Symboly krajů České republiky

seznam na projektech Wikimedia

Symboly krajů České republiky jsou znak a vlajka. V ústavě nově vzniklé České republiky, přijaté ústavním zákonem č. 1/1993 ze dne 16. prosince 1992, byly v článku 99 uvedeny kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Teprve ústavním zákonem č. 347/1997 ze dne 3. prosince 1997 byly kraje vytvořeny, s účinností od 1. ledna 2000. Ustanovením § 5 zákona 129/2000 o krajích ze dne 12. dubna 2000 mohou kraje užívat znak a prapor (vlajku) kraje. Tyto symboly uděluje na návrh kraje předseda Poslanecké sněmovny parlamentu.[1]

Znaky krajů České republiky

Znaky všech krajů tvoří čtvrcené štíty ve formě francouzského štítu bez klenotů. V prvním poli je vždy znak historické země, ve které se kraj nachází, ve druhém poli je figura ze štítu krajského města a zbylá dvě pole jsou vyhrazena pro figury charakterizující příslušný kraj.[1]

Vlajky všech krajů jsou heraldické, tzn. odvozené z příslušného krajského znaku prostým přepisem na list o poměru stran 2:3.[1]

Kromě znaků a vlajek používají kraje i svá loga, která odsouhlasují Rady kraje, ale nejsou oficiálními symboly.

Přehled

editovat
Kraj Přijetí Číslo rozhodnutí Předseda PS Hejtman Slavnostní předání Autoři
Karlovarský 27. června 2001 87 Václav Klaus Josef Pavel 14. srpna 2001 Michal Karas
Olomoucký 27. června 2001 87 Václav Klaus Jan Březina 14. srpna 2001 Jiří Louda
Pardubický 27. června 2001 87 Václav Klaus Roman Línek 14. srpna 2001 Petr Vorel
Liberecký 8. října 2001 92 Václav Klaus Pavel Pavlík 19. listopadu 2001 Jan Tejkal
Královéhradecký 8. října 2001 92 Václav Klaus Pavel Bradík 21. ledna 2002 Petr Exner
Jihočeský 22. listopadu 2001 97 Václav Klaus Jan Zahradník 21. ledna 2002 Tomáš Baran
Středočeský 22. listopadu 2001 97 Václav Klaus Petr Bendl 21. ledna 2002 p. Vodrážka
Zlínský 22. listopadu 2002 97 Václav Klaus František Slavík 21. leden 2002 Miroslav Pavlů
Plzeňský 31. ledna 2002 98 Václav Klaus Petr Zimmermann 25. února 2002 Marcel Fišer a Petr Kolář
Vysočina 14. března 2002 100 Václav Klaus František Dohnal 22. dubna 2002 Jan Tejkal
Ústecký 9. dubna 2002 104 Václav Klaus Jiří Šulc 14. května 2002 Radek Michel, Lubomír Voleník
Moravskoslezský 13. listopadu 2002 13 Lubomír Zaorálek Evžen Tošenovský 9. ledna 2003 Jan Tejkal
Jihomoravský 25. listopadu 2003 31 Lubomír Zaorálek Stanislav Juránek 5. března 2004 Jaroslav Petr

Symboly

editovat

Hlavní město Praha

editovat
Podrobnější informace naleznete v článcích Znak hlavního města Prahy a Vlajka hlavního města Prahy.

Středočeský kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Středočeského kraje.

Jihočeský kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Jihočeského kraje.

Plzeňský kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Plzeňského kraje.

Karlovarský kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Karlovarského kraje.

Ústecký kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Ústeckého kraje.

Liberecký kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Libereckého kraje.

Královéhradecký kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Královéhradeckého kraje.

Pardubický kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Pardubického kraje.

Kraj Vysočina

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Kraje Vysočina.

Jihomoravský kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Jihomoravského kraje.

Olomoucký kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Olomouckého kraje.

Moravskoslezský kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Moravskoslezského kraje.

Zlínský kraj

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Symboly Zlínského kraje.

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat