Nápověda:Reference

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Reference podrobně.

Jako reference se na Wikipedii označují odkazy na zdroje, ze kterých byly čerpány informace v článku. Takový zdroj (pramen) musí být důvěryhodný, veřejně dostupný a vhodně popsaný, aby bylo možné informace uváděné v článku ověřit. Zdroj může být například tištěná nebo elektronická kniha či časopis, seriózní internetová stránka (tedy nikoli např. osobní blog) apod. Referencí (zdrojem) by měly být opatřeny informace (fakta, čísla, tvrzení atd.), názory (názory bez vhodného zdroje na Wikipedii nepatří), citace autorů apod., obecně všechny informace, které by čtenáři článku mohli mít důvod zpochybnit nebo si chtít ověřit.

Co jsou to referenceEditovat

Reference jsou obdoba číslovaných poznámek pod čarou, které dokládají, odkud pocházejí konkrétní informace v článku. Za informací, např. údajem o počtu obyvatel nebo i celým odstavcem, je číslo v hranatých závorkách, které odkazuje na poznámku pod článkem. Ta obsahuje údaj o zdroji, tedy knize, internetové stránce atp., odkud údaj pochází. Ustálený způsob popisu zdroje se nazývá citace. Tyto pojmy se někdy částečně zaměňují.

Reference nejsou doplňující informace rozvíjející text článku, které se v omezených případech uvádějí jako poznámky.

Proč je důležité vkládat referenceEditovat

Význam referencí je pro kvalitu a důvěryhodnost Wikipedie klíčový. Články jsou kolektivním dílem více či méně anonymních tvůrců, kvalita a důvěryhodnost nejsou podložené renomovanými nakladateli, redaktory a autory, jak je tomu u klasických encyklopedií a dalších publikací. Uvádění zdrojů je proto jediný způsob, jak kvalitu a důvěryhodnost obsahu článku doložit. Vynaložená práce s doplňováním referencemi, které jsou zdánlivě jen jakýmsi doplňkem článku, je pro kvalitu Wikipedie stejně důležitá, jako zpracování vlastního textu.

Jaké informace opatřovat referencemiEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Reference.

Doložit zdrojem je potřeba především citace jiných autorů a ty údaje, které by mohly být zpochybněny, tedy např. negativní údaje o osobách či skupinách osob, sporné údaje, publikované názory a hodnotící soudy (o kvalitě, morálnosti ap.). Dobrý článek by však měl mít referencemi opatřeny všechny důležité údaje, které by si čtenář mohl chtít ověřit nebo si k nim dohledat další informace.

Jaké používat zdroje informacíEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Wikipedie:Věrohodné zdroje a Nápověda:Sekundární zdroj.

Zdroj by měl být v prvé řadě důvěryhodný. K takovým zpravidla patří publikace renomovaných vědců nebo oficiální webové stránky, naopak např. knížka vydaná vlastním nákladem nebo osobní blog jsou zpravidla považované za nevěrohodné. Věrohodnost je třeba posuzovat ve vztahu k čerpané informaci a není sama o sobě zárukou, že je daná informace pravdivá.

Přednost se pokud možno dává lépe dostupným zdrojům, tj. volně dostupným internetovým stránkám nebo publikacím dostupným v knihovnách a přednostně psaným v češtině, příp. v některém světovém jazyce.

Jak vkládat referenceEditovat

Reference se vkládají do textu přímo za dokládanou informaci, např. za číselný údaj, za celou větu (za tečku) nebo na konec celého odstavce.

Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Reference na příkladu.

veVe Vizuálním editoru zvolte v záhlaví položku   Citace a vložte popis zdroje (nejčastější typy zdrojů můžete volit v záložce Ručně).

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Reference ve Vizuálním editoru.

Při klasické editaci můžeme popis zdroje vložit pomocí ikony   v záhlaví editačního okna nebo kliknutím v tabulce pod ním, aby se vložily značky pro reference:

<ref>Popis zdroje.</ref>

Popis zdrojeEditovat

Vhodně popíšeme zdroj, aby bylo možné informaci ověřit. Tedy vložíme např. odkaz na webovou stránku nebo údaje o knize (autor, název, vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky).

Zdroj můžete popsat také pomocí tlačítka Citace ve v dialogu referencí nebo panelem referencí při klasické editaci, které dle typu zdroje nabídnou k vyplnění formulář a údaje převedou do podoby vhodné citační šablony.

Nadpis „Reference“ pod článkemEditovat

Pokud vkládáte reference do článku, který ještě žádné reference neobsahuje, musíte hned pod vlastní text článku (na začátek závěrečných sekcí) vložit nadpis se značkou pro výpis referencí.

veVe Vizuálním editoru vepíšeme nadpis Reference (odstavec změníme na nadpis) a pod ním v liště zvolíme VložitSeznam referencí (může být v nabídce schováno pod položkou Více).

Při klasické editaci použijeme tento kód:

== Reference ==
<references />

V případě, kdy článek už obsahuje nadpis Odkazy, vložte nadpis Reference až pod tento nadpis a ve snižte úroveň nadpisu; při klasické editaci přidejte rovnítka (=== Reference ===).

Opakované a rozsáhlejší referenceEditovat

Pokud opakovaně odkazujete na různé stránky jedné knihy, je vhodný popis zdroje zkrácený název knihy a stránka. Např.:

ve Novák (1998), s. 25.

<ref>Jméno autora (rok vydání), s. číslo stránky.</ref>

Je také možné odkazovat na různých místech na stejnou referenci (webovou stránku, stejné stránky publikace ap.)

veVe Vizuálním editoru otevřete dialog pro vkládání referencí, stiskněte tlačítko Použít existující referenci a vyberte referenci k opakovanému vložení.

Při klasické editaci je třeba si první referenci pojmenovat:

<ref name="Název reference">Popis zdroje.</ref>

A na další místa vložit již jen odkaz na pojmenovanou referenci (s lomítkem za mezerou):

<ref name="Název reference" />

Odkaz na pojmenovanou referenci je také možné využít k umístění rozsáhlejších referencí mimo vlastní text článku a tím zpřehlednit jeho zdrojový kód. Více informací naleznete v podrobnější nápovědě.

Související stránkyEditovat