Vladislav Razím

český historik a památkář

Vladislav Razím (* 8. ledna 1957, Rakovník) je český historik, památkář a odborný publicista.

PhDr. Vladislav Razím
Narození8. ledna 1957 (67 let)
Rakovník
Povoláníhistorik, památkář, historik architektury a historik umění
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Odborně působí v oborech stavební památková péče, dějiny architektury a stavitelství, metody zkoumání a dokumentace historických staveb. Inicioval nebo se podílel na založení oborových institucí i spolků, významných publikací a oborových periodik. Je specialistou v oblasti průzkumů a dokumentace historických stavebních konstrukcí, zejména torzálních (zříceniny hradů a městských opevnění). Jeho výzkumy hradebních systémů středověkých měst na území České republiky mají zakladatelský význam.

Vzdělání editovat

Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie, archivnictví a pomocné vědy historické. V rámci postgraduálního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřil na studium památkové péče a dějin umění.

Odborná pracovní činnost editovat

Od roku 1981 působí téměř nepřetržitě na středočeském pracovišti odborné organizace státní památkové péče, které po změnách a reorganizacích nese název Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech. V roce 1991 vedl krátce Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, kdy probíhala delimitace sekce ochrany přírody v důsledku jejího převedení do kompetence nově zřízeného Ministerstva životního prostředí. Od dubna 1991 do září 1992 pak vedl odbor památkové péče na Ministerstvu kultury ČR. V současné době je vedoucím odboru evidence a dokumentace středočeského územního odborného pracoviště NPÚ.

Obsáhlé znalosti historické architektury i metod památkové péče uplatňuje též v publikační, kurátorské i přednáškové činnosti. Je členem řady poradních orgánů či odborných komisí a výborů. Účastní se též vědeckých konferencí. Významně se podílí se na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti památkové péče a výzkumů historické architektury, jejíž výsledky publikuje i v zahraničí.

Členství v redakčních radách editovat

Pedagogická činnost editovat

Publikační činnost editovat

 • Vladislav RAZÍM a Petr MACEK (edd.): Zkoumání historických staveb, V. Razím – P. Macek edd., Národní památkový ústav, Praha, 2011.
 • Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny. Příloha časopisu Průzkumy památek 19, Praha 2012.
 • K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna, in: Průzkumy památek 21, 2014, č. 1, s. 39–74.
 • Burg Pürglitz und ihr Jagdforst, in: Křivoklát – Pürglitz, Jagd – Wald – Herrscherrepräsentation, in: J. Fajt – M. Hörsch – V. Razím Hg. Studia Jagellonica Lipsiensia 17, Ostfildern 2014, s. 143–207 (s A. Nachtmannovou).
 • Výtvarné a symbolické prvky středověkých fortifikačních staveb, in: A. Mudra, M. Ottová edd., Trans montes, Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s. 108–127.
 • Hrad Zbořený Kostelec jako obranná stavba doby polipanské a poděbradské, in: Průzkumy památek 23, 2016, č. 1, s. 73–102.
 • Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Praha 2018. ISBN 978-80-86516-96-7
 • Středověká opevnění českých měst. 1. díl – výklad, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, Praha 2022, 495 s. ISBN 978-80-88339-12-0.
 • Středověká opevnění českých měst. 2. díl – katalog Čechy, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, Praha 2020, 1152 s. ISBN 978-80-88339-03-8.
 • Středověká opevnění českých měst. 3. díl – katalog Morava a Slezsko, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, Praha 2019, 503 s. ISBN 978-80-88339-03-8. Obsah.
 • Opevnění měst středověké Evropy, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, Praha 2023, 720 s. ISBN 978-80-88339-16-8.

Přednášky (výběr) editovat

 • Nové Hrady jako opevněné středověké město, Nové Hrady (CK), 17.04.2014.
 • Středověká městská opevnění v Moravskoslezském kraji, Krnov, 29.09.2016.
 • Čáslavské hradby, říjen 2017, přednáška pořadatele Včela čáslavská.[1]
 • Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času. Přednáška konaná v rámci cyklu Středověk v pohybu (pořádá Ústav dějin umění AV ČR) v úterý 24. 10. 2017.

Kurátorská činnost (výběr) editovat

 • Kurátor expozice Přemyslovské Křivoklátsko, Křivoklát, 2010.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Čáslavské hradby byly tématem přednášky. Kutnohorský deník [online]. 2017-10-18 [cit. 2019-07-28]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • DRAGOUN, Zdeněk. Vladislav razím padesátiletý. Památky středních Čech. 2007, roč. 21, čís. 2, s. 61–63. 

Externí odkazy editovat