Tribrachys (také chorej) je trojslabičná veršová stopa, která se skládá ze tří krátkých slabik (schematicky zapsáno tedy uuu). Užívá se především v časoměrném verši, nejčastěji v antických řeckých a římských metrech (užívá se například v senáru), často jako náhrada za stopu jambickou. V moderních jazycích ani v sylabotónickém verši se prakticky nepoužívá, v českém přízvučném verši ji ani není možné vytvořit.

Dvojslabičné
◡ – jamb
– ◡ trochej
– – spondej
Trojslabičné
◡ ◡ ◡ tribrachys
– ◡ ◡ daktyl
◡ – ◡ amfibrach
◡ ◡ – anapest
Kombinované
 – ◡ ◡ – ◡  daktylotrochej
Legenda
dlouhá, přízvučná slabika
krátká, nepřízvučná slabika

To ne, ne! Ne, tu, ne! Ta je mu! Ta je 'ho! (Báseň: Krádež dívky, která mu nepatřila. Napsal Božetěch)