František Kavka

český historik a vysokoškolský pedagog

František Kavka (21. listopadu 1920 Praha20. října 2005 Praha) byl český historik. Zabýval se staršími českými dějinami, především epochou vlády Lucemburků.

prof. PhDr. František Kavka, CSc.
Narození21. listopadu 1920
Praha
Úmrtí20. října 2005 (ve věku 84 let)
Praha
Místo pohřbeníKrčský hřbitov
Povolánípedagog a historik
Manžel(ka)Marie Kavková
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Studoval dějepis a latinu (s nucenou přestávkou za války) a již ve své disertaci se zaměřil na lucemburské období v českých zemích. Od roku 1953 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 19581959 zde zastával post děkana. Pro výuku dějin sepsal několikadílná skripta a zároveň se věnoval přípravě monografií o husitství, Rožmbercích či pražské univerzitě. Později se zaměřil na osobnost Karla IV., jemuž věnoval několik žánrově rozličných prací. Nejvýznamnější z nich je dvousvazkové dílo Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378).

V roce 1958 se stal Kavka prvním ředitelem nově zřízeného Ústavu pro dějiny Univerzity Karlovy, jenž si vydobyl pověst renomovaného pracoviště. S nastupující normalizací byl však ústav zrušen a Kavka musel univerzitu opustit. Pracoval v Židovském muzeu, uchýlil se k soukromému bádání a jeho knihy dvacet let nevycházely. Po sametové revoluci se vrátil na filozofickou fakultu jako profesor starších dějin. Spolu s Josefem Petráněm se coby hlavní redaktor podílel na čtyřsvazkovém opusu o dějinách Univerzity Karlovy.

Výběr z díla editovat

 • Husitská revoluční tradice. Praha : SPNL, 1953.
 • Přehled československých dějin do předhusitské doby. Praha : Rudé právo, 1955.
 • Bílá Hora a české dějiny. Praha : SNPL, 1962.
 • Příručka k dějinám Československa do roku 1648. Praha : SPN, 1963.
 • Die Tschechoslowakei. Abriss ihrer Geschichte. Praha : Orbis, 1963.
 • Stručné dějiny University Karlovy. Praha : SPN, 1964. (s kolektivem)
 • Zlatý věk Růží. Kus české historie 16. století. České Budějovice : Nakladatelství České Budějovice, 1966.
 • Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech. Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561–1580. Praha : Universita Karlova, 1969. (s A. Skýbovou)
 • České umění gotické. 1357–1420. Praha : Academia 1970. (s kolektivem)
 • Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378). Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika. (dva svazky) Praha : Karolinum, 1993.
 • Život na dvoře Karla IV. Praha : Apeiron, 1993.
 • Karel IV. Historie života velkého vladaře. Praha : Mladá fronta, 1998.
 • Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce. Praha : Mladá fronta, 1998.
 • Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví. Praha : Karolinum, 2002.
 • 5.4.1355 – korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské. Praha : Havran, 2002.
 • Čtyři ženy Karla IV. Královské sňatky. Praha/Litomyšl : Paseka, 2002.
 • Dvanáct římských i českých královen korunovaných v Cáchách. Praha : Libri Aquenses, 2004. (s V. Blažkovou a H. Altmannem)

Literatura editovat

 • SVATOŠ, Michal. Sciencia nobilitat. Sborník prací k poctě prof. PhDr. Františka Kavky, DrSc. Praha : Karolinum, 1998. 143 s. ISBN 80-7184-869-7.
 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1. 
 • Kavka, František: Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví. Praha 2002. ISBN 80-246-0276-8 autobiografie, výbor z článků obsah online
 • BOBKOVÁ, Lenka; HOLÁ, Mlada (edd.). Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha : Paseka, 2005. 380 s. ISBN 80-7185-773-4.

Externí odkazy editovat