Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je pracoviště na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Byl založen v roce 1919.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vznik 1919
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Historický ústav byl založen v roce 1919 a v době první republiky byl spojen převážně s příslušníky Gollovy školy. Mezi tehdejšími profesory působili např. Václav Hrubý, Rudolf Holinka nebo Rudolf Urbánek. V době nacistické okupace došlo k ukončení výuky a částečně i k perzekuci učitelského sboru. V době po druhé světové válce na Historickém ústavu působili např. Jindřich Šebánek a Saša Dušková (pomocné vědy historické, později samostatný ústav), Josef Macůrek (dějiny východní a jihovýchodní Evropy), Jaroslav Kudrna (raný novověk, italská renesance), Josef Válka a František Mainuš (kulturní, hospodářské a sociální dějiny raného novověku).[1]

PracovníciEditovat

Pracovníci katedry (stav k 2017):[2]

Profesoři Docenti Odborní asistenti Neučitelští pracovníci

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Mgr. Martin Markel, Ph.D.

Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Mgr. Hana Ambrožová (sekretářka)

PhDr. Marcela Drahošová (odborná pracovnice)

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (odpovědný pracovník pro ediční činnost)

Mgr. Miroslav Havlík (specializovaný pracovník)

Eva Homolová (administrátorka)

Mgr. Petr Husák (odborný pracovník)

Mgr. Lenka Janošová (knihovnice)

Mgr. Martin Marek, Ph.D. (odborný pracovník)

Kromě výše uvedených působí na ústavu jako emeritní profesor prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. a celá řada externích spolupracovníků.[3]

ReferenceEditovat

  1. O pracovišti [online]. Historický ústav FF MU [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. 
  2. Historický ústav [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. 
  3. Tamtéž.

Externí odkazyEditovat