 80-200-0781-4. 
 • HRYCH, Ervín. Velká kniha vojevůdců, bitev a zbraní. Praha: Regia, 2000. 720 s. ISBN 80-86367-06-1. 
 • KŘÍŽEK, Leonid. Encyklopedie zbraní a zbroje. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 328 s. ISBN 80-85983-18-4. 
 • SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské šlechty Sv. II. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 504 s. ISBN 80-200-0935-3. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Francouzští králové v období středověku od Oda ke Karlu VIII. (888–1498). Praha: Argo, 2003. 422 s. ISBN 80-7203-465-0. 

Válečnictví obecně editovat

Fortifikace editovat

 • BRICE, Martin. Tvrze, hrady a pevnosti. Praha: Mladá fronta, 1999. 192 s. ISBN 80-204-0724-3. 
 • DUFFY, Christopher. Kámen a oheň. Brno: Books s. r. o., 1998. 233 s. ISBN 80-7242-002-X. 
 • KUPKA, Vladimír. Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha: Libri, 2005. 488 s. ISBN 80-7277254-6. 
 • KUPKA, Vladimír. Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování. Dvůr Králové nad Labem: FORTprint, 1995. 488 s. ISBN 80-900299-0-6. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – díl I. Jižní Morava. Praha: Svoboda, 1981. S. 367. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – díl II. Severní Morava. Praha: Svoboda, 1983. S. 360. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – díl III. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984. S. 663. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – díl IV. Západní Čechy. Praha: Svoboda, 1985. S. 521. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – díl V. Střední Čechy. Praha: Svoboda, 1986. S. 293. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – díl VI. Východní Čechy. Praha: Svoboda, 1989. S. 725. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – díl VII. Praha a Okolí. Praha: Svoboda, 1988. S. 221. 

Bitvy a války editovat

 • COLVIN, John. Rozhodující bitvy. Překlad Blanka Brabcová. Brno: BB/art, 2004. 313 s. ISBN 80-7341-388-4. 
 • ČORNEJ, Petr; BĚLINA, Pavel. Slavné bitvy naší historie. 1. vyd. Praha: Marsyas, 1993. 272 s. ISBN 80-901606-1-1. 
 • FEATHERSTONE, Donald. Válečníci a války ve starověku a středověku. Překlad Hubert Procházka. Praha - Plzeň: Beta, 2001. 268 s. ISBN 80-7291-033-7. 
 • REGAN, Geoffrey. Rozhodující bitvy. Praha: Naše vojsko, 1994. 263 s. ISBN 80-206-0405-7. 
 • LENKOVÁ, Jitka; PAVLÍK, Václav. Nejdůležitější bitvy v českých dějinách. 1. vyd. Frýdek-Místek: Alpress, 2007. 294 s. ISBN 978-80-7362-470-5. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vojenské dějiny československa I. díl. Praha: Naše vojsko, 1986. 368 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vojenské dějiny československa II. díl. Praha: Naše vojsko, 1986. 592 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vojenské dějiny Československa III. díl. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1987. 584 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vojenské dějiny Československa IV. díl. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1988. 798 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vojenské dějiny Československa V. díl. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 590 s. 

Vojenská teorie editovat

 • BEVIN, Alexander. Jak vítězí velcí vojevůdci. Překlad Ivory Rodriguez. 1. vyd. Brno: Jota, 1996. 280 s. ISBN 80-85617-88-9. 
 • CLAUSEWITZ, Carl von. O válce. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1959. 757 s. ISBN 80-85914-27-1. 
 • CONTAMINE, Philippe. Válka ve středověku. Překlad Josef Hajný. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 485 s. ISBN 80-7203-615-7. 
 • MACHIAVELLI, Niccoló. Úvahy o vlánutí a o vojenství. Překlad Josef Hajný. Praha: Argo, 2001. 343 s. ISBN 83-7203-391-3. 
 • SUN PIN; SUN-C'. Umění války. Překlad Zdeněk Šustr. Gliwice, Polsko: Helion S.A, 2005. 296 s. ISBN 83-7361-821-X. 
 • WINTRINGHAM, Tom. Zbraně a taktika. Překlad F. Ošanec. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1946. 255 s. 

Zbraně, zbroj, uniformy editovat

 • KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004. 688 s. ISBN 80-7185-661-4. 
 • KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně Čína (16. stol. př. n. l. – 19. stol.). Praha - Litomyšl: Paseka, 2009. 360 s. ISBN 978-80-7185-800-3. 
 • KLUČINA, Petr. Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby I. díl. Praha: Naše vojsko, 1983. 288 s. 
 • KLUČINA, Petr. Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby II. díl. Praha: Naše vojsko, 1984. 337 s. 
 • VOGELTANZ, Jan. Malý slovník starého vojenského názvosloví. Praha a Litomyšl: Paseka, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7185-928-4. 

Historie a vojenství editovat

 • Historie a vojenství. 9. 2009, roč. 58, čís. 3, s. 152. ISSN 0018-2583. 

Dějiny států editovat

České a Moravské dějiny editovat

Ostatní editovat

 • CLARK, Christopher. Prusko – vzestup a pád železného království. Praha: Dobrovský – Beta, 2006. 576 s. ISBN 978-80-7306-357-3. 
 • DAVIES, Norman. Ostrovy : dějiny. Praha: BB/art, 2003. 975 s. ISBN 80-7341-090-7. 
 • ELTON, Geoffrey, Rudolph. Angličané. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 261 s. ISBN 80-7106-305-3. 
 • INWOOD, Stephen. Historie Londýna. 1. vyd. Brno: BB/art, 2003. 990 s. ISBN 80-7341-017-6. 
 • MAUROIS, André. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 473 s. ISBN 80-7106-098-4. 
 • MAUROIS, André. Dějiny Anglie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 492 s. ISBN 80-7106-058-5. 
 • MORTON, A. L. Dějiny Anglie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1950. 412 s. 
 • REISCHAUER, Edwin O; CRAIG, Albert M. Dějiny Japonska. 2., doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-843-8. 
 • RYCHLÍK, Jan a kol. Mezi Vídní a Cařihradem - utváření balkánských národů. Praha: Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-957-7. 
 • UBIETO, ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 911 s. ISBN 80-7106-117-4. 
 • UNWIN, Peter. Průliv La Manche - Historie anglického průlivu. Překlad Bruno Cempírek. 1. vyd. Brno: BB/art, 2004. 319 s. ISBN 80-7341-368-X. 

Historie porůznu editovat

 • AUSKY, Stanislav. Kozáci. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 312 s. ISBN 80-200-0766-0. 
 • COTTERELL, Maurice. Terakotová armáda - Tajné kódy císařových válečníků. Překlad Jan Kostřava. 1. vyd. Brno: BB/art, 2004. 311 s. ISBN 80-7341-408-2. 
 • ČERŇAK, J. Pět století tajné války. Překlad Ladislav Ducháček a Václav Dušek. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1970. 316 s. 
 • FRANCEK, Jindřich. Dějiny loupežnictva. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2002. 372 s. ISBN 80-86182-66-5. 
 • FRIDRICH II. VELIKÝ. Z politických spisů Fridricha Velikého, krále pruského. Překlad Jan Bílek, Stanislav Lyer. Praha: Melantrich, 1940. 312 s. 
 • HORA - HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí I. díl. 1. vyd. Praha: Baronet, 1995. 278 s. ISBN 80-85890-47-X. 
 • HRYCH, Ervín; ČESAL, Aleš. Královský pitaval. 1. vyd. Praha: Regia, 2004. 488 s. ISBN 80-86367-45-2. 
 • IVANOV, Miroslav. Martova pole. Praha: Panorama, 1981. S. 79. 
 • KOSINA, Jaroslav. Velikáni našich dějin. Praha: Josef R. Vilímek, 1926. 555 s. 
 • LOVELLOVÁ, Julia. Velká čínská zeď - vzestup a pád čínské říše. 1. vyd. Praha: Beta, 2007. 328 s. ISBN 978-80-7306-327-6. 
 • PERNES, Jiří. Spiklenci proti Jeho Veličenstvu. 1. vyd. Praha: Archiv, 1988. 317 s. 
 • PARTNER, Peter. Bůh válek. Překlad Marie Kafková. 1. vyd. Brno: BB/art, 2003. 380 s. ISBN 80-7341-028-1. 
 • PEKAŘ, Josef. O smyslu českých dějin. Praha: Rozmluvy, 1990. 418 s. ISBN 0-946352-70-4. 
 • PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti I. – II. díl. 3. vyd. Praha: Melantrich, 1942. 439 s. 
 • SOUČEK, Ludvík. Otazníky nad hroby. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. 256 s. 
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír. Velká kniha o soubojích a duelantech. 1. vyd. Praha: Regia, 2004. 584 s. ISBN 80-86367-43-6. 
 • TURNBULL, Stephen. Nindža - Kult japonského tajného boje bez příkras. Překlad Ivan Fojtík. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1992. 158 s. ISBN 80-206-0439-1. 
 • VÁROŠ, Milan. Osudy zlatých pokladů. Překlad Jiří Janoš. 1. vyd. Praha: Albatros, 1989. 464 s. 
 • VOREL, Petr. Od českého tolaru ke světovému dolaru. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2003. 304 s. ISBN 80-86182-71-1. 
 • ZIMÁK, Alexandr. Hanza. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 250 s. ISBN 80-7277-107-8. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny světa: Svazek I. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958. 791 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny světa: Svazek II. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 907 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny světa: Svazek III. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 905 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny světa: Svazek IV. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 847 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny světa: Svazek V. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1963. 792 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny diplomacie: Svazek I. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 756 s. 
 • CHVOSTOV, V. M. Dějiny diplomacie: Svazek II. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 751 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny diplomacie: Svazek III. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 842 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny diplomacie 1939 – 1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1979. 650 s. 

