Civilní obrana (též civilní ochrana, zkratka CO)[1] je soustava úkolů a opatření zaměřených na ochranu života, zdraví a majetku obyvatelstva, jakož i národního hospodářství. Tento termín zahrnuje i organizace a instituce provádějící tyto úkoly (civilní obrana) a opatření (civilní ochrana obyvatelstva). Spočívá zejména v analýze možného ohrožení, v provádění opatření ke snížení nebo eliminaci rizik ohrožení a v odstraňování následků mimořádných událostí,[2] včetně ohrožení civilního obyvatelstva během vojenských konfliktů.

Mezinárodní znak civilní obrany, schválený prvním protokolem z roku 1977, který doplňoval Ženevskou konvenci z roku 1949

Historie

editovat

Civilní obrana se začala rozvíjet počátkem 20. let a v průběhu 30. let 20. století. Významně ji urychlil rozvoj vojenského a především bombardovacího letectva, který způsobil během druhé světové války velké ohrožení civilního obyvatelstva i v hlubokém týlu bojujících armád.[3] Později se rozvíjela v důsledku možnosti použití zbraní hromadného ničení, především jaderných zbraní, také jako ochrana při únicích nebezpečných látek, průmyslových nehodách a živelních pohromách. Opatření a postupy civilní obrany byly organizovány na všech úrovních společnosti v městech, vesnicích, závodech, školách, úřadech a podobně. Vytvářely se i objektové útvary, jejichž cílem byla ochrana obytných domů, škol či závodů.[4] Od konce studené války se ochrana civilního obyvatelstva již nesoustředila na obranu před vojenskými útoky, ale zaměřila se na ochranu před katastrofami a havarijními situacemi všeobecně.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Civilná ochrana na slovenské Wikipedii.

  1. Civilní ochrana - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2023-11-04]. Dostupné online. 
  2. Civilná ochrana - Slovenská terminologická databáza [online]. Dostupné online. 
  3. Velký, J. a kolektiv, 1978, Encyklopedie Slovenska I. A - D. Věda, Bratislava, s. 329
  4. Bartoň, J., Bajer, M., Mejsnar, K., Chlup, M., 1962, Branná příprava. Naše vojsko, Praha, s. 99

Literatura

editovat
  • Ochrana obyvatelstva a krizové řízení [PDF]. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat