Tento článek je o bohovi. O planetce pojednává článek Varuna (planetka).

Varuna (dévanágarí: वरुण; varuṇa) je védský bůh, strážce kosmického mravního zákona rta. Později jeho význam upadal a v hinduismu se stal nedůležitým božstvem vládnoucím vodám. Objevuje se též v buddhismu a džinismu.

Vyobrazení Varuny jedoucího na makaře, 17. století, Rádžasthán

Varuna, pod jménem Aruna, se objevuje v mírové smlouvě království Mitanni přibližně z roku 1380 př. n. l., po boku dalších bohů védské Indie.[1]:s.55 Jeho nejbližším protějškem je íránský Ahura Mazda, z hlediska trojfunkční hypotézy je srovnáván s římským Jupiterem, galským Esem, severským Ódinem a slovanským Velesem.

Etymologie editovat

Podle Jaana Puhvela je jméno Varuna odvozeno od kořene -vr „uzavřít, znemožnit pohyb, omezit“. Považuje ho původně za přídomek jména Asura „pán“, tedy „pán omezení“.[1]:s.66

Martin L. West vykládá Varuna z var(-u) „pokrýt, ochránit“ a sufixu *nos, který vyjadřuje „kontrolující něco, pán nečeho“ a vykládá jej tedy jako „pána ochrany“.[2]:s.137

Varunovo jméno je také spojováno s kořenem *wel „vidět, zřít“, který by měl odkazovat k věštění a prorokování. Kromě něj je takto některými badateli vykládán slovanský Veles, baltský Velnias, galský Vellaunos a severský Ull. Martin L. West však upozorňuje že Varuna není s věštěním nikam spojován a že kořen *wel je neznámý v indoíránských jazycích.[2]:s.146

Často uváděná příbuznost s řeckým Úranos je mylná.[1]:s.66

Védský Varuna editovat

V Rgvédu je nejčastěji zmiňován ve dvandovém páru Mitra-Varuna, jež nese stejné charakteristiky jako samotný Varuna. Podle Jaana Puhvela zosobňuje přísahu, zatímco často společně zmiňovaný Mitra smlouvu. Kromě toho je věnováno osm hymnu i páru Indra-Varuna. Stejně jako Mitra náleží mezi Áditje, nebeská božstva pocházejí z bohyně Aditi. V Rgvédu také bývá titulován jako asura „pán, vládce“, což je slovo které později začalo z nejasných důvodů označovat démonické protivníky bohů – dévů.[1]:s.65–66

 
Varuna, hinduistický chrám Rádžárání z 11. století

Varuna je označovaný jako vždy bdící, nemrkající, neoklamatelný, vševidoucí a Slunce je jeho okem.[2]:s.128, 146 Nese i rysy nebeského a nejvyššího božstva, z jeho vůle se klene obloha a nebeská tělesa obíhají na jím určených drahách. Vládne magickou silou májá a řídí běh světa.[3]:s.75 Rta Varuna zajišťuje s pomocí zvědů spašah a představuje spíše nevyzpytatelné a tajemné božstvo vzbuzující strach, na rozdíl od přátelského a blízkého Mitry. Narušitele řádu, typicky lháře a hlavně křivopřísežníky, trestá střevní onemocněním, v Atharvavédu identifikovaném jako vodnatelnost. Tento motiv se objevuje například v příběhu o králi Hariščandrovi. Víra že tato nemoc je léčitelná jen mocí kněžské modlitby je podle Jaan Puhvela důkazem toho nakolik je Varuna plodem bráhmanského světonázoru.[1]:s.65

Varuna je též bohem vod, což může souviset s indickým zvykem přísahat na vodu, známým také z Řecka. Souvislost lze najít i s výše zmíněnou vodnatelností. Jako jeho manželky či matky je označováno skupina bohyň zvaná Ápah „Vody“.[1]:s.66

Hinduistický Varuna editovat

V hinduismu Varuna nedosahuje svého původního významu, figuruje pouze jako bůh vod, v této funkci je také nazýván Apámpati „pán vod“, a ochránce západního směru. Jeho znakem je ryba, jezdí na mytickém vodním tvoru zvaném makara a jeho zbraní je smyčka nágapáša. Jedním z mála hinduistických mýtů kde Varuna vystupuje je příběh v Padmapuráně, v kterém zabraňuje králi démonů Rávanovi odnést Šivův posvátný lingam na svůj ostrov Lanka.[3]:s.215

Reference editovat

  1. a b c d e f PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. 
  2. a b c WEST, Martin Litchfield. Indo-European Poetry and Myth. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-928075-9. 
  3. a b ZBAVITEL, Dušan; MERHAUTOVÁ, Eliška; FILIPSKÝ, Jan; KNÍŽKOVÁ, Hana. Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, 1986. 

Externí odkazy editovat

Rgvédské hymny (anglicky) editovat

Varuna editovat

Mitra-Varuna editovat

Indra-Varuna editovat

Mitra a Varuna editovat

  1. 1.151
  2. 10. 132

Varuna a další editovat

  1. 1.24

Varuna, Mitra, Arjaman editovat

  1. 1.25