Náboženství a mytologie editovat

 • BOTHEROYDOVI, Sylvia a Paul. Lexikon keltské mytologie. Překlad Vladimír Marek. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1998. 432 s. ISBN 80-237-3552-7. 
 • ELIADE, Mircea. Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Překlad Jindřich Vacek. 1. vyd. Praha: Argo, 1992. 434 s. ISBN 80-7203-153-8. 
 • KULCSÁROVÁ, Zsuzsa a kol. Světové mytologie. Překlad Marie Tílkovská. 1. vyd. Praha: Orbis, 1973. 416 s. 
 • KUN, N. A. Starořecké báje. Překlad Marie Pravdová. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 678 s. 
 • PAGE, Raymond, Ian. Severské mýty. Překlad Jana Odehnalová. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 131 s. ISBN 80-7106-218-9. 
 • SPÁČILOVÁ, Libuše; WOLFOVÁ, Maria. Germánská mytologie. Překlad Eva Bosáková. 1. vyd. Praha: Votobia, 1996. 136 s. ISBN 80-7198-138-9. 
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 1. vyd. Praha: Brána, 1996. 456 s. ISBN 80-85946-29-7. 
 • Bible svatá. Praha: KMa s. r. o., 2004. 798 s. ISBN 80-7309-138-0. 
 • Edda. Překlad Ladislava Heger. Praha: Argo, 2004. 496 s. ISBN 80-7203-533-9. 
 • Jidášovo evangelium. Překlad Marek Dospěl. Praha: KLP, 2006. 63 s. ISBN 80-86791-37-8. 
 • Korán. Překlad Ivan Hrbek. Praha: Academia, 1972. 798 s. ISBN 80-7309-992-6. 

Místopis editovat

 • ČAPKOVÁ, Vendulka; TATAROVÁ, Petra. Milovice aneb 100 let od založení vojenského cvičiště. Milovice: Muzeum Milovicka, 2004. 96 s. ISBN 80-239-2705-1. 
 • ČAREK, Jiří. Městské znaky v českých zemích. Praha: Academia, 1985. 604 s. 
 • ČOUPEK, Jiří. Nezdenice - Vlastivědné čtení o Nezdenicích. Nezdenice: Obec Nezdenice, 2003. 158 s. 
 • ČOUPEK, Jiří; KRČMA, František. Nezdenice - K 60. výročí ukončení 2. světové války. Nezdenice: Obec Nezdenice, 2005. 48 s. 
 • HRUŠKOVÁ, Marie. Žižkovy stromy. České Budějovice: Odbor kultury ONV v Českých Budějovicích, 1979. 32 s. 
 • JILÍK, Jiří. Záhadná jízda králů. Beroun: Nakladatelství MH, 2007. 103 s. ISBN 80-86720-29-2. 
 • KNOT, Augustin. Topolná – minulost a současnost slovácké obce. Uherské Hradiště: Ottobre 12, 2005. 216 s. ISBN 80-86528-46-4. 
 • KRYSTÝN, Pavel. Bílovice 1256 – 2006. Bílovice: Obec Bílovice, 2006. 288 s. 
 • ŘEHOUNEK, Jan. Osudové okamžiky – Sto let výcvikového prostoru Milovice–Mladá. Nymburk: Jan Řehounek, 2006. 105 s. ISBN 80-903783-1-5. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Uherský Brod. Brno: Blok, 1971. 574 s. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Na paletě krojů. Uherské Hradiště: Nadace Děti-kultura-sport, 2010. 384 s. ISBN 978-80-254-7930-8. 

Ostatní editovat

 • KOPECKÝ, František. 200 let tradic bitvy u Slavkova. Brno: Onufrius, 2006. 124 s. ISBN 80-903432-5-2. 
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Průvodce po Maroldově panoramatu „Bitva u Lipan“ s historickou rozpravou. Praha: Spolek ČSL. inženýrů, odbor v Praze, 1937. 35 s. 

Sexy knihovnice editovat

Svůdné obyvatelky této stránky a zároveň velmi výkonné pracovnice knihovny. Všechny prošly tím nejužším sítem osobnostních testů a splňují specifická kritéria týkající se zejména (a pouze) jejich kvalit znalostních a intelektuálních...