Silniční daň

Daň silniční je přímá daň, platná na území státu daň vybírajícího. V Česku se jedná o daň přímou majetkovou.

Česká republikaEditovat

Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

Sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav. Dříve bylo možné u nákladních vozidel uplatnit slevu dle emisní normy. V současné době se uplatňuje sleva na všechna vozidla dle data registrace – první tři roky 48 %, další tři roky 40% a další tři roky 25 %; vozidla s první registrací do 31. 12. 1989 platí malus 25 %.

Zdaňovacím obdobím je 1 rok, daň se platí ve 4 zálohách (15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince). Majitel vozidla je povinen do konce ledna následujícího roku podat daňové přiznání.

Od silniční daně jsou osvobozena:

  • vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L 1 a jejich přípojná vozidla,
  • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
  • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
  • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou,
  • vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací,
  • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která: mají elektrický pohon, mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

NizozemíEditovat

Pro osobní vozy a užitková vozidla do 3,5 tuny registrované v Nizozemí jsou ročně vyměřeny poplatky silniční daně (Motorrijtuigenbelasting AKA MRB) berním úřadem a to v závislosti na váze vozidla a palivu (naftové motory přibližně 2× dražší).

Jednotlivé provincie Nizozemí mají drobné cenové odchylky. Pro ilustraci vůz s pohotovostní hmotností od 951 kg do 1050 kg a s benzínovým motorem je v severním Holandsku daněn 368 € ročně a vůz s pohotovostní hmotností mezi 1351 a 1450 kg s naftovým motorem je daněn 1388 € ročně.[1]

Podle automobilových příznivců je osobní a užitkový automobil registrovaný na nizozemské RZ daňová dojnice číslo jedna.[2]

Pro vozidlo se zahraniční registrací tato daň uplatňována není, pokud však není užíváno osobou s registrovaným trvalým bydlištěm v Nizozemí. Pravidelné kontroly vozů s cizími RZ celními orgány jsou běžné, často na základě informací z kamerových systému rozpoznávající RZ umístěných jak na hranicích, tak i ve vnitrozemí. Pokud se tomuto děje, berní úřad takový čin považuje za krácení daně s důsledky tomu rovnými. Jediná výjimka je udělována nizozemským rezidentům při vyžádání speciálního povolení a to maximálně na 14 dní pro jeden vůz s cizí RZ ročně, které lze získat on-line na webových stránkách nizozemského daňového úřadu.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat