Uchazeč o zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání Úřad práce, v jehož obvodu má bydliště, při splnění zákonem stanovených podmínek.[1]

Překážky editovat

Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát osoba, která:

Práva a povinnosti editovat

Uchazeč o zaměstnání má právo:

Uchazeč o zaměstnání je povinen:

  • poskytovat Úřadu práce potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny
  • sdělit ÚP všechny potřebné informace spojené s vyhledáním vhodného zaměstnání
  • oznámit ÚP výkon nekolidujícího zaměstnání
  • nejpozději do 8 dnů oznámit ÚP změny skutečností rozhodných pro zařazení do evidence UOZ[3]

Reference editovat