Aditi

hinduistická bohyně

Aditi, v sanskrtu अदिति, též Dévamáta „matka bohů“ je hinduistická bohyně veškerenstva, nebeských výšin, osvobození a matka bohů. Aditi lze také chápat jako ženský prvek při stvoření světa – vesmírnou matku, zatímco Dakša představuje mužský prvek. Zároveň byla v duchu pantheismu pozdějšího védského náboženství ztotožňována s celým vesmírem, stejně jako některá jiná božstva.[1][2]

Brahmá a Aditi

V Mahábháratě, Rámajáně a puránách je manželkou mudrce Kašjapy a matkou bohů, jmenovitě především Indry, Agniho a Súrji. Jako její potomci jsou také označováni Áditjové, kromě již uvedeného Súrji zahrnující například také Varunu a Mitru. Druhou manželkou Kašjapy je Diti, matka démonických asurů, postava Diti vznikla podle některých badatelů jen jako protiklad Aditi.[3]

Podle mýtu uvedeného v Aitaréja bráhmaně se Aditi zrodila se vzníceného semene boha stvořitele Pradžápatiho, stejně jako Bhrgu, Áditjovci, Angirasové a Brhaspati. Podle Bhágavaty purány se když král démonů Bali zmocnil nebes modlila se Aditi k Višnuovi a ten se na oplátku z jejího lůna zrodil jako trpaslík Vámana a obnovil vládu bohů. Podle Matsja purány se při stloukání Mléčného moře objevily kromě jiného také náušnice, které byly darovány Aditi. Ty byly ukradeny démonem Narakasurou a své majitelce opět navráceny Kršnou.[4]

Podle některých zdrojů byla inkarnací Aditi také Dévakí, matka Višnuova avatára Kršny.[2][5]

Jméno Aditi znamená „nesvázaná, bezmezná, nekonečná, osvobozená“. Její jméno podle Jaana Puhvela tmůže také znamenat „vypuštění, porod“ a souviset s její funkcí rodičky a matky. Zároveň však může být také personifikovaným osvobozením od anhas „tíseň, sevření“. Snaha o zbavení se anhas, ať už ve formě nepřátel, přírodních překážek či malomyslnosti či častým motivem védských textů.[6]

Reference

editovat
  1. ZBAVITEL, Dušan; MERHAUTOVÁ, Eliška; FILIPSKÝ, Jan; KŘÍŽKOVÁ, Hana. Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, 1986. S. 32, 74. [Dále jen Zbavitel]. 
  2. a b FILIPSKÝ, Jan. Encyklopedie indické mytologie. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-348-0. S. 15. 
  3. Zbavitel, s. 224.
  4. Zbavitel, s. 39, 157-158, 224.
  5. SHARMA, Narayan. Tales of Krishna. [s.l.]: Diamond Books, 2010. ISBN 978-8128824883. S. 15. 
  6. PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. S. 67. 

Externí odkazy

editovat