Teplárna je průmyslový závod, který se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla pro technologické účely, otop či ohřev topné a užitkové vody. Výrobou a dodávkou samotného tepla se zabývá "výtopna", u menších výkonů "kotelna". Obvykle je vodní pára, vyrobená v parních kotlích (např. o tlaku 96 bar) přivedena do parní turbíny, která pohání el. generátor. Z vyšších parních odběrů turbíny může být vyvedena technologická pára (např. o tlaku 16 bar) a z nižších topná pára pro parní dodávky tepla nebo pro ohřev topné vody pro vytápění (např. 1,5 – 6 bar). Parní turbíny v teplárnách menších výkonů jsou často protitlaké – pára z protitlaku o vyšším tlaku je využita pro parní síť, s nižším tlakem pro základní horkovodní ohřívák topné vody. Parní turbíny větších tepláren mají často koncový díl kondenzační a pára pro technologii i vytápění je z turbíny vyváděna z odběrů, s tlakem páry závislém na umístění odběru na tělese turbíny.

Elektrárna Třebovice v roce 2010

Místo parní turbíny lze využít spalovací turbínu, která pohání elektrický generátor a horké spaliny jsou využity pro dodávku tepla v páře nebo topné vodě. Další možností je paroplynová teplárna, kdy spalovací turbína pohání jeden elektrický generátor a teplo spalin je využíváno pro výrobu páry (zastupuje funkci parního kotle), která je přivedena do parní turbíny pohánějící druhý el. generátor. Teplo pro vytápění je odebíráno jako v předchozích případech. Miniaturizací teplárny je "kogenerační jednotka". Obvykle spalovací motor, kde je nejčastějším palivem zemní plyn, pohání elektrický generátor a produkuje "odpadní teplo", obvykle u motorů odváděné chladičem. Teplo z chlazení bloku motoru, oleje a výfukových plynů je využito pro ohřev topné vody. Elektrická energie je buďto zcela spotřebována v místě výroby, nebo může být i dodávána do veřejné elektrorozvodné sítě. Dodavatel tepla se účastní při řešení zásobování teplem areálů a měst. Zdrojem primární energie v podmínkách České republiky je většinou hnědé uhlí, černé uhlí, zemní plyn nebo mazut, méně pak biomasa, geotermální energie či odpad.

Teplo vyrobené v teplárně se dále rozvádí pomocí systémů dálkového vytápění.

Teplárenské provozy v Česku editovat

Brno, Teplárny Brno, a.s. editovat

Brno, SAKO Brno, a.s. editovat

Bruntál, Teplo Bruntál, a.s. editovat

České Budějovice, Teplárna České Budějovice, a.s. editovat

Hodonín, ČEZ, a.s. editovat

Chomutov, Actherm, a.s. editovat

Frýdek-Místek, Veolia Energie ČR, a.s. editovat

Jablonec nad Nisou, Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. editovat

Karviná, Veolia Energie ČR, a.s. editovat

Kladno, Teplárna Kladno s.r.o. – Sev.en AG editovat

Klatovy, Klatovská teplárna, a.s. editovat

Kolín, Elektrárna Kolín, a.s. – Veolia Energie ČR, a.s editovat

Kopřivnice, KOMTERM Morava, s.r.o. editovat

Krnov, Veolia Energie ČR, a.s. editovat

Liberec, Teplárna Liberec, a.s. – ENETIQA a.s. editovat

Nové Město na Moravě, Novoměstská teplárenská, a.s. editovat

Olomouc, Veolia Energie ČR, a.s. editovat

Ostrava, Veolia Energie ČR, a.s. editovat

Ostrava, ČEZ, a.s. editovat

(Teplárenský provoz Elektrárna Vitkovice)

Ostrov, Ostrovská teplárenská, a.s editovat

Otrokovice, Teplárna Otrokovice, a.s. editovat

Planá nad Lužnicí, Teplárna Planá-C-Energy Bohemia s.r.o. editovat

Písek, Teplárna Písek, a.s. editovat

Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s. editovat

Plzeň, Plzeňská energetika, a.s. editovat

Praha, Energotrans,a.s.. editovat

Praha, Pražská teplárenská, a.s. editovat

(od roku 2020 součást Veolia Česká republika)

Přerov, Veolia Energie ČR, a.s. editovat

Strakonice, Teplárna Strakonice, a.s. editovat

Tábor, Teplárna Tábor, a.s. editovat

Třebíč, TTS energo, s.r.o. editovat

Trmice u Ústí nad Labem, ČEZ, a.s. editovat

Varnsdorf, Teplárna Varnsdorf, a.s. editovat

Zlín, Teplárna Zlín – Sev.en EC editovat

Žatec, Žatecká teplárenská, a.s. editovat

Žďár nad Sázavou, Teplárna Žďas, a.s. editovat

Reference editovat

  1. Teplárna České Budějovice. Schéma výroby [online]. 2012-05-28 [cit. 2018-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-12-07. 

Externí odkazy editovat

  •   Obrázky, zvuky či videa k tématu teplárna na Wikimedia Commons
  •   Slovníkové heslo teplárna ve Wikislovníku
  • www.naseteplo.cz – podrobné informace o dálkovém zásobování teplem, způsobech výroby a rozvodu tepla, cenách tepla, rozúčtování a dalších souvisejících tématech
  • www.kombinovana-vyroba.cz – podrobné informace o kombinované výrobě elektřiny a tepla, principu fungování, statistických údajích a údajích o podpoře v ČR a EU
  • http://www.tscr.cz/– teplárenské sdružení ČR, sdružení podnikatelů v teplárenství