Světové sdružení bývalých československých politických vězňů

Světové sdružení bývalých československých politických vězňů (zkráceně SSČPV, slovensky Svetové združenie bývalých československých politických väzňov (SZČPV)) je občanské sdružení na Slovensku se sídlem v Popradu, jehož oblastí zájmu jsou lidská práva,[1] vrácení společenské autority politickým vězňům, hájení oprávněných požadavků obětí komunismu a připomínání zločinů totalitních režimů organizováním pietních akcí a vydáváním publikaci.

Logo sdružení

Je to jedna ze tří organizací politických vězňů, které jsou registrovány ve Slovenské republice po listopadu 1989 a zastupují bývalé politické vězně a oběti stalinismu. Organizace sdružuje přes 1200 členů na Slovensku a v zahraničí. Původní název organizace je Světové sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu.

Historie a organizace sdružení editovat

Sdružení založili v Kanadě bývalí političtí vězni, kteří po okupaci Československa 21. srpna 1968 emigrovali do zahraničí. Jedním ze zakládajících členů byl dlouholetý politický vězeň a účastník protifašistického a protikomunistického odboje, letecký akrobat Milo Komínek. Později byla organizace registrovaná ve švýcarském Curychu.

V roce 1988 organizace odhalila v rakouském Alt-Nagelbergu Památník obětem komunistického teroru, umístěný symbolicky v blízkosti bývalé hranice, která tvořila do roku 1989 železnou oponu mezi Východem a Západem.

Po pádu komunismu činnost organizace pokračovala v České republice a po smrti předsedy Mons. ThDr. Antonína Huvara, papežského preláta, se v roce 2001 organizace registrovala ve Slovenské republice.

Kromě bývalých politických vězňů sdružení jako v současnosti jediná organizace na Slovensku zastupuje i osoby násilně odvlečené NKVD do pracovních táborů v bývalém SSSR (gulagy). Po integračním sněmu 6. prosince 2006 se členy Sekce násilně odvlečených stali i bývalí členové již nečinné Slovenské asociace násilně odvlečených (SANO). Tato nejpočetnější sekce SZČPV má v současnosti přes 800 členů.

Součástí SZČPV je i Sekce American POWs, která pátrá po více než pětadvaceti tisících pohřešovaných amerických občanů, kteří se stali oběťmi studené války a skončili v sovětských zajateckých táborech.

Třetí sekcí je Sekce bývalých příslušníků francouzské cizinecké legie v letech 1946 - 1954 a jejich příbuzných. Zabývá se dosud nevyplaceným žoldem po padlých a nezvěstných Češích a Slovácích, kteří jako příslušníci Legie bojovaly proti komunismu v Indočíně.

Čestní členové a funkcionáři SZČPV editovat

 
Znak Světového sdružení bývalých ČSL. politických vězňů
 • Zesnulý Ján Košút, čestný předseda Sekce násilně odvlečených 2006-2013
 • Zesnulý Emil Švec, místopředseda SZČPV, přepaden a unesen StB z Rakouska 2001–2010
 • Zesnulý Marián Dudinský, místopředseda SZČPV, předseda Sekce násilně odvlečených 2006-2008
 • Zesnulý Štefan Pazdera, předseda Sekce bývalých příslušníků francouzské cizinecké legie v letech 1946–1954 a jejich příbuzných 2001-2010
 • Čestný člen in memoriam Izidor Frostig, popravený zlatník židovského původu[2]
 • Čestný člen in memoriam Cyril Bystrík Janík, OFM tajně vysvěcený kněz františkánské řehole
 • Zesnulý Juraj Fischer, účastník západního odboje a bývalý politický vězeň
 • František Bednár, předseda SZČPV 2001 – 2008
 • Elena Bačkorová, předsedkyně SZČPV 2008 – 2012
 • František Bednár, předseda SZČPV od 6. 10. 2012

Činnost SZČPV editovat

Památníky
 
Památník obětem okupace 21. srpna 1968 v Popradu
 
Památník usmrcených na hranicích v r.. 1948 - 1989 v Kežmarku-text
 
Památník usmrcených na hranicích v r.. 1948 - 1989 v Kežmarku
 • 2002 – odhalení prvního památníku na Slovensku se statistikou obětí okupace 21. srpna 1968 na náměstí v Popradu, kde se každoročně konají pietní akce[3]
 • 2004 – odhalení Památníku usmrcených na hranicích v letech 1948 – 1989 v Kežmarku, spojené s převozem dvou obětí usmrcených v roce 1980 z Rakouska na Slovensko[4]
 • 2010 – odhalení pamětní tabule nebohému páteru františkánské řehole Cyrilovi Bystrík Janík, odsouzenému v roce 1986 v rámci proticírkevní akce StB s názvem "Vír"[5]
 • Sdružení spolupracuje na mezinárodním projektu (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina) Centrální památník násilně odvlečených v Turňa nad Bodvou - Kristův kříž na úpatí Turnianský skalního štítu v údolí Bodva
Publikace
 • Marián Dudinský – Kmotrou mi byla StB[6]
 • Mikuláš Zseitlik – Sibiřské utrpení[7]
 • Jozef Tekel – Novodobé galeje prožité v letech 1945 – 1953[8]
 • Alica Hovancová – Zpověď odvlečených, křížová cesta gulagem[9]
 • Anton Halko – CESTA ZA VOLNÉHO 17,5 roku v leopoldovské vězení[10]
Legislativní činnost – požadavky a práva účastníků III. protikomunistického odboje a obětí komunismu
 • Žádost o podání návrhu zákona na odškodnění obětí okupace Československa[11]
 • Žádost o přijetí zákonných opatření v sociální oblasti odstraňujících diskriminaci a zmírňujících křivdy způsobené komunistickým režimem[12]
 • Žádost o přiznání výhod pro účastníky odboje a účastníky soudních a mimosoudních rehabilitaci (oprávněné osoby[13]
 • Žádost o doplnění návrhu zákona poslanců Národní rady Slovenské republiky Rafaela Rafaj a Jána Sloty na vydání zákona o příplatku k důchodu politickým vězňům (č. PT 224)[14]
 • Žádost o vetování zákona poslanců Národní rady Slovenské republiky Rafaela Rafaj a Jána Sloty o příplatku k důchodu politickým vězňům (č. PT 224)[15]
 • Žádost o přijetí zákonů k odstranění diskriminace občanů násilně odvlečených do pracovních táborů v býv. SSSR[16]
 • Žádost o podání návrhu novely zákona o příplatku k důchodu politických vězňů č.. 274/2007 CFU[17]
 • Návrh na odvolání generálního prokurátora SR Dobroslava Trnky[18]
 • Otevřený dopis předsedovi Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Štefanu Harabinovi[19]
 • Návrh na založení občanského tribunálu, který by připravil veřejnou obžalobu na polistopadových Slovenská politiků za zločiny proti lidskosti a ekonomické zločiny páchané na vlastních občanech[20]
 • Návrh na přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a novelizaci Zákona o prokazování původu majetku č.. 101/2010 Sb.[21]

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Svetové združenie bývalých československých politických väzňov na slovenské Wikipedii.

 1. Register občianskych združení [online]. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy [cit. 2012-09-15]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 2. POCTA IZIDOROVI FROSTIGOVI [online]. Dostupné online. 
 3. Nezabúdame na okupáciu v roku 1968 [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 4. Rekapitulácia zbierky na Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 5. Odhalenie pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM v Liptovskej Tepličke - 6. jún .2010 [online]. szcpv.org. Dostupné online. 
 6. MARIÁN DUDINSKÝ-Kmotrou mi bola ŠtB [online]. szcpv.org. Dostupné online. 
 7. Mikuláš Zseitlik - Sibírske utrpenie [online]. szcpv.org. Dostupné online. 
 8. Jozef Tekeli - Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953 [online]. Dostupné online. 
 9. Alica Hovancová - SPOVEĎ ODVLEČENÉHO krížová cesta gulagom [online]. Dostupné online. 
 10. ANTON HALKO-Cesta za slobodou [online]. szcpv.org. Dostupné online. 
 11. Žiadosť o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 12. Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 13. Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby) [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 14. Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) [online]. Dostupné online. 
 15. Žiadosť o vetovanie zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 16. Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 17. Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z. [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 18. Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 19. Otvorený list predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefanovi Harabinovi [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 20. Návrh na založenie Občianskeho tribunálu [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 
 21. Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z. [online]. www.szcpv.org. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat