Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je součást pasivní sociální politiky státu, která slouží pro vyplácení peněžních dávek nezaměstnaným. Obvykle se váže na registraci osoby jako nezaměstnané a splnění určitých podmínek. V závislosti na konkrétní úpravě může být vyplácená částka velmi malá a sloužit pouze pro zajištění nejzákladnějších potřeb, případně být vyšší v závislosti na předchozích příspěvcích osoby do sociálního systému. Vyplácená dávka má umožnit, aby si nezaměstnaný mohl sám najít nové pracovní místo a nemusel se po jistou dobu start o zajištění svých potřeb. Stát může umožňovat (a podporovat) připojištění nebo soukromá pojištění.

Česká republikaEditovat

V České republice vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání Úřad práce těm, kteří splní podmínky, které stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Podpora v nezaměstnanosti je upravena v ustanovení § 39 až 57 zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:[1]

 • je občan ČR s bydlištěm na území ČR;
 • získal v uplynulých dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
 • požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti (do 3 dnů);[2]
 • není ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, pokud žádost podá do tří dnů od skončení zaměstnání.[2]

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:[3]

 • přípravy osoby se zdravotním postiženímpráci;
 • pobírání plného invalidního důchodu;
 • osobní péče o dítě do 4 let;
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby nebo se jedná o osobu blízkou;
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, která má akreditaci ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň dvacet hodin v kalendářním týdnu;
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.
 • výkon veřejné služby více než 20 hod/týden
 • dočasná pracovní neschopnost
 • invalidita 3. stupně

Nárok na podporu v nezaměstnanosti není, když uchazeč:

 • pobírá starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění;
 • 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání dostal výpověď za hrubé porušení povinností nebo jiných povinností zaměstnance;
 • vznikl nárok na výsluhový příspěvek vyšší, než by byla podpora v nezaměstnanosti;
 • je ve vazbě;
 • vykonává nekolidující zaměstnání.

Podpora se vyplácí po dobu maximálně 5-11 měsíců podle věku uchazeče. Výše podpory se počítá na základě průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. V prvních dvou měsících činí 65 % této částky, v dalších dvou měsících 50 % a v následujících měsících 45 %.

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 39. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
 2. a b Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 42. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
 3. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 41. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.