Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky byl přijat Parlamentem České republiky dne 3. prosince 1997 a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 347/1997 Sb.. Dle pátého článku nabyl účinnosti 1. ledna 2000, takže se sedmiletým zpožděním zavedl to, co ústava předpokládala již od ledna 1993, a zároveň rozhodl ve prospěch krajského uspořádání a zavrhl zemské uspořádání, s nímž do té doby ústava počítala jako s alternativou.

O vytvoření vyšších územních samosprávných celků
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu ústavní zákon
Číslo předpisu 347/1997 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 3. 12. 1997
Platnost 31. 12. 1997
Účinnost 1. 1. 2000
Související předpisy
Zákon o územně správním členění státu
Oblast úpravy
ústavní právo

ObsahEditovat

Článek 1 ustanovil 14 vyšších územních samosprávných celků, z nichž 13 mělo ve svém názvu slovo „kraj“ (novelou č. 176/2001 Sb. poklesl počet takových krajů na 12). Zřízenými kraji byly hlavní město Praha, Středočeský kraj, Budějovický kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihlavský kraj, Brněnský kraj, Olomoucký kraj, Ostravský kraj a Zlínský kraj. Území krajů vymezil výčtem okresů a územím hlavního města, a to dle článku 3 v území ke dni účinnosti ústavního zákona. V článku 2 zákon stanovil, že území krajů lze měnit pouze zákonem.

V druhé části, článkem 4, ústavní zákon mění Ústavu České republiky. V článku 99 ústavy bylo upřesněno, že vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje (dosavadní znění bylo, že jimi jsou země nebo kraje). Vypuštěn byl článek 103 ústavy, podle něhož o názvu vyššího územního samosprávného celku mělo rozhodovat jeho zastupitelstvo.

NovelyEditovat

Ústavní zákon byl později změněn ústavním zákonem č. 176/2001 Sb., který změnil s účinností ode dne vyhlášení (t. j. 31. května 2001) názvy čtyř krajů: Budějovického kraje na Jihočeský kraj, Jihlavský kraj na Vysočinu, Brněnský kraj na Jihomoravský kraj a Ostravský kraj na Moravskoslezský kraj.

Ústavní zákon č. 135/2011 Sb. změnil k 1. srpnu 2011 název kraje Vysočina na Kraj Vysočina.

Související článkyEditovat