Otevřít hlavní menu
Vlajka Jihomoravského kraje
Poměr stran: 2:3

Symboly Jihomoravského kraje jsou znak, vlajka a logo. Znak a vlajku udělil kraji rozhodnutím č. 31 ze dne 25. listopadu 2003 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek. Kraj získal své symboly jako poslední z krajů. Tímto aktem, po zřejmě nejsložitějším schvalování ze všech krajů, byl završen proces přijímání krajských symbolů České republiky.[1][2]

Poslední verze loga, které ale není oficiálním symbolem, byla schválena Radou Jihomoravského kraje v roce 2018.[2]

Obsah

Popis symbolůEditovat

ZnakEditovat

Oficiální popis: „Modro-červeně čtvrcený štít, v prvním poli moravská orlice, ve druhém poli stříbrné břevno pod stříbrným temenem, ve třetím poli zlatý vinný hrozen s listem a úponkem, ve čtvrtém poli zlato-červeně šachovaná korunovaná orlice se zlatou zbrojí.“[1]

VlajkaEditovat

Vlajka kraje je heraldická, tzn. odvozená z krajského znaku prostým přepisem na list o poměru 2:3.

Oficiální popis: „Čtvrcený list. Horní žerďové pole modré s moravskou orlicí. Dolní žerďové pole červené se žlutým vinným hroznem s listem a úponkem. Horní vlající pole tvoří čtyři vodorovné pruhy, střídavě bílé a červené, v poměru 1:2:2:2. Dolní vlající pole modré se žluto-červeně šachovanou korunovanou orlicí se žlutou zbrojí.“[1]

Editovat

Logo Jihomoravského kraje je tvořeno čistou typografií: modrým nápisem Jihomoravský kraj (ale všechna písmena, tedy i písmeno "J" jsou minuskule. Písmeno "m" je navíc zvýrazněno červenou barvou a jeho jednotlivé nožičky jsou prodlouženy směrem dolů. Písmo navrhl Martin Vácha.[2][3]

SymbolikaEditovat

První a čtvrté pole znaku a vlajky zaujímají historické znaky Moravy, na jehož historickém území se kraj rozkládá. V modrém poli stříbrno-červeně šachovaná, korunovaná orlice se zlatou zbrojí byla moravským zemským symbolem již od dob Přemyslovců. V roce 1462 polepšil šachování na zlato-červené císař Svaté říše římské Fridrich III. Habsburský. Toto se přes sto let užívalo, přesto je doloženo více užívání stříbrně-červeného šachování. Druhé pole je tvořeno pruhy z brněnského znaku, třetí s hroznem je symbolem celého kraje.[1]

Zvýrazněné písmeno "m", resp. jeho tři dříky spojené do jednoho, symbolizuje propojení minulosti, současnosti a budoucnosti a také společnou cestu. Směr prodloužení nožiček naznačuje jih (Jižní Morava) a návrat ke kořenům. Barvy vycházejí z tradičních barev, tvarů a z moravské keramiky fajáns, krojů a architektury. Písmenem také (podle výkladu) začínají důležité pojmy kraje: Morava, Macocha, Moravský kras, Mohyla míru, ale také modrotisk nebo muzea.[3]

HistorieEditovat

Historie znaku a vlajkyEditovat

Po vzniku krajů v dnešní podobě (s účinností od 1. ledna 2001) ustavila v březnu 2001 Rada, tehdy Brněnského kraje, sedmičlennou komisi pro vytvoření krajských symbolů. Ve vypsané soutěži navrhlo 17 účastníků 36 variant symbolů, z kterých však komise žádný nedoporučila. 8. června 2001 však Rada svým usnesením vyjádřila svou představu o podobě krajských symbolů. Ta vycházela z návrhů Iva Durce, historika, archiváře, heraldika a výtvarníka z Rajhradu a Ivana Koláčného, biologa, heraldika a faleristika z Brna. Návrh měl mít čtvrcený znak/list s červeno-stříbrně šachovanou moravskou orlicí, brněnským městským znakem z roku 1646 (orel) se současným městským znakem na prsou orla, modrým hroznem vína se zeleným listem ve zlatém poli a zlato-červeně šachovanou moravskou orlicí. Vlajka měla být tvořena modrým listem s červeno-bíle šachovanou moravskou orlicí ve středu listu. Orlice měla mít na prsou zlatý štítek s modrým hroznem vína se zeleným listem.[1]

21. června 2001 se na jednání zastupitelstva kraje někteří zastupitelé (např. Ivan Ohlídal) ohradili proti symbolu habsburského orla, užívaného za období násilné rekatolizace i za okupace. Zastupitelstvo však návrh symbolů schválilo a požádalo o jejich udělení.[1]

25. června 2001 reagovali odborníci z Jihomoravského kraje peticí (Moravská genealogická a heraldická společnost a tři desítky odborníků, převážně z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), která požadovala revokaci rozhodnutí zastupitelstva o znaku a vlajce. Petice obsahovala:[1]

  • Historické souvislosti použité symboliky
  • Kritické zhodnocení návrhu symbolů
  • Návrh na symboly odpovídající kritériím (připravil Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)

Návrh (připravil Karel Maráz(?)) tvořil dvě červeno-stříbrné šachované moravské orlice, znak města Brna a zlatý hrozen s listem v červeném poli.[1][4]

21. března 2002 Podvýbor pro heraldiku a vexilologii nedoporučil návrh schválený krajským zastupitelstvem 21. června 2001. Zastupitelstvo trvalo na návrhu, tehdejší předseda parlamentu Václav Klaus symboly neudělil.[1]

29. října 2003 přivezl hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek na zasedání podvýboru (kromě již dříve neschváleného) i nový návrh obsahující červeno-stříbrnou a červeno-zlatou šachovanou moravskou orlici, brněnský znak a zlatý hrozen s listem v červeném poli. Podvýbor návrh schválil (podmínečně, pokud bude schválen i krajským zastupitelstvem). 6. listopadu 2003 zastupitelstvo návrh, jehož grafickou podobu vytvořil Jaroslav Petr, schválil.[1]

Usnesením č. 110/2003 ze dne 12. listopadu 2003 doporučil Výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu udělení znaku a praporu. Rozhodnutím č. 31 ze dne 25. listopadu 2003 udělil kraji symboly předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Slavnostní předání dekretu do rukou hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka proběhlo v místnosti státních aktů Poslanecké sněmovny dne 5. března 2004.[1]

Historie logaEditovat

Předchozí logo bylo zavedeno v roce 2010. Logo bylo tvořeno třemi oblouky v modré, žluté a zelené barvě.[5] Šlo o inovaci původního loga, které bylo vybráno na jaře 2002. To mělo charakterizovat komplexní profil kraje a posílit image Jihomoravského kraje se zdůrazněním tradiční kultury, historie, pohostinnosti, možností turistických atraktivit a rozvoje regionu. Z 24 došlých návrhů vybrala porota složená z krajských radních jako vítězný návrh, který předložila Agentura Bravissimo ze Znojma. Zdůvodnění návrhu loga bylo následující: Hladké křivky mají vyjadřovat klidnou, mírně zvlněnou krajinu plnou zeleně, s modrou oblohou prostoupenou slunečními paprsky.

15. května 2018 byla vyhlášena Veřejná zakázka na nové logo. Ze šesti návrhů čtyř agentur vybrala komise, složená ze zástupců kraje i z řad odborníků, návrh agentury Dorland. Celková cena za vytvoření loga a manuálu, grafické práce a návrhy a tvorba marketingových kampaní dosáhla 1,9 milionu Kč (bez DPH).[6]

OdkazyEditovat