Podvýbor pro heraldiku a vexilologii

podvýbor Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii je jedním z podvýborů Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.[1]

Podvýbor mohl vzniknout na základě zákona č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ten umožňuje výborům (§ 32) zřizovat podvýbory (§ 44) pro řešení určité otázky nebo souboru otázek. Podvýbor pro heraldiku byl zřízen dne 23. července 1998 usnesením č. 5 z 1. schůze VVVKMT. 8. listopadu 2000 byl usnesením č. 196 ze 39. schůze VVVKMT přejmenován na současný název.[2]

Vznik podvýboru souvisí se změnami po roce 1989 a s možností obcí požádat o udělení vlastní vlajky a znaku. Obecní symboly eviduje v Česku od roku 2005 Registr komunálních symbolů (REKOS) spravovaný parlamentem.[3] Registr navrhl v průběhu 4. volebního období tehdejší místopředseda podvýboru Zbyněk Novotný (ODS).[4]

ČinnostEditovat

Podvýbor projednává při svých jednáních (která jsou dle zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny neveřejná), popř. doporučuje ke schválení obecní symboly (znak a vlajku). V letech 2001–2003 to byly i symboly krajů České republiky. Symboly poté uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Podvýbor vytvořil pro svou činnost:

  • Základní heraldické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů[5]
  • Základní vexilologické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů[6]

Personální obsazení podvýboruEditovat

Členy podvýborů mohou být pouze poslanci. Protože mezi poslanci nejsou heraldici ani vexilologové, pracuje při podvýboru skupina expertů těchto pomocných věd historických.

1998–2002Editovat

Ve 3. volebním období:[2]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: PhDr. Zbyšek Svoboda, Ing. Aleš Brožek, Mgr. Pavel Fojtík (seznam není úplný)[7]

2002–2006Editovat

Ve 4. volebním období:[8][9]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: PhDr. Karel Müller, dr. Pavel Palát, PhDr. Ivan Štarha, PhDr. Zbyšek Svoboda, Mgr. Pavel Fojtík, Ing. Petr Exner

2006–2010Editovat

V 5. volebním období:[10]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík, PhDr. Karel Müller, Pavel Palát, PhDr. Zbyšek Svoboda, PhDr. Ivan Štarha a Pavel Štulc[11]

2010–2013Editovat

V 6. volebním období:[12]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: heraldici PhDr. Jakub Hrdlička, PhDr. Karel Müller, PhDr. Ivan Štarha, Pavel Štulc, Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. a vexilologové Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík a PhDr. Zbyšek Svoboda.[13]

2013–2017Editovat

V 7. volebním období:[14]

  • Předseda: Mgr. Vítězslav Jandák (ČSSD) – (23. ledna 2014 – 9. června 2017)
  • Člen / Místopředseda / Předseda: PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor (Úsvit) – (člen 23. ledna 2014 – 26. února 2014, místopředseda 26. února 2014 – 27. června 2017, předseda 27. června 2017 – 26. října 2017)
  • Člen / Místopředseda: Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (TOP 09) – (člen 23. ledna 2014 – 26. února 2014, místopředseda 26. února 2014 – 26. října 2017)
  • Člen: JUDr. Jeroným Tejc (ČSSD)

Na první schůzi podvýboru 26. února 2014 byla schválena expertní skupina ve složení Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík, PhDr. Jakub Hrdlička, PhDr. Karel Müller, PhDr. Zbyšek Svoboda, PhDr. Ivan Štarha a Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.[15]

2017–2021Editovat

V 8. volebním období:[16]

Expertní skupinu tvoří: Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík, JUDr. Marcela Havrdová, PhDr. Karel Müller, PhDr. Zbyšek Svoboda a Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Emblém a vlajkaEditovat

V roce 2002 vytvořil ak. sochař Michal Vitanovský emblém podvýboru. Ten je tvořen českým lvem držícím v pravé přední tlapě vlajku a v levé štít, obojí prázdné, jako symbol nikdy nekončícího vexilologického a heroldského úsilí.[17]

V roce 2019 byla zaregistrována (v Národním registru vlajek a praporů) i vlajka podvýboru. Ta je tvořena listem o poměru 2:3 s modrým žerďovým klínem a dvěma vodorovnými pruhy, bílým a červeným. V klínu je bílý emblém podvýboru.[18]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat