Nápověda:Kategorie

(přesměrováno z Wikipedie:Kategorie)
Související doporučení naleznete na stránkách Wikipedie:Kategorizace a Wikipedie:Pojmenování kategorií.

Kategorie slouží k tematickému uspořádání článků na Wikipedii. Jejich seznam se zobrazuje na konci stránky. Umožňují najít články na související téma a snadno mezi nimi přecházet.

Každý článek musí být zařazen nejméně do jedné kategorie sdružující tematicky příbuzné články. Například článek Bitva u Lipan je zařazen do Kategorie:Bitvy husitských válek, Kategorie:1434 (rok) atd. Speciální stránka s názvem začínajícím „Kategorie:“ zobrazuje seznam všech článků, které do dané kategorie patří (vztahují se ke stejnému tématu).

Stejným způsobem jako články se do kategorií řadí i samy kategorie; každá kategorie musí být zařazena alespoň do jedné nadřazené kategorie a může obsahovat další podkategorie. Kategorie tedy tvoří hierarchickou strukturu od nejobecnějších ke konkrétním kategoriím. Články je potřeba řadit do co nejnižší, tedy nejkonkrétnější (nejužší, nejpřesnější) kategorie.

Zařazení článku do kategorií editovat

Kategorie, do kterých stránka patří editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Kategorizace#Systém kategorizace.

Kategorie jsou stromově uspořádány od nejvyšších (nejobecnější témata) směrem dolů ke konkrétním tématům. Článek se zařazuje do co nejnižších kategorií. Například heslo Karel IV. se nezařadí do obecné kategorie Kategorie:Lidé, ale do kategorií Kategorie:Lucemburkové a Kategorie:Čeští králové.

Zpravidla se článek nezařazuje do kategorie nadřazené jiné kategorii, do které už článek patří, tedy zmiňovaný článek Karel VI. se již nevkládá do Kategorie:Králové, protože použitá kategorie Kategorie:Čeští králové je jí podřazená. V některých případech je však takové zařazení odůvodněné: např. Jan Neruda je zařazen do Kategorie:Čeští básníci, ale protože jako spisovatel nepsal jen básně, je současně zařazen i do nadřazené Kategorie:Čeští spisovatelé. Další případ je hlavní článek kategorie, který tematicky odpovídá tématu kategorie a často má stejný název: vkládá se do kategorií, kam je zařazena daná kategorie a současně i do ní samé.

Vhodné kategorie lze nalézt u dalších tematicky příbuzných článků nebo pomocí nástroje Navrhovač kategorií u paralelních článků na jiných jazykových verzích Wikipedie (pozor, systémy kategorií se na jednotlivých jazykových verzích mohou lišit). Nejvyšší (nejobecnější) kategorie článků je kategorie Články podle témat, stránka Speciální:Strom kategorií umožňuje prohlížet všechny kategorie Wikipedie.

Jak stránku zařadit do kategorie editovat

Článek, kategorii nebo libovolnou jinou stránku Wikipedie zařadíme do zvolené kategorie tak, že do daného článku (stránky) vložíme na jeho konec kód ve tvaru:

{{poslední šablona článku|v dotyku s řešením kategorií}}
{{DEFAULTSORT:klíč řazení}}
[[Kategorie:Název kategorie]]

Například článek Albert Einstein se do kategorie „Němečtí fyzici“ zařadí tak, že se do kódu článku vloží text [[Kategorie:Němečtí fyzici]]. Nepřipisuje se tedy článek na stránku kategorie, ale naopak se do článku vkládají odkazy na kategorie. Vkládají se na úplný konec kódu stránky, každá kategorie na samostatný řádek; jiné umístění je technicky možné, ale nevhodné. Software MediaWiki, na kterém Wikipedie běží, pak odkaz rozpozná a zobrazí kategorii v seznamu (horizontálním rámečku) kategorií pod článkem a zároveň článek zařadí do automaticky vytvářeného seznamu článků na stránce kategorie. Seznam kategorií na konci článku se vypíše v tom pořadí, v jakém jsou kategorie vloženy do kódu stránky.

ve Ve Vizuálním editoru se úpravy kategorií provádí v dialogu vyvolaném v   Nastavení stránky,   Kategorie, případně přímo kliknutím na rámeček kategorií pod článkem.

Pomůcky. Pokud často doplňujete a měníte kategorie bez jiných úprav stránky, usnadní vám práci funkce HotCat. Pro ještě zkušenější editory a rozsáhlejší změny kategorizace je určen nástroj Cat-a-lot.

Červená kategorie editovat

Červený odkaz na kategorii znamená, že stránka dané kategorie neexistuje. Články se zařazují jen do již existujících kategorií, proto je nutné se červeného odkazu zbavit:

Abecední řazení editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Klíč řazení.

Články se na stránce kategorie automaticky řadí abecedně podle svého názvu. Ostatní stránky (tedy i podkategorie) se řadí podle názvu až za označením jmenného prostoru a dvojtečkou, tedy např. Kategorie:Fyzika bude řazena podle názvu „Fyzika“.

Je však možné zvolit jiný klíč řazení, tedy název, podle kterého se článek zařadí. Klíč se používá dvěma způsoby

 1. Za svislou čáru ([[Kategorie:Seznamy|Čeští spisovatelé]] pro Seznam českých spisovatelů) pro použití jen ve vybrané kategorii. Uvedený příklad Seznam českých spisovatelů je v kategoriích řazen pod S, ale konkrétně v Kategorie:Seznamy je potřeba jej zařadit pod Č.
 2. Pomocí {{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}} pro změnu výchozího řazení u všech kategorií. Tato funkce se využívá zejména u jmen lidí k řazení podle příjmení, jméno. U vybrané kategorie je možné výchozí řazení změnit („přebít“) prvním způsobem.

U klíče řazení je třeba rozlišovat velikost písmen. Hlavní článek kategorie (téma článku odpovídá tématu kategorie) se řadí před abecední pořadí použitím mezery jako klíče, např. článek Lokomotiva použitím [[Kategorie:Lokomotivy| ]]. Dále se používají ještě speciální klíče písmeno pí (π) pro portály a pomlčka (–) pro údržbové kategorie.

ve Ve Vizuálním editoru se řazení konkrétní kategorie (1.) nastavuje kliknutím na šipku za jejím názvem v dialogovém okně nastavení kategorií (  >  ), výchozí řazení (2.) v jeho dolní části („implicitně řadit jako“).

Stránka kategorie editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Stránka kategorie.

Stránka kategorie je speciální stránka Wikipedie, která má název ve tvaru „Kategorie:Název kategorie“ a náleží do samostatného jmenného prostoru. Může obsahovat (zpravidla stručný) text, pod ním automaticky vytvořený seznam podkategorií a nakonec seznam vložených článků. Na úplném konci je pak seznam nadřazených kategorií.

Kód stránky editovat

Text je volitelný, vkládá se zpravidla jen tehdy, pokud je potřeba jasněji vymezit téma kategorie. Vhodné je však vložit odkaz na hlavní článek dané kategorie, který pojednává o daném tématu a má zpravidla stejný nebo obdobný název jako kategorie; provádí se šablonou:

{{Hlavní článek|Název článku}}

Dále je možné odkázat, že existuje {{související kategorie}}, případně vložit jinou šablonu upozornění. Ve vhodných případech se také pod text vloží odkaz na související kategorii obrázků na Commons pomocí {{commonscat}}.

Odkazy na nadřazené kategorie jsou na konci kódu stránky kategorie. Alespoň jedna nadřazená kategorie je jedinou povinnou součástí stránky kategorie. Například do stránky Kategorie:Fyzici je vhodné vložit kód [[Kategorie:Fyzika]]. Kategorie Fyzici se tak stane podkategorií nadřazené kategorie Fyzika.

Po vytvoření nové kategorie je vhodné ji propojit mezijazykovými odkazy s případnými odpovídajícími cizojazyčnými kategoriemi. Postup je v obou případech obdobný jako u článků.

Podkategorie. Při zobrazení stránky kategorie, do které jsou vloženy další kategorie, se vytvoří abecední seznam podkategorií. Tento seznam je stejně jako seznam článků řazen abecedně, případné úpravy pořadí je nutné dělat v jednotlivých článcích nebo podkategoriích – vizte nápovědu výše.

Příklad kódu běžné stránky kategorie:

{{Hlavní článek|Fyzika}}
* {{Commonscat|Physics}}

[[Kategorie:Přírodní vědy]]

Přejmenování kategorie editovat

Vizte též související pravidlo: Wikipedie:Slučování a přesun stránek#Přejmenování kategorie

Pokud usoudíte, že nějaká kategorie by měla být, ať už z jakéhokoliv důvodu, přejmenována, můžete ji přesunout stejně jako ostatní stránky za pomoci tlačítka přesunout. Po přesunutí je nutné všechny články a kategorie, které v ní byly zařazené, překategorizovat pod nový název.

Kromě toho můžete postupovat například následujícím způsobem:

 1. Pokud může být přesun sporný, doporučuje se nejprve vložit do kategorie šablonu {{Přejmenovat kategorii|Název nové kategorie}} a nějaký čas počkat, zda k návrhu někdo nevznese námitky. Návrh je rovněž dobré vhodně zdůvodnit.
 2. Vlastní přesun zahájíte tak, že založíte zcela novou kategorii pod názvem, na jaký chcete tu původní přejmenovat. Překopírujte obsah stránky staré kategorie (její zdrojový kód sestávající z nadřazených kategorií, který získáte po kliknutí na tlačítko editovat, nikoliv samotné články!) do nové a založte tak vlastně duplicitní kategorii.
 3. Do staré kategorie můžete nyní vložit šablonu {{Zastaralá kategorie|Název nové kategorie}}, což je upozornění ostatním wikipedistům, aby nově založené články kategorizovali již do nové kategorie. Je to vhodné zejména tehdy, pokud přejmenování může trvat delší dobu (např. čekáte na provedení práce bota, vizte dále). Tato šablona plní do jisté míry úlohu přesměrování. V české verzi Wikipedie se u kategorií nepoužívá přesměrování pomocí #REDIRECT [[cíl]].
 4. Nyní musíte ručně překategorizovat všechny články, tedy odebrat z nich zastaralou kategorii a zakategorizovat je do nové. Pokud je článků v kategorii příliš mnoho a není v lidských silách v rozumném čase toto učinit, můžete požádat na stránce Wikipedie:Bot/Žádosti o provedení práce některého z majitelů botů, aby články překategorizoval automaticky. V takovém případě je vhodnější novou kategorii nezakládat, robot si ji vytvoří sám.
 5. Pokud je stará kategorie provázána s Wikidaty, po přejmenování danou položku přesměrujte na nový název, nebo ji odstraňte (záleží na tom, co je vzhledem k novému názvu kategorie vhodnější).
 6. Pokud jste články překategorizovali ručně a v této fázi je již zastaralá kategorie prázdná, úspěšně jste ji přejmenovali. Už zbývá jen vložit do staré kategorie šablonu {{Smazat|Důvod}} a správci zajistí její smazání. V případě, že jste žádali o pomoc majitele botů, pak je možné, že se již o smazání postarali sami.

Odkazy na kategorii editovat

Pokud potřebujete vložit odkaz na kategorii do textu a nezařazovat do ní danou stránku, např: Kategorie:Brouci, je potřeba před slovo Kategorie: vložit dvojtečku:

[[:Kategorie:Název kategorie]]

Pokud chcete, aby se takový odkaz zobrazoval v článku jako samotný název kategorie bez slova kategorie, vložte těsně před koncové závorky odkazu svislou čáru: [[:Kategorie:Brouci|]]. Případně můžete odkaz zobrazit jako libovolný text, který vložíte za svislou čárou.

Kategorie v šablonách editovat

Stránka může být do kategorie zařazena i prostřednictvím šablony. Například články označené jako {{Pahýl}} jsou automaticky řazeny do Kategorie:Pahýly. Zda se do kategorie řadí článek nebo stránka šablony, ovlivňuje zdrojový kód šablony.

Alternativy ke kategoriím editovat

Podobnost s „Odkazuje sem“ editovat

Kategorie je trochu podobná stránce Odkazuje sem, ovšem bere v úvahu pouze speciální odkazy na kategorie. Ale Odkazuje sem je spíše vedlejším produktem odkazů, které mají primární smysl samy o sobě, zatímco odkazy na kategorie jsou vkládány specificky za účelem vytváření stránek kategorií.

Vkládat zařazení do kategorie na testovací, diskusní stránky ap. je nežádoucí, jelikož zanáší do kategorie stránky, které do ní nepatří, zatímco normální odkazy z takových stránek objevující na stránce Odkazuje sem jsou považovány za neškodné.

Podobnost s články seznamů editovat

Každý existující článek, jeho název, je heslem Wikipedie, online encyklopedie. Každý článek má být nějak zakategorizován, zařazen do příslušných kategorií. Tím vznikají obousměrné vztahy: Z kategorií na články. Příslušnost do kategorie je však vlastností článku, ne té kategorie. Fakticky lze článek kategorizovat i do neexistující kategorie: Při pokusu o prohlédnutí takové kategorie sice systém nabídne, že je potřeba kategorii teprve založit, už i tak ale ukáže články, které do ní již patří. Taková anonymní kategorizace je ovšem nežádoucí, protože neexistující kategorie sama není nijak kategorizována, což je chyba: Celý systém kategorií vychází z cca šesti základních a jediných kořenových kategorií.

Vedlejším efektem tohoto systému pro kategorizaci tedy je, že červené odkazy nejsou kategorizovány: Aby stránka mohla být zakategorizována, musela by nejdříve existovat. Naproti tomu v článcích mohou být použity i takové pojmy, encyklopedická hesla, pro které ještě články neexistují.

Kategorie a seznam mohou svým významem čtenářům sice splývat, jde však nejen principiálně, ale i fakticky o různé množiny:

 • Zatímco kategorie uvádí dynamický seznam existujících stránek, které na tu kategorii odkazují, jsou do ní kategorizovány,
 • článek typu seznam je taková stránka z hlavního prostoru Wikipedie, kde se mohou staticky uvádět pojmy, které jako hesla na Wikipedii mohou, ale ještě ani nemusí existovat, a dokonce i takové pojmy, na které ani vůbec nevedou vnitřní odkazy.

V případě seznamu s mnoha červenými odkazy tedy kategorie není plnohodnotnou náhradou: Obsahovala by sice položky seznamu, pro něž již existují samostatné články, ale nelinkované pojmy by neobsahovala, ani ty sice linkované, ale pro něž ještě články neexistují.

Postup, život seznamu:
 1. Vytvořit stránku se seznamem, tedy článek pro heslo „Seznam …“, článek jako jednu položku zakategorizovat.
 2. Seznam naplnit pojmy, položkami seznamu. Stále to může být i jen prostý text.
 3. Na jednotlivých položkách vytvořit vnitřní odkazy Wikipedie, byť i ještě slepé.
 4. Jak časem vznikají články pro jednotlivá hesla ze seznamu, tedy i příslušně kategorizovaná, seznam je svými odkazy méně a méně červený: Odkazy ze seznamu získávají cíle.
  • K seznamu také alternativně může vzniknout šablona, instance navboxu. Malý obsah rostoucí šablony, části stránky, lze převést na samostatnou stránku: {{převést na seznam}}.
 5. S dosažením stavu, kdy již pro všechny položky seznamu existují hesla-články, lze seznam zrušit: jeho roli již zastává příslušná kategorie. Jestli taková dosud neexistovala, toto je nejzazší příležitost pro její založení: {{převést seznam na kategorii}}, případně {{vytvořit podkategorie podle zemí}}.

I tak ale kategorie může být náhradou za seznam pouze za předpokladu, že popisovaná množina je konečná a navíc plně pokrytá. Nekonečná množina pojmů z dané oblasti totiž znamená rozpor v porovnání s kategorií, která je vždy pouze konečným výčtem, navíc jen existujících článků. Nově objevené prvky dosud neúplné množiny se tedy v kategorii hned tak neprojeví: Nejprve budou zmíněny textovým zápisem na nějaké stránce. Kategorie tedy popisuje spíše stav Wikipedie než opravdu realitu.

Související články editovat

 • Wikipedie:Kategorizace
 • Kategorie:Seznamy
 • Odkazuje sem – pokud např. článek o státu nemá seznam měst, tento odkaz pomůže nalézt články o městech, protože ty obvykle odkazují na stát.