Siréna (technika)

stroj, vydávající kvílivý zvuk, používaný pro varování před nebezpečím

Siréna je zařízení, schopné vydávat typický, velmi hlasitý kolísavý zvuk. Slouží k signalizaci nebezpečí. Pevně umístěné sirény slouží k varování při požáru, přírodních nebo průmyslových katastrofách, v době války k vyhlašování leteckých či chemických poplachů.

Mechanická siréna
Siréna na střeše hasičské zbrojnice

Mobilní sirény jsou instalovány na vozidlech zdravotnické záchranné služby, hasičských nebo jiných zásahových vozidlech.

Varovné signály editovat

Česká republika editovat

Všeobecná výstraha (Mechanická siréna)

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno prostřednictvím signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v přibližně tříminutových intervalech. Pokud se jedná o elektronickou sirénu (tlakové reproduktory nebo např. místní rozhlas zapojený do jednotného systému varování a vyrozumění) je tato všeobecná výstraha doplněná mluvenou informací o povaze nebezpečí (chemická havárie, přívalová vlna, apod.).[1]

Požární poplach (elektronická siréna)

Dále v České republice existuje ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným kolísavým tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón). Vyhlašuje se pouze za účelem svolání jednotek požární ochrany a nevaruje před nebezpečím. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty.

Zkouška sirén (Mechanická siréna)

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování (sirén) zkušebním tónem (nepřerušovaný nekolísavý tón sirény po dobu 140 sekund). V Olomouckém kraji se provádí test provozuschopnosti přibližně o deset minut později, kvůli orloji na olomouckém náměstí.

Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článku 61. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů jsou poplachové sirény.

Německo editovat

V Německu neexistuje jednotná síť sirén napříč celou zemí, ale sirény jsou stále v provozu v některých velkých městech jako Augsburg, Bonn, Cáchy, Darmstadt, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen, Hagen, Karlsruhe, Kolín nad Rýnem, Krefeld, Mainz, Moers, Pforzheim, Solingen, Saarbrücken, Wiesbaden a Wuppertal. Zkouška sirén probíhá v různých městech v různých termínech.

Rakousko editovat

Poplašný signál „Nebezpečí“ (německy Gefahr) upozorňuje na bezprostřední nebezpečí. Jedná se o 1 minutu trvající nepřerušovaný kolísavý tón.[2]

Varovný signál „Blížící se nebezpečí“ (německy Herannahende Gefahr) slouží k upoutání pozornosti obyvatel, zejména k televiznímu a rozhlasovému zpravodajství týkající se nějaké mimořádné události. Jde o 3 minuty trvající nepřerušovaný a nekolísavý tón.[2]

Signál „Konec nebezpečí“ (německy Ende der Gefahr) informuje o konci mimořádné události. Jde o 1 minutu trvající nepřerušovaný a nekolísavý tón.[2]

Zkouška sirén se v Rakousku provádí každou sobotu ve 12 hodin. Zkušební signál je 15 sekund trvající nepřerušovaný a nekolísavý tón. Kromě toho probíhá každou první sobotu v říjnu zkouška sirén, během níž zní po sobě zkušební, varovný a poplašný signál a signál konce nebezpečí.[2][3]

Signál „Požární poplach“ (německy Feuerwehralarm) slouží ke svolání požárních jednotek a jde o tři 15 sekund trvající nepřerušované a nekolísavé tóny se 7 sekundovou pauzou mezi každým z nich.[2]

Slovensko editovat

Na Slovensku existují dva poplašné signály. Signál „Všeobecné ohrožení“ (slovensky Všeobecné ohrozenie) je dvouminutový kolísavý tón. Signál „Ohrožení vodou“ (slovensky Ohrozenie vodou) je šestiminutový nepřerušovaný a nekolísavý tón. Konec ohrožení je signalizován dvouminutovým nepřerušovaným a nekolísavým tónem.

Zkouška sirén se koná každý druhý pátek v měsíci ve 12.00 hodin signálem, který se opakuje třikrát, přičemž po každé hlasitěji „Pozor, skúška sirén!“.[4]

Švýcarsko editovat

„Všeobecná výstraha“ ve Švýcarsku

Signál „Všeobecná výstraha“ (německy Allgemeiner Alarm) je 1 minutu trvající pravidelný stoupající a klesající tón, který se po 2 minutové pauze opakuje.

„Vodní poplach“ ve Švýcarsku

„Vodní poplach“ (německy Wasseralarm) se skládá z dvanácti 20 sekund trvajících nepřerušovaných nekolísavých tónů oddělených 10 sekundovými pauzami.

Zkoušky sirén probíhají ve Švýcarsku každou první středu v únoru[5] mezi 13.30 a 15.00 hod.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Zivilschutzsignale na německé Wikipedii.

  1. Rescueinfo o.s. Verbální informace [online]. www.VarujemeVas.cz [cit. 2015-01-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-30. 
  2. a b c d e ÖZSV. Zivilschutzsignale [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-30. (německy) 
  3. ÖZSV. Zivilschutz-Probealarm am 4. Oktober 2014 [online]. 2014? [cit. 2015-01-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-30. (německy) 
  4. Civilná ochrana [online]. Rev. 2013-04-14 [cit. 2014-02-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (slovensky) 
  5. HEILPRIN, John. Sirens get a boost from social media [online]. swissinfo, 2015-02-04 [cit. 2015-02-04]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články editovat

Externí odkazy editovat