Trh práce

Příklad trhu práce

Na trhu práce svoji práci pronajímají osoby firmám (podnikům, závodům), a to obvykle za peníze. Trh je charakterizován poptávkou po práci a její nabídkou. Na trhu práce nabízejí svou práci zaměstnanci a zaměstnavatelé ji jakožto výrobní faktor poptávají a platí, vzniká pracovněprávní vztah, tedy pracovní poměr, služební poměr, nebo dohody o práci mimo pracovní poměr. Pracovní poměr může vzniknout dvojím způsobem, jmenováním do funkce nebo obvyklejší formou na základě pracovní smlouvy. V rámci zkoumání trhu práce se ekonomie snaží co nejlépe porozumět nezaměstnanosti a výši mezd. Například sezónní nezaměstnanost je druh nezaměstnanosti, vyvolaný proměnlivostí trhu práce, zejména v průběhu roku.

Na trhu práce se však také podílejí nezávislé fyzické i právnické osoby, zde vzniká mezi účastníky smluvní vztah při prodeji výrobku nebo služby.

Omezení trhu práceEditovat

  • Různost povolání, která sama o sobě komplikuje pohled na trh práce jako celek. Právník nedělá práci dřevorubce a naopak.
  • Nepružnost mezd směrem dolů daná inflací, pracovními smlouvami, tlakem odborů apod.
  • Obtíže při výpovědi nebo zaškolování nových zaměstnanců.
  • Mzda = transferová platba + renta

Makroekonomický a mikroekonomický pohledEditovat

Na trh práce můžeme nahlížet jak z makroekonomického, tak mikroekonomického pohledu. Mikroekonomie studuje chování jednotlivce na trhu práce. Makroekonomie naopak studuje vzájemný vztah trhu práce a ostatních trhů (peněžní trh, trh zboží, zahraniční obchod). Sleduje, jak vztahy těchto trhů ovlivňují makroekonomické proměnné jako nezaměstnanost, výši důchodů a hrubý domácí produkt.

Účastníci trhu práceEditovat

Trh práce ovlivňují také osoby poskytující méně závislou práci nebo jinak ovlivňující velikost trhu:

Související pojmyEditovat

Při růstu zaměstnávané práce mezní produkt práce postupně klesá, jelikož na další zaměstnávané pracovníky připadá stále méně výrobních faktorů (půda, kapitál, …)