Amfibrach

Amfibrach (z řec. amphíbrachys, oboustranně krátký) je v metrice stopa, skládající se ze tří slabik, v pořadí nepřízvučná-přízvučná-nepřízvučná (či v časoměrném verši krátká-dlouhá-krátká).[1]

Dvojslabičné
ᐡ ¯ jamb
¯ ᐡ trochej
¯ ¯ spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡ tribrachys
¯ ᐡ ᐡ daktyl
ᐡ ¯ ᐡ amfibrach
ᐡ ᐡ ¯ anapest
Kombinované
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡ daktylotrochej
Legenda
¯ dlouhá, přízvučná slabika
krátká, nepřízvučná slabika

V českém sylabotónickém verši jsou amfibrachy realizovány jako katalektické daktyly s předrážkou (přízvučné slabiky jsou vyznačeny tučně):

„... ať řilo slunce, ať večer se šeřil,
semknutou brvou jsem vrahy ty řil...“
(Petr Bezruč: Kdo na moje místo?)

Amfibrachický verš (z důvodu přízvuku, který je umístěn na předposlení slabice) je typický pro polskou literaturu:

Grał w lesie Matysek na skrzypkach z jedliny —
I wygrał, i wygrał — płacz zmarłej dziewczyny.
O, płaczu bezbrzeżny, dlaczego tak płaczesz?
Dlaczego w pnie drzewne, jak we drzwi, kołaczesz?
Zapomnij o klęsce, a świat się odmieni, —
I rosą spłyń w zieleń, i spocznij w zieleni!
(Bolesław Leśmian, Matysek)

ReferenceEditovat