Státní znak Běloruska

Státní znak Běloruska vychází ze symboliky Běloruské SSR. O podobě současného znaku rozhodlo referendum konané 14. května 1995, v němž se většina voličů (75,1 % z 64,8 % celkově se zúčastnivších oprávněných voličů) vyslovila pro návrh prezidenta A. Lukašenka o změně státního znaku a vlajky. Znak tvoří zelená mapa obrysu Běloruska na paprscích slunce, vycházejícího zpoza modré planety. Ohraničení tvoří věnec z obilných klasů, do nichž jsou vloženy květy lnu a jetele. Nad nimi je rudá pěticípá hvězda. Klasy jsou třikrát, na každé straně, převázány stuhou v národních barvách (červená, zelená), ve spodní části je zlatý nápis v běloruštině Respublika Belarus (Рэспублiка Беларусь).

Běloruský státní znak
Informace
Subjekty oprávněné užívat znak BěloruskoBělorusko Bělorusko
Přijato 14. května 1995
Heslo РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ (bělorusky), latinkou Respublika Belarus (název státu)
Pahoňa, neoficiální znak Běloruska

Tradičním (nyní neoficiálním, ovšem protilukašenkovskou opozicí stále používaným) znakem Běloruska je tzv. Pahoňa („stíhání“, „pronásledování“) – obrněný rytíř s taseným mečem na (heraldicky) vpravo cválajícím koni. Je v podstatě, kromě tinktur, totožný se znakem Litvy, zvaným Vytis („bílý rytíř“). Ten byl původně obrazem na majestátních jezdeckých pečetích litevských panovníků (podobně jako u vladařů a šlechty celé Evropy) – a tedy osobním erbem – ale postupně (od 15. století) začal být vnímán jako znak země, jíž tito panovníci vládli: Litevského velkoknížectví. Od uzavření Lublinské unie (1569) byl součástí čtvrceného znaku Rzeczpospolité.

Historický vývoj znakuEditovat

Bílá Rus (v rámci VKL)Editovat

Pahoňa – tradiční znak Bílé Rusi, odvozený v 19. století běloruskými vlastenci ze znaku Litvy

Běloruská lidová republika (BLR)Editovat

Státní znak BLR 19181919

Běloruská sovětská socialistická republika (BSSR)Editovat

Státní znak BSSR 19191927
Státní znak BSSR 19271937
Státní znak BSSR 19491991

Běloruská republikaEditovat

Státní znak Běloruska 19911995
Současný státní znak užívaný od roku 1995

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat