Spondej je dvojslabičná sestupná stopa, která se skládá ze dvou dlouhých slabik s těžkou dobou (tzv. teze) na první slabice [– –]. Vyskytuje se v časoměrném verši. Historicky byla využívána ve starořecké literatuře a římské literatuře.

Dvojslabičné
◡ – jamb
– ◡ trochej
– – spondej
Trojslabičné
◡ ◡ ◡ tribrachys
– ◡ ◡ daktyl
◡ – ◡ amfibrach
◡ ◡ – anapest
Kombinované
 – ◡ ◡ – ◡  daktylotrochej
Legenda
dlouhá, přízvučná slabika
krátká, nepřízvučná slabika

Spondej se vyskytuje v daktylském hexametru, kde relativně často docházelo k tomu, že byly spondeji nahrazeny první čtyři daktyly. Pokud spondej nahradil i pátý daktyl, hovoříme o tzv. spondejském verši (lat. versus spondiacus). Spondejský verš je spíše neobvyklou variantou a v římské literatuře se vyskytuje spíše vzácně.

Související články

editovat