Ota Durynský

český středověký kronikář

Ota Durynský zvaný též Ota Zbraslavský či Otto de Aula Regia (zemřel v březnu 1314) byl cisterciácký mnich, opat Zbraslavského kláštera a jeden z autorů Zbraslavské kroniky.

Ota Durynský
Narození13. století
Úmrtí1314
Povoláníspisovatel
Nábož. vyznáníkatolická církev
Funkceopat
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Ota snad pocházel z Durynska a na Zbraslav přišel jako novic společně se zakládajícím konventem ze Sedlce. Zde dokončil svůj noviciát a po odstoupení opata Konráda byl zvolen opatem. Úřadu se dlouho netěšil, složil jej již po 18 měsících ve funkci ve prospěch navrátivšího se Konráda z Erfurtu. Poté Ota zůstal ve zdech zbraslavského kláštera a věnoval se studiu.[1] Teprve po skonu zakladatele kláštera, krále Václava II., pojal úmysl sepsat k jeho oslavě kroniku, která měla pravděpodobně sloužit k nastolení otázky případného kanonizačního procesu.[2] To je patrně důvod, proč Václavova glorifikace nabývá až legendistického rázu.[3] Je líčen jako panovník zbožný, spravedlivý, silný, udatný, mírotvorný a plnící si vladařské povinnosti tak, že celá země hospodářsky vzkvétala. Ota využil pramenů, které jsou dnes známy (kosmovských), ale i těch, které se časem ztratily (především Kronika o založení kláštera kladrubského), což je pro historiky velmi cenné. Ota uvádí, že jako zdroj využil i vyprávění starších členů kláštera. Pravděpodobný německý původ Otův vedl k tomu, že na rozdíl od jiných kronikářů (Kosmas, Mnich sázavský, Dalimil) hodnotil pozvání německých osadníků do Čech jako velmi prospěšné.[4] Otovi se podařilo dokončit 51 kapitol. Skonal na jaře roku 1314 a v díle pokračoval Petr Žitavský.[5]

Reference editovat

  1. CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. Kláštery založené ve 13. a 14. století. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0385-3. S. 219. Dále jen Kláštery založené. 
  2. ANTONÍN, Robert. Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Brno: Matice moravská, 2009. ISBN 978-80-86488-63-9. S. 306. Dále jen Zahraniční politika. 
  3. Ota Zbraslavský. Phil.muni.cz [online]. [cit. 2024-03-13]. Dostupné online. 
  4. U zrodu Zbraslavské kroniky stáli němečtí mniši. Jindřichohradecký deník. 2015-01-11. Dostupné online [cit. 2024-03-13]. 
  5. Kláštery založené, str. 219