Akce Z

neplacená pracovní činnost obyvatel za socialismu

Akce Z nebo též akce „Z“ byla v dobách komunistického režimu v Československu neplacená pracovní činnost obyvatel. Jednalo se o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa tyto úkoly nezvládla (ať už z finančních důvodů, nebo v důsledku špatného plánování).

Jednou ze staveb „Akce Z“ byla i prodejna potravin v Nenačovicích, dodnes se zde dochoval štítek

Oficiálně se jednalo o dobrovolnou, bezplatnou práci odváděnou zpravidla mimo pracovní dobu většinou o sobotách.[1] Podle vládního nařízení, kterým se prováděl zákon o vodním hospodářství[2] znamenalo „Z“ zvelebování (lidé ji také škodolibě označovali jako zdarma[3]). K typickým činnostem v rámci akcí Z v padesátých a šedesátých letech 20. století patřil např. úklid sídlišť. Později však akce Z začaly mimo původně zamýšlené občanské svépomoci zahrnovat i obsáhlejší akce. Jednalo se například o výstavbu a modernizaci bytů, stavbu kanalizace.[4] Bylo tak postaveno mnoho prodejen smíšeného zboží v menších obcích i některé kulturní domy ve městech. Stavby z těchto akcí však nedosahovaly příliš vysokých kvalit.[1] V Praze byla v akci Z budována i tramvajová trať na Petřiny.[5] V Brně hala Rondo.[6]

Časem se činnost v rámci akcí Z rozrostla a byla pevně naplánována. Existovaly i patřičné řídící orgány, směrnice, metodické pokyny SPK, rozpisy plánu, investice do akcí a podobně. Jednalo se vlastně o pevně definovanou část centrálních plánů.[7] Zdánlivě se jednalo o dobrovolnou akci, ve skutečnosti však byl na každého občana vykonáván jistý nátlak. Přestože se mělo jednat o dobrovolnou činnost, účast na akcích byla dokumentována a s občany, kteří se odmítli zúčastnit, byly vedeny pohovory.[5] Účast tak byla de facto typem občanské branné povinnosti, neboť ti, kteří se dobrovolně nepřihlásili, mohli čelit následně výhrůžkám a obtížím při dalším vzdělávání nebo hledání zaměstnavatele.

Akce Z se také jmenuje píseň českého zpěváka Záviše, kde popisuje stavbu školy (stavba je v písni zcela rozkradena zúčastněnými brigádníky a autor, který se nezúčastnil, dostává výstrahu).

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Díky akci Z. Když za socialismu selhala samospráva, nastoupili dobrovolníci. iDNES.cz [online]. 2019-08-17 [cit. 2022-01-15]. Dostupné online. 
  2. § 27 odst. 1 vládního nařízení č. 14/1959 Sb., kterým se provádí zákon o vodním hospodářství. Dostupné online.
  3. ROBERTS, Andrew Lawrence. From Good King Wenceslas to the Good Soldier ?vejk: A Dictionary of Czech Popular Culture. [s.l.]: Central European University Press 234 s. Dostupné online. ISBN 978-963-7326-27-1. (anglicky) Google-Books-ID: 6qlnrXT2yS0C. 
  4. Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise č. 118/1960 Sb., o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů. Dostupné online.
  5. a b Úklid na sídlištích i stavební práce. Tak vypadaly akce Z před rokem 1989. Radiožurnál [online]. 2014-04-22 [cit. 2022-01-15]. Dostupné online. 
  6. Víceúčelová hala Rondo - Památkový Katalog. pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. 
  7. Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé č. 6/1964 Sb., o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků. Dostupné online.

Literatura editovat

  • KAFUŇKOVÁ, Lenka. Vznik sídliště v Rychnově nad Kněžnou v 70. letech 20. století. Praha, 2014. 135 s. Diplomová práce. Ved. práce doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště Orální historie – soudobých dějin. S. 111–112. Přístup také z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/71695

Související články editovat

Externí odkazy editovat