Vástu šástra

Vastu šástra, také vastu véda nebo vastu, je védská nauka o architektuře, která popisuje provedení tradičních hinduistických staveb, především chrámů, ale vztahuje se i na poezii, tanec, sochařství a zahradní architekturu. Jejím hlavním znakem je uspořádání podle světových stran a z toho vyplývajících vlivů slunce, měsíce, planet a přírodních sil. Podle všeho čínské feng-šuej má svůj původ právě ve védském vastu.[1] Proto se také v mnoha ohledech vastu a feng-šuej podobají.

Původní spisyEditovat

 • Matsja purána
 • Brihat samhitá
 • Manasára
 • Májámata
 • Višvakarma vastu šástra
 • Samarangana sútradhara
 • Aparádžita priččha

Základní principyEditovat

Výpočet a posouzení poměrůEditovat

Název Ajadi šadvarga Posouzení zůstatku
Popis Příklad Zůstatek
Aja délka x 8 % 12 40 x 8 % 12 8 1 chudoba · 2 onemocnění · 3 bohatství · 4 vítětství · 5 překvapení · 6 splnění tužeb · 7 duchovní úpadek · 8 požitky · 9 zdraví · 10 dobrota · 11 věhlas
Vjaja šířka x 9 % 10 29 x 9 % 10 3 1 úspěch · 2 vítězství · 3 umírněnost · 4 požitky · 5 přátelství · 6 porucha zraku · 7 bohatství · 8 štěstí · 9 přátelé
Rkša délka x 8 % 27 40 x 8 % 27 23 Liché nakšatry (souhvězdí) jsou příznivé a sudé nepříznivé
Jóni šířka x 3 % 8 27 x 3 % 8 1 1 východ · 2 jihovýchod · 3 jih · 4 jihozápad · 5 západ · 6 severozápad · 7 sever · 8 severovýchod
Vara obvod x 9 % 7 8 x 9 % 7 2 1 neděle (nepříznivé) · 2 pondělí (příznivé) · 3 úterý (nepříznivé) · 4 středa (příznivé) · 5 čtvrtek (příznivé) · 6 pátek (příznivé) · 7 sobota (nepříznivé)
Tithi obvod x 9 % 30 8 x 9 % 30 12 1 nepříznivé · 2 příznivé · 3 příznivé · 4 nepříznivé · 5 příznivé · 6 prostřední · 7 příznivé · 8 nepříznivé · 9 nepříznivé · 10 příznivé · 11 nepříznivé · 12 příznivé · 13 příznivé · 14 nepříznivé · 15 nepříznivé

Světové stranyEditovat

Podle polohy vastu Puruši rozeznává Brihat samhitá[2] tři typy vastu, které ovlivňují umístění budovy na pozemku:

 • nitja vastu – pohled vastu Puruša se mění každé tři hodiny
 • čára vastu – vastu Puruša hledí na jih v měsících 9, 10, 11 a 12, na západ v měsících 12, 1, 2 a 3, na server v měsících 3, 4, 5 a 6 a na východ v měsících 6, 7, 8 a 9
 • sthira vastu – permanentní poloha vastu Puruša, který má nohy na jihozápadě, levou ruku na severozápadě, hlavu na severovýchodě a pravou ruku na jihovýchodě.

Přírodní sílyEditovat

 1. éter (akáša)
 2. vzduch (váju)
 3. oheň (tédžas)
 4. voda (apas)
 5. země (prthiví)

Vastu Puruša mandalaEditovat

Vastu Puruša mandala je nedělitelnou součástí vastu šástry a je podkladem pro matematické kalkulace poměrů a posouzení vlivů okolí. Mandala symbolizuje vesmír a Puruša je podle hinduistické mytologie a kosmologie kosmická energie, nadpřirozená síla, kosmický duch nebo nebeské tělo symbolizující celý vesmír. V Rigvédu je ztotožněn s Višnuem.[3]

Podle puránské kosmologie je Země čtverec rozdělený na 9 x 9 částí. Brahma je uprostřed (Brahmasthána) a ostatní božstva jsou symetricky rozmístěna kolem tohoto středu podle vlastností, které jim jsou připisovány:

PránaEditovat

Vastu šástra předepisuje umístění a orientaci budov tak, aby všechny životní energie (prány), proudily bez jakýchkoliv zábran a podporovaly všechny tělesné a duchovní proudy životních energií v člověku (pránajáma).[4] Podle vastu šástry proudí životně důležité energie ze severovýchodu, a proto je orientace pozemků a budov odvozena od tohoto základního principu. Na severu a východě nesmí být žádné překážky a jih a západ musí být vzhledem k severu a východu výše položeny. Jihozápadní roh by měl být podle tohoto principu nejvýše položeným místem stavebního pozemku a diagonála spojující jihozápad se severovýchodem by měla být delší než diagonála spojující jihovýchod se severozápadem.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. SCHMIEKE, Marcus. Vastu: The Origin of Feng Shui. Publisher: New Age Books, 2000. ISBN 978-8178221298.
 2. Brihat samhitá, kapitola 53, verše 2 a 3
 3. Rigvéda samhitá 1.22.20, 10.82.3, Védánta sútra 1.4.28
 4. KASON, Yvonne. Farther Shores: Exploring How Near-Death, Kundalini and Mystical Experiences Can Transform Ordinary Lives. Toronto: HarperCollins Publishers 2000. (anglicky)

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat