Státní rozpočet České republiky

finanční plán výdajů a příjmů pro ČR
(přesměrováno z Státní závěrečný účet)

Státní rozpočet České republiky je plán hospodaření Česka. Ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje Česká národní banka.

Státní rozpočet přijímá pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává Ministerstvo financí a schvaluje vláda České republiky. Tvorbu a obsah upravuje zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb.

PříjmyEditovat

Příjmy státního rozpočtu České republiky lze rozdělit na:

 • Nepřímá daň (zdaňuje prodej zboží nebo služeb):
 • Sociální pojištění
 • Fondy Evropské unie
 • Ostatní příjmy
  • Zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu. Jsou příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Zákon o zrušení Fondu národního majetku definuje tituly, na které mohou být tyto prostředky z privatizace a dividend věnovány. Příjmy bude možné převést na Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení a k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.
 
Vývoj a podíly mandatorních, nemandatorních a ostatních výdajů ČR v letech 2011-2021

VýdajeEditovat

Tvorba státního rozpočtu a legislativní procesEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon o rozpočtových pravidlech.

Základy procesu přijímání rozpočtu upravuje Ústava České republiky, podrobnosti jednací řád Poslanecké sněmovny v části třinácté. Návrh zákona o státním rozpočtu podává pro každý kalendářní rok vláda (což je oproti běžnému zákonu výrazné omezení); způsob, jakým se ve vládě, resp. ministerstvu financí sestavují jednotlivé kapitoly rozpočtu, stanoví zákon o rozpočtových pravidlech. O rozpočtu jedná pouze Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv, viz ústavní čl. 42; ani během rozpuštění sněmovny nelze přijmout zákonné opatření Senátu ve věci rozpočtu, čl. 33). Po prvním čtení na plénu sněmovny se rozpočtem zabývají jednotlivé sněmovní výbory. Ve druhém čtení se poslanci snaží prosadit pozměňovací návrhy v jednotlivých položkách a konkrétních věcech (tzv. porcování medvěda). Po třetím čtení se o zákonu hlasuje. Státní rozpočet je v jiných ohledech běžný zákon, tedy ke schválení stačí nadpoloviční většina přítomných a prezident České republiky by jej v principu mohl následně vetovat,[1] to se ovšem nestává. Rovněž tak vláda nikdy nevyužila možnost se zákonem o rozpočtu spojit otázku důvěry (čl. 44 a další Ústavy); na podzim 1996 o tom ODS uvažovala ODS, jejíž vláda neměla sněmovní většinu,[2] v září 1998 pak část menšinové menšinové vlády ČSSD Miloše Zemana.[3]

Není-li rozpočet přijat do 31. 12., nastupuje do jeho schválení rozpočtové provizorium: výdaje každý měsíc smějí tvořit nejvýše dvanáctinu posledního rozpočtu. V historii samostatné ČR se to stalo dvakrát, na začátku Zemanovy menšinové vlády. Její první rozpočet byl po dlouhých jednáních a získání podpory KDU-ČSL a KSČM[4] schválen až 15. ledna 1999.[5] Schválení dalšího 26. ledna 2000 předcházel tzv. toleranční patent s ODS a odstoupení několika ministrů (např. Egon Lánský); ODS se zavázala podpořit rozpočty v dalších letech, pokud vláda bude snižovat deficit na 20, resp. 10 mld.;[6] po dalších jednáních na podzim však od toho požadavku upustila.

Státní závěrečný účetEditovat

Výsledný stav hospodaření se vždy liší od plánovaného rozpočtu. Státní závěrečný účet za každý rok předkládá Poslanecké sněmovně vláda do konce dalšího dubna; sněmovna ho usnesením bere na vědomí a souhlasí s vypořádáním schodku, případně přebytku.


Historický přehled rozpočtuEditovat

 
Graf příjmů, výdajů a státního dluhu České republiky

Do rozdělení Československa na konci roku 1992 existoval vedle českého rozpočtu i rozpočet federální (z nějž byla financována např. armáda), čísla tak nejsou porovnatelná. Objem rozpočtu se každý rok zvyšuje, což souvisí s inflací i růstem reálného HDP. Plánované příjmy byly nižší oproti minulému roku pouze v letech 1998 a 2010 (obojí ekonomická krize), 2020 (počínaje první z koronavirových novel) a v návrhu na rok 2021; v letech 1998 a 2011 pak výdaje (reálně však klesly, o méně než 1 %, v letech 2010 až 2012). Do roku 1998 byly rozpočty navrhované jako vyrovnané, od roku 1999 jako schodkové v souladu s reálným stavem.

Skutečné výsledky se od plánovaných vždy liší. Přebytek byl dosažen pouze v letech 1993–5, 2016 a 2018, jinak je skutečná bilance dlouhodobě schodková. Největší rozdíl nastal v krizovém roce 2009, kdy oproti plánovaným 38 miliardám dosáhl skutečný schodek rekordních 192 miliard.

Při hodnocení bilance je nutné uvážit, že zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu, nýbrž příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Po započtení utržených a utracených příjmů z privatizace je skutečná bilance značně rozdílná. Nejvyšší příjmy z privatizace realizovala vláda Miloše Zemana v letech 1999–2002, celkem přes 500 miliard.[7] Je také třeba počítat s klesající hodnotou finančních prostředků v čase: miliarda v roce 2000 má zhruba o třetinu až polovinu větší hodnotu než v roce 2015.

Přestože státní rozpočet České republiky na rok 2014 byl významně schodkový, státní dluh České republiky v roce 2014 klesl, což způsobilo snížení hotovostních aktiv.

Státní rozpočet České republiky od roku 1990 (v miliardách Kč)
Rok Schválený rozpočet Rok Skutečnost ke konci roku Sestavil
ministr financí
Samostatný
článek
Příjmy Výdaje Bilance Příjmy Výdaje Bilance
1990 1990[8] 162,513 163,557 –1,044
1991 1991[8] 225,342 240,089 –14,747
1992[9] 255,9 255,9 0 1992[8] 251,379 253,076 –1,697
1993[10] 342,2 342,2 0 1993[8] 358,000 356,919 1,081 Ivan Kočárník
1994[11] 381,8 381,8 0 1994[8] 390,508 380,059 10,449
1995[12] 411,8 411,8 0 1995[8] 439,968 432,738 7,230
1996[13] 497,6 497,6 0 1996[8] 482,817 484,379 –1,562
1997[14] 549,1 549,1 0 1997[8] 508,950 524,668 –15,718
1998[15] 536,6 536,6 0 1998[8] 537,411 566,741 –29,330 Ivan Pilip
1999[5] 574,1 605,1 –31,01 1999[8] 567,275 596,909 –29,634 Ivo Svoboda
2000[16] 592,1 627,3 –35,10 2000[8] 586,208 632,268 –46,060 Pavel Mertlík
2001[17] 636,1 685,1 –48,90 2001[8] 626,223 693,921 –67,698
2002[18] 690,3 736,6 –46,20 2002[8] 705,043 750,758 –45,715 Jiří Rusnok
2003[19] 684,0 795,3 –111,30 2003[8] 699,665 808,718 –109,053 Bohuslav Sobotka
Vstup České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004
2004[20] 754,08 869,05 –114,97 2004[21] 769,34 862,87 –93,53 Bohuslav Sobotka
2005[22] 824,83 908,42 –83,59 2005[23] 866,49 922,85 –56,36
2006[24] 884,39 958,79 –74,40 2006[25] 923,32 1020,63 –97,31
2007[26] 949,48 1040,78 –91,30 2007[27] 1025,88 1092,27 –66,39 Vlastimil Tlustý
2008[28] 1036,51 1107,31 –70,80 2008[29] 1064,57 1083,94 –19,37 Miroslav Kalousek
2009[30] 1114,00 1152,10 –38,10 2009[31] 974,61 1167,01 –192,39
2010[32] 1022,22 1184,92 –162,70 2010[33] 1000,50 1156,79 –156,29 Eduard Janota
2011[34] 1044,00 1179,00 –135,00 2011[35] 1012,75 1155,52 –142,77 Miroslav Kalousek
2012[36] 1084,70 1189,70 −105,00 2012[37] 1051,39 1152,39 –101,00
2013[38] 1076,37 1176,37 –100,00 2013[39] 1091,86 1173,13 –81,26 rozpočet ČR 2013
2014[40] 1098,24 1210,24 –112,00 2014[41] 1133,82 1211,60 –77,78 Jan Fischer rozpočet ČR 2014
2015[42] 1118,46 1218,46 –100,00 2015[43] 1234,52 1297,32 –62,80 Andrej Babiš rozpočet ČR 2015
2016[44] 1180,86 1250,86 –70,00 2016[45] 1281,62 1219,84 61,77 rozpočet ČR 2016
2017[46] 1249,27 1309,27 –60,00 2017[47] 1273,64 1279,80 –6,15 rozpočet ČR 2017
2018[48] 1314,50 1364,50 –50,00 2018[49] 1403,92 1400,97 2,94 Alena Schillerová rozpočet ČR 2018
2019[50] 1465,36 1505,36 –40,00 2019[51] 1523,23 1551,74 –28,52 rozpočet ČR 2019
2020[52][53] 1578,12
1364,8
1618,12
1864,8
–40
–500
2020 1475,48 1842,93 -367,45 rozpočet ČR 2020
(po 3. novele)
2021[54][55][56] 1328,2

1 386

1648,2

1 886

–40 –320

–500

2021 1487,2 1906,9 -419,7 rozpočet ČR 2021

(po novele)

Graf vývoje HDP (v %)[zdroj?]

Graf skutečné bilance státního rozpočtu (v miliardách korun), povšimněte si podobnosti s vývojem ekonomiky

ReferenceEditovat

 1. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173
 2. LUPTÁKOVÁ, V. ODS chtěla spojit zákon o státním rozpočtu s projednáváním důvěry vládě. Hospodářské noviny [online]. 9. 10. 1996. Citováno in: KOHOUTEK, Jan. Instituty vyslovení důvěry a vyslovení nedůvěry vládě v ústavním systému ČR. Brno, 2010. diplomová práce. PrF MU. . Dostupné online.
 3. Zprávy pondělí, 21. září 1998. Radio Prague International [online]. Český rozhlas, 1998-09-21 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 4. Do ledna 1999 bude platit rozpočtové provizorium. iDNES.cz [online]. MAFRA, 1998-11-27 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 5. a b zákon č. 22/1999 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 z 15. ledna 1999
 6. Plné znění dodatků opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2000-01-26 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 7. Miloš Zeman: privatizace nevynese 200, ale 500 miliard korun. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2000-03-20 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 8. a b c d e f g h i j k l m n Příjmy a výdaje státního rozpočtu, část Pokladní plnění státního rozpočtu - Finance.cz
 9. zákon č. 579/1991 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1992
 10. zákon č. 10/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1993
 11. zákon č. 331/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1994
 12. zákon č. 268/1994 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
 13. zákon č. 305/1995 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
 14. zákon č. 315/1996 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
 15. zákon č. 348/1997 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1998. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 16. zákon č. 58/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2000. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 17. zákon č. 491/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2001. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 18. zákon č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2002. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 19. zákon č. 579/2002 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 20. Zákon č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
 21. Schodek státního rozpočtu je nižší o více než 21 mld. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 22. Zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
 23. Podrobná informace o výsledku hospodaření státu v roce 2005 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 24. Zákon č. 543/2005 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 25. Stát v roce 2006 podle předběžných výsledků hospodařil se schodkem 97,3 miliardy Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 26. Zákon č. 622/2006 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
 27. Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2007 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 28. Zákon č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
 29. Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 30. Zákon č. 475/2008 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
 31. Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 32. Zákon č. 487/2009 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
 33. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2010 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 34. Zákon č. 433/2010 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 35. Předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: Fiskální cíl vlády splněn s rezervou [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 36. Zákon č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
 37. Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 38. zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-04-30. 
 39. Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 40. Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 41. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-20131
 42. http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/zakon-c-3452014-sb-20139
 43. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 44. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 45. Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-01-03]. 
 46. Zákon č. 457/2016 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-02-20]. (česky) 
 47. Pokladní plnění státního rozpočtu 2017. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. 
 48. Zákon č. 474/2017 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. (česky) 
 49. Pokladní plnění státního rozpočtu 2018. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online. 
 50. https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce-2019-34784
 51. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-37026
 52. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/poslanci-schvalili-statni-rozpocet-na-ro-36790 ; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-355
 53. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-aktualizovanou-novelu-st-38245 ; https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/poslanci-schvalili-aktualizovanou-novelu-38281 ; https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-statn-38941
 54. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=606&ct1=0
 55. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-jednala-o-navrhu-statniho-rozpoctu-a-pomoci-strukturalne-postizenym-regionum-184093/
 56. INFO@AION.CZ, AION CS-. 92/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-05-03]. Dostupné online. (česky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat