Všeobecná branná povinnost

občanská povinnost

Branná povinnost (nezaměňovat s povinnou základní vojenskou službou) je povinnost občana, na základě které musí jedinci plnit úkoly ozbrojených složek státu, a to včetně podrobení se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu či plnit jiné povinnosti.

Povinná základní vojenská služba ve světě
     země bez ozbrojených sil
     země bez povinné zákl. voj. služby
     země s brannou povinností, ale je přijato méně než 20% celé věkové skupiny
     země plánující zrušení povinné zákl. voj. služby[1][2][3]
     země s povinnou zákl. voj. službou
     informace nedostupné

V České republice se branná povinnost vztahuje na všechny občany státu starší 18 let, a to na základě zákona č. 585/2004 Sb. Branný zákon. Branná povinnost naopak zaniká dnem dosáhnutí 60 let či z jiných důvodů taxativně vymezených v §7 výše zmíněného zákona.

Systémy vojenské organizace editovat

Podle branné povinnosti se rozlišují systémy vojenské organizace:

  1. miliční systém – branné povinnosti podléhají všichni svobodní muži daného státu. Byl rozšířen v antických městských státech a v raně barbarských státech. Ve franské říši ho zrušil Karel Veliký v roce 807811.
  2. lenní systém – branné povinnosti podléhají vazalové panovníka.
  3. žoldnéřský – stát chrání najatí (zverbovaní) vojáci bez ohledu na státní příslušnost. Má počátky již ve starověkém Římě, kde na jeho principu po dlouhé období fungovala římská armáda. Používal se běžně v byzantské říši, najímány byly často i jednotky rozprášených nájezdnických družin. Opět se objevil v 11. století a plně se rozvinul od 15. století. Vrcholu dosáhl žoldnéřský systém za třicetileté války, po roce 1648 nastal jeho úpadek.
  4. stálé vojsko – vyvinulo se z osobní družiny panovníka. Existuje od dob absolutismu. Je založeno na profesionálních vojácích a odvedených brancích, kdy územní jednotka měla povinnost zajistit kontingent vojáků. Za Velké francouzské revoluce byla v roce 1793 zavedena všeobecná branná povinnost neboli obdoba miličního systému.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Ukraine removes last conscripts from war zone [online]. [cit. 2020-03-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-22. (anglicky) 
  2. Military conscription to stop completely from 2018 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Kazakh Military Draft To End By 2016 [online]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články editovat

Externí odkazy editovat