Otevřít hlavní menu

Velkoněmecká koncepce

Velkoněmecká koncepce byla jedna ze dvou variant sjednocení Německa v letech 18481849. Měla zahrnovat všechny státy mluvící německy, Země koruny české, západní část Habsburské monarchie. To se však nelíbilo Rakousku. Proto byla zvolena maloněmecká koncepce. Ta nezahrnovala Rakousko. Avšak ani maloněmecká koncepce se neujala, jelikož pruský král Fridrich Vilém IV. odmítl přijmout císařský titul